Allvarlig skada

Förklarar-serien för Community-riktlinjer

Uppdaterad: augusti 2023

Snapchattarnas säkerhet är vår högsta prioritet. Vi tar beteenden som hotar säkerheten för vårt community på mycket stort allvar, särskilt när hotet om skada är allvarligt. Vi anser att allvarlig skada inkluderar både (1) skador som riskerar betydande skada för Snapchattarnas fysiska eller känslomässiga välbefinnande och (2) en förestående, trovärdig risk för allvarlig skada, inklusive hot mot människors liv, säkerhet och välbefinnande. Vi samarbetar med experter, säkerhetsgrupper och brottsbekämpande myndigheter avseende dessa ämnen för att bättre utbilda oss själva och vårt community och vidta lämpliga åtgärder när dessa hot uppstår på vår plattform. Vi anser att dessa typer av skador behöver ges en förhöjt grad av granskning, liksom snabba, strikta och permanenta konsekvenser vid överträdelser.


När vi identifierar Snapchattare som är engagerade i någon av följande aktiviteter inaktiverar vi omedelbart deras konton och i vissa fall lämnar vi över ärendet till brottsbekämpande myndigheter:

  • Aktivitet som innebär sexuellt utnyttjande eller övergrepp, inklusive delning av sexuellt utnyttjande av barn eller missbruk av bilder, grooming, trafficking av barn och vuxna samt sexuell utpressning (sextortion)

  • Försök att köpa, sälja, utbyta eller underlätta försäljning av farliga och olagliga droger

  • Trovärdiga, överhängande hot mot människors liv, säkerhet eller välbefinnande, vilket kan inkludera våldsam extremism eller terrorismrelaterad verksamhet, människohandel, specifika hot om våld (som ett bombhot) eller andra allvarliga kriminella aktiviteter 

Utöver att genomdriva strängare konsekvenser för dessa överträdelser arbetar våra interna team kontinuerligt med experter för att bättre förstå hur vi kan upptäcka och begränsa hot, förhindra skador och hålla oss informerade om potentiellt skadliga trender. Vårt arbete avseende detta ämne slutar aldrig och det kommer fortsätta att utvecklas med behoven i vårt community. Vi ber dig rapportera eventuell oro för säkerheten, besök vårt Säkerhetscenter, eller skaffa mer information om våra ansträngningar för att ta itu med skadligt innehåll och främja välbefinnande.