Privacy and Safety Hub

Sexuellt innehåll

Förklarar-serien för Community-riktlinjer
Uppdaterad: januari 2023
  • Vi förbjuder att främja, distribuera eller dela pornografiskt innehåll. Vi tillåter inte heller kommersiella aktiviteter som relaterar till pornografi eller sexuella interaktioner (vare sig online eller offline). Amning och andra skildringar av nakenhet i icke-sexuella sammanhang är generellt tillåtna.
  • Vi förbjuder all aktivitet som innebär sexuellt utnyttjande eller missbruk av en minderårig, inklusive att dela sexuellt utnyttjande av barn eller barnpornografiska bilder, grooming eller sexuell utpressning (sextortion).  Vi rapporterar alla instanser av sexuellt utnyttjande av barn till myndigheter, inklusive försök att engagera sig i sådant beteende. Lägg aldrig upp, spara, skicka, skicka vidare, distribuera, eller be om naken- eller sexuellt explicit innehåll som involverar någon under 18 år (detta inkluderar att skicka eller spara sådana bilder av dig själv). 


Översikt

Vi strävar efter att skydda alla Snapchattare från att stöta på skadligt eller kränkande innehåll. Därför har vi utvecklat våra Community-riktlinjer för att säkerställa att användare bekvämt kan uttrycka sig och kommunicera fritt på Snapchat utan att bli utsatta för oombett sexuellt innehåll eller missbruk. Dessa policyer förbjuder delning, främja eller distribuering av sexuellt explicit innehåll – vilket täcker en rad olika innehåll, inklusive pornografi, sexuell nakenhet eller erbjudanden om sexuella tjänster – och fördömer i de starkaste termer allt innehåll som utnyttjar barn. 

Vad du bör förvänta dig

Våra policyer som förbjuder sexuellt explicit innehåll innebär att pornografiskt innehåll är förbjudet. Pornografi betyder nakenhet där den primära avsikten är sexuell upphetsning, eller nakenhet som skildrar sexuell upphetsning. Det kan innehålla foton eller videoklipp, eller till och med mycket realistisk animering, teckningar eller andra renderingar av explicita sexakter. Men det gäller till exempel inte nakenhet där syftet är konstnärligt uttryck, eller utseendet på nakenhet i icke-sexuella sammanhang som amning, medicinska procedurer eller aktuella eller historiska händelser i allmänhetens intresse.  

Dessa policyer förbjuder också erbjudanden om sexuella tjänster, inklusive både offline tjänster (såsom till exempel erotisk massage) och onlineupplevelser (såsom att erbjuda sexuell chatt eller videotjänster). 

Den sexuella exploateringen av någon medlem i vår community, särskilt minderåriga, är olaglig, oacceptabel och förbjuden. Exploatering kan inkludera sexhandel; ansträngningar att tvinga eller locka användare att tillhandahålla nakenbilder; samt allt beteende som använder intima bilder eller sexuellt material för att pressa eller hota medlemmar i vår Community. Vi förbjuder all kommunikation eller beteende som försöker övertala eller tvinga en minderårig med avsikt av sexuella övergrepp eller exploatering, eller som utnyttjar rädsla eller skam för att tysta någon minderårig.

Hur vi upprätthåller dessa policyer

Innehåll som bryter mot Community-riktlinjer kommer att vara föremål för avlägsnande. Användare som delar, främjar eller distribuerar kränkande innehåll kommer att meddelas om brott. Allvarliga eller upprepade kränkningar av våra policyer kommer att påverka en användares åtkomst till konto. 

Om du någonsin får eller ser en Snap som du tror är sexuellt explicit — om du känner dig obekväm alls — tveka inte att använda vår meny för rapportering i appen. Dessa rapporter granskas för åtgärd på sätt som hjälper till att skydda de rapporterande användarnas integritet och säkerhet. Vi uppmuntrar också användare att överväga att blockera ovälkomna meddelanden. 
Våra avancerade ytor, Spotlight och Upptäck, är föremål för proaktiv övervakning och andra garantier. Dessa plattformar kan ibland innehålla suggestivt innehåll som inte anses sexuellt explicit (till exempel avslöjande badkläder); dock är användare starkt uppmuntrade att rapportera allt innehåll som du känner är oförenligt med våra Community-riktlinjer.
Att förebygga, upptäcka och eliminera material relaterat till sexuellt utnyttjande av barn (CSAM) på vår plattform är högsta prioritet för oss och vi utvecklar kontinuerligt vår förmåga att ta itu med CSAM och andra typer av innehåll med sexuellt utnyttjande av barn. Vi rapporterar kränkningar av dessa policyer till USA:s National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), enligt lagkrav. NCMEC koordinerar i sin tur med nationella eller internationella rättsväsenden efter behov.

Att ta med sig


Vårt mål är att främja en säker community där Snapchattare kan uttrycka sig själva, och vi tolererar inte sexuellt explicit eller exploaterande innehåll. Om du någonsin känner dig obekväm ska du inte tveka att tala med en betrodd person i ditt liv, rapportera kränkande innehåll blockera eventuella kränkande användare.