Privacy and Safety Hub

Statliga förfrågningar och borttagningsförfrågningar om immateriella rättigheter 

Regeringsförfrågningar och meddelanden om att ta bort upphovsrättsskyddat material (DMCA)
1 januari 2023 – 30 juni 2023
En viktig del av vårt arbete för att göra Snapchat säkrare är att samarbeta med rättsväsendet och myndigheter för att uppfylla giltiga förfrågningar om information för att hjälpa till i utredningar. Vi arbetar också för att proaktivt eskalera allt innehåll som kan innebära överhängande hot mot liv eller fysisk skada.
Även det mesta av innehållet på Snapchat tas bort som standard arbetar vi för att bevara och tillhandahålla kontoinformation till myndigheter i enlighet med tillämplig lag. När vi har mottagit och fastställt giltigheten av en begäran om information om ett Snapchat-konto (vilket är viktigt för att verifiera att begäran görs av ett legitimt brottsbekämpande eller statligt organ och inte av en obehörig aktör) svarar vi i enlighet med tillämpliga regler om integritet och sekretess.
Diagrammen nedan beskriver de typer av förfrågningar som vi hjälper till med från rättsväsenden och myndigheter, inklusive stämningar och kallelser, domstolsbeslut, husrannsakan och begäran om utlämnande av uppgifter i nödsituationer.
Dessutom beräknas procentandelen förfrågningar för vilka vissa data producerades efter publiceringsdatumet, baserat på förfrågningar som tas emot inom rapporteringsperioden. I sällsynta situationer där en begäran fastställdes att innehålla ett fel – vilket ledde till att Snap inte producerade data – och brottsbekämpande myndigheter senare skickade in en ändrad, giltig begäran efter publicering av insynsrapporten skulle den senare produktionen av data inte återspeglas i de ursprungliga eller efterföljande rapporteringsperioderna.

Förfrågningar om information från USA:s regering

Förfrågningar från amerikanska myndigheter gällande användarinformation.

Internationella informationsförfrågningar från regeringar

Förfrågningar om användarinformation som kommer från statliga myndigheter utanför USA.
* "Kontoidentifierare" återspeglar antalet identifierare (t.ex. användarnamn, e-postadress och telefonnummer) som tillhör ett enskilt konto och specificerats av rättsväsendet vid begäran om användarinformation. Vissa juridiska processer kan inkludera mer än en identifierare. I vissa fall kan flera identifierare identifiera ett enda konto. I de fall där en enda identifierare specificeras i flera förfrågningar, inkluderas varje tillfälle.

Förfrågningar från USA gällande nationell säkerhet

Förfrågningar gällande användarinformation i enlighet med den amerikanska juridiska processen för nationell säkerhet. Följande inkluderar National Security Letters (NSL:s) och domstolsbeslut/direktiv angående Foreign Intelligence Surveillance (FISA).

Förfrågningar från myndigheter om att ta bort innehåll

Denna kategori identifierar krav som ställs av en statlig myndighet att radera innehåll som annars skulle vara tillåtet enligt våra Användarvillkor eller Community-riktlinjer.
Tänk på att även om vi inte formellt spårar när vi raderar innehåll som bryter mot våra villkor när en begäran gjorts av en statlig myndighet, anser vi att det är en extremt sällsynt händelse. När vi anser att det är nödvändigt att begränsa innehåll som anses vara olagligt i ett visst land, men inte på annat sätt strider mot våra villkor, strävar vi efter att begränsa tillgången till det geografiskt när det är möjligt snarare än att radera det globalt.
Som ett ytterligare tillägg har våra team börjat förbättra våra myndighetsåtgärder för nedtagning för att spåra den information som krävs för att offentliggöras enligt Digital Services Act. I framtida rapporter kommer vi att rulla ut nya datapunkter i denna kategori.

Meddelanden om intrång i upphovsrätten

Denna kategori återspeglar alla giltiga förfrågningar om att ta bort innehåll som påstås göra intrång i upphovsrätten.