Information för rättsväsendet

Rättsväsendet och Snap-communityn

På Snap tar vi vårt åtagande att skydda Snapchattare från missbruk av vår plattform på stort allvar. Som en del av det arbetar vi med brottsbekämpande och statliga myndigheter för att främja säkerheten på vår plattform.

Snap är förpliktigat att hjälpa rättsväsendet, samtidigt som våra användares integritet och rättigheter respekteras. När vi har tagit emot och fastställt giltigheten av en rättslig begäran om Snapchat kontouppgifter svarar vi i enlighet med tillämpliga lag- och sekretesskrav.

Allmän information för brottsbekämpande myndigheter

Dessa operativa riktlinjer tillhandahålls till brottsbekämpande och statliga tjänstemän som vill begära Snapchat-kontoposter (d.v.s. Snapchat-användardata) från Snap. Ytterligare information om förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter finns i vår guide för brottsbekämpning, där du hittar information om eventuell tillgänglighet för Snapchat-kontoposter och vilken typ av juridisk process som krävs för att tvinga fram avslöjande av dessa data.

USA Juridisk process

Som ett amerikanskt företag kräver Snap att USA:s brottsbekämpande och statliga myndigheter ska följa amerikansk lag för att Snap ska överlämna information för något Snapchat-konto.

Vår förmåga att överlämna information för något Snapchat-konto styrs i allmänhet av Stored Communications Act, 18 U.S.C. § 2701, och följande. SCA kräver att vi överlämnar vissa Snapchat-kontons information endast som svar på specifika typer av rättsprocesser, inklusive stämningar, domstolsbeslut och husrannsakan.

Utanför USA. Juridisk process

Icke-amerikanska brottsbekämpande och statliga organ måste i allmänhet förlita sig på avtalet om ömsesidig rättslig hjälp (MLAT) eller med framställningar om bevisupptagning för att begära information för något Snapchat-konto från Snap. Som en artighet mot icke-amerikansk polis kommer vi att granska och svara på korrekt inskickade förfrågningar medan MLAT eller rättegångsförfarande inleds.

Snap kan, efter eget gottfinnande, tillhandahålla begränsade Snapchat-kontoposter till brottsbekämpande och statliga myndigheter utanför USA som svar på den juridiska process som är vederbörligen auktoriserad i det begärande landet och som söker information som inte är innehåll såsom grundläggande information för abonnenter och IP-data.

Överlämningsbegäran i nödsituation

I överensstämmelse med 18 U.S.C. §§ 2702(b)(8) och 2702(c)(4), kan vi frivilligt överlämna information för något Snapchat-konto när vi i god tro anar att en nödsituation som hotar förestående död eller allvarlig kroppsskada kräver att sådana uppgifter omedelbart ska offentliggöras.

Information för rättsväsendet angående hur man skickar in en överlämningsbegäran i nödsituation till Snap finns i vår Guide för rättsväsendet. Överlämningsbegäran i nödsituation till Snap måste lämnas in av en tjänsteman hos rättsväsendet och måste komma från en officiell brottsbekämpande myndighet (eller en statlig) e-postdomän.

Bevarande av data

Aktuell information om datalagringspolicyer för Snappar, Chattar och Stories samt annan användbar information finns på vår Support-webbplats.

 

Begäran om att spara information

Vi tillmötesgår formella framställningar från rättsväsendet om att spara information i enlighet med 18 U.S.C. § 2703(f). När vi tar emot en sådan begäran kommer vi att försöka bevara alla Snapchat-kontoregister som är associerade med någon korrekt identifierad Snapchat-användare och som är inom det datumintervall som anges i begäran. Vi kommer att behålla sådana bevarade poster i en offline-fil i upp till 90 dagar och kommer att utöka det bevarandet under ytterligare en 90-dagars period med en formell begäran om förlängning. Se Sektion IV i vår Guide för rättsväsendet för mer information om hur man på ett korrekt sätt hittar ett Snapchat-konto.

Som en artighet för icke-amerikansk brottsbekämpande myndighet kan Snap efter eget gottfinnande bevara tillgängliga Snapchat-kontoposter i upp till ett år medan MLAT eller rättegångsförhandlingar pågår. Snap kan efter eget gottfinnande förlänga ett sådant bevarande under ytterligare en sex-månaders period med en formell begäran om förlängning.

Barnsäkerhetsproblem

I fall där vi får kännedom om potentiellt utnyttjande av barn på vår plattform, granskas det av vårt förtroende- och säkerhetsteam och om så är lämpligt, rapporteras det till det nationella centret för saknade och utnyttjade barn (NCMEC). NCMEC kommer sedan att granska dessa rapporter och samordna med båda globala brottsbekämpande myndigheter.

Användarmedgivande

Snap avslöjar inte användardata enbart baserat på användarens medgivande. Användare som vill ladda ner sina egna data kan hitta ytterligare information på vår Support-webbplats.

Policy för att meddela användare

Snap:s policy är att meddela våra användare när vi får en juridisk process som söker avslöjande av deras register. Vi erkänner två undantag från denna policy. För det första, kommer vi inte att meddela användarna om juridiska förfrågningar om det är förbjudet enligt en domstolsorder som utfärdats enligt 18 U.S.C. § 2705(b) eller av annan juridisk myndighet. För det andra, där vi, efter vårt eget gottfinnande, tror att det föreligger en exceptionell omständighet — såsom fall som involverar utnyttjande av barn, försäljning av dödliga droger eller hot om överhängande död eller kroppsskada — förbehåller vi oss rätten att avstå från att informera användaren.

Vittnesmål

Avslöjanden av register som görs till amerikanska brottsbekämpande myndigheter kommer att åtföljas av ett undertecknat äkthetsintyg, vilket bör eliminera behovet av ett vittnesmål av en förvarare av register. Om du tror att en förvarare av register fortfarande är nödvändig för att ge vittnesbörd, kräver vi domesticering av alla statliga stämningar in enlighet med Uniform Act för att säkra närvaron av ett vittne från utan en stat i brottmål, Cal. Brottsbalken § 1334, och följande punkter.

Snap kan inte ge expertvittne-vittnesmål eller vittnesmål utanför USA.

Så här skickar du in en begäran

Tjänstemän vid rättsväsendet måste ställa sina förfrågningar till Snap Inc. Var noga med att identifiera användarnamnet för det begärda kontot. Om du inte kan hitta ett användarnamn, kan vi försöka — med varierande framgång — att hitta kontot med ett telefonnummer eller e-postadress. Se Sektion IV i vår Guide för rättsväsendet för mer information om hur man på ett korrekt sätt hittar ett Snapchat-konto.

Brottsbekämpande och statliga myndigheter som har tillgång till Snaps webbplats för brottsbekämpning (LESS) bör lämna in juridiska processer och förfrågningar till Snap via LESS portal på: less.snapchat.com. I LESS kan medlemmar av brottsbekämpande och statliga myndigheter skapa ett konto för att lämna in förfrågningar och kontrollera statusen för inlämningar.

Vi accepterar också förfrågningar om bevarande, service av juridisk process och allmänna frågor från brottsbekämpande myndigheter via e-post lawenforcement@snapchat.com.

Mottagande av förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter på detta sätt är endast av bekvämlighetsskäl och frånsäger sig inte några invändningar eller juridiska rättigheter för Snap eller dess användare.

Begäran från icke-statliga enheter

Observera att ovanstående metoder endast är lämpliga för brottsbekämpande tjänstemän.

Om du kontaktar Snap på uppdrag av en enhet som inte är associerad med brottsbekämpande myndigheter och i syfte att betjäna ett krav på upptäckt av brottsligt försvar, vänligen notera att en sådan juridisk process måste delges personligen av Snap eller tredjepartsagent (såvida den inte är utfärdad eller domesticerad i Kalifornien). Krav på upptäckt av brottsligt försvar utanför staten måste bli domesticerad i Kalifornien enligt lag. Om du vill betjäna ett civilrättsligt krav, vänligen notera att Snap accepterar service av sådan juridisk process via e-post; krav på civil upptäckt måste skickas personligen till Snap eller vår utsedda tredjepartsagent. Krav på civil upptäckt utanför staten måste vidare domesticeras i Kalifornien.

Rättsväsendet och Snap-communityn

Rådgivning för användare, föräldrar och lärare

På Snap tar vi vårt åtagande att skydda Snapchattare från missbruk av vår plattform på stort allvar. Som en del av det arbetar vi med brottsbekämpande och statliga myndigheter för att främja säkerheten på vår plattform.

Rådgivning gällande användares integritetsfrågor

Snap är förpliktigat att hjälpa rättsväsendet, samtidigt som våra användares integritet och rättigheter respekteras. När vi har tagit emot och fastställt giltigheten av en rättslig begäran om Snapchat kontouppgifter svarar vi i enlighet med tillämpliga lag- och sekretesskrav.

Så här främjas säkerheten

Även om det är sant att vi värdesätter det flyktiga, kan viss kontoinformation hämtas av rättsväsendet genom en korrekt juridisk process. Ibland kan detta innebära att vi hjälper rättsväsendet att förhindra olagliga aktiviteter och handlägga konton för överträdelser mot Snaps användarvillkor. Vi hjälper även till i akuta situationer och överhängande hot mot liv, till exempel hot om skolskjutning, bombhot och fall som rör saknade personer.

Dela med din community hur de kan rapportera till Snap!

  • Anmälan i appen: du kan anmäla olämpligt innehåll till oss direkt i appen! Bara tryck och håll ner på en Snap och tryck sedan på knappen "Rapportera Snap". Meddela oss vad som pågår – vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa till!

  • Mejla oss: du kan också mejla en anmälan till oss direkt via vår Supportsida.

Begäran om hjälp

Om du eller någon du känner är i omedelbar fara ska du kontakta din lokala polismyndighet så snart som möjligt.

Insynsrapport

Snapchats Insynsrapporter publiceras två gånger om året. Dessa rapporter ger viktig insyn i volym och art av myndigheters begäran om Snapchattares kontoinformation och andra juridiska underrättelser.

Samarbete med rättsväsendet