Instruktioner för åtkomst till forskningsdata

Om du är en forskare med icke-kommersiella ändamål och vill begära tillgång till Snaps offentligt tillgängliga data i enlighet med Digital Services Act (DSA) kan du skicka in din forskningsbegäran till DSA-Researcher-Access[at]snapchat.com med följande information:

  • Ditt namn och den anslutna forskningsorganisationens namn

  • En detaljerad beskrivning av de data du vill få tillgång till 

  • En detaljerad beskrivning av det ändamål för vilket du begär data

  • En detaljerad beskrivning av de planerade forskningsaktiviteterna och metodiken

  • Detaljer om källorna till finansieringen för den forskning du bedriver

  • Bekräftelse på att din forskning är för icke-kommersiella ändamål

  • Detaljer om tidsramen för de begärda uppgifterna

När vi har tagit emot den kommer vi att granska din begäran om berättigande och efterlevnad av lagar och återkomma till dig.