Snapchat-moderering, verkställighet och överklaganden

Förklarar-serien för Community-riktlinjer

Uppdaterad: Maj 2024

Över hela Snapchat är vi fast beslutna att främja säkerheten samtidigt som vi respekterar vårt communitys integritetsintressen. Vi har ett balanserat, riskbaserat tillvägagångssätt för att bekämpa faror – genom att kombinera transparenta metoder för moderering av innehåll, konsekvent och rättvis tillämpning och tydlig kommunikation för att hålla oss ansvariga för att tillämpa våra policyer rättvist.


Innehållsmoderering


Vi har designat Snapchat med säkerhet i åtanke, och den här designen är nyckeln till att förhindra spridning av skadligt innehåll. Snapchat erbjuder inte ett öppet nyhetsflöde där ej godkända utgivare eller individer har en möjlighet att sända hat, felinformation eller våldsamt innehåll.

Utöver dessa designskydd använder vi en kombination av automatiserade verktyg och mänsklig granskning för att moderera våra offentliga innehållsytor (som Spotlight, offentliga Stories och Kartor) – inklusive verktyg för maskininlärning och dedikerade team av riktiga människor – för att granska potentiellt olämpligt innehåll i offentliga inlägg.

På Spotlight, till exempel, där kreatörer kan skicka in kreativa och underhållande videor för att dela med den bredare Snapchat-communityn, granskas allt innehåll först automatiskt av artificiell intelligens innan det får någon distribution. När ett innehåll får fler tittare granskas det sedan av mänskliga moderatorer innan det ges möjlighet att nå en stor publik. Detta skiktade tillvägagångssätt för att moderera innehåll på Spotlight minskar risken för spridning av felinformation, hatretorik eller annat potentiellt skadligt innehåll, samtidigt som det främjar en rolig, positiv och säker upplevelse för alla.

På liknande sätt är redaktionellt innehåll som har producerats av medieföretag, såsom Publisher Stories eller Shows, föremål för en uppsättning innehållsriktlinjer—som förbjuder spridning av felinformation, hatretorik, konspirationsteorier, våld och många andra kategorier av skadligt innehåll, vilket håller dessa partners till förhöjda standarder för säkerhet och integritet. Dessutom använder vi proaktiv skadedetekteringsteknik på andra offentliga eller synliga ytor – som Stories – för att hjälpa till att identifiera skadligt innehåll, och vi använder sökordsfiltrering för att förhindra skadligt innehåll (som konton som försöker marknadsföra olagliga droger eller annat olagligt innehåll) från att återkomma i sökresultat.

På alla våra produktytor kan användare rapportera konton och innehåll för potentiella överträdelser av våra community-riktlinjer. Vi gör det enkelt för Snapchattare att skicka en konfidentiell rapport direkt till vårt Trust & Safety-team, som är utbildade för att utvärdera rapporten; vidta lämpliga åtgärder i enlighet med våra policyer; och meddela den rapporterande parten om resultatet – vanligtvis inom några timmar. För mer information om att rapportera skadligt innehåll eller beteende, besök den här resursen på vår supportwebbplats. Du kan också lära dig mer om insatser för att identifiera och ta bort skadligt innehåll och främja välbefinnande och säkerhet på Snapchat, här.

Missbruka inte Snaps anmälningssystem genom att göra upprepade, ogrundade anmälningar mot andras innehåll eller konton eller upprepade gånger anmäla innehåll eller konton som är tillåtna enligt våra Community-riktlinjer. Om du skickar in flera anmälningar här och engagerar dig i detta beteende kommer vi först att ge dig en varning, men om det fortsätter kommer vi att nedprioritera granskande av anmälningar från dig i 90 dagar.

Policytillämpning @ Snap

Det är viktigt för oss på Snap att våra policyer främjar konsekvent och rättvis tillämpning. Av denna anledning överväger vi en kombination av faktorer för att fastställa lämpliga påföljder för överträdelser av Community-riktlinjerna. De viktigaste av dessa faktorer är hur allvarlig skadan är och eventuell relevant historia från Snapchattaren om tidigare överträdelser.

Vi tillämpar ett riskbaserat tillvägagångssätt för att skilja de allvarligaste skadorna från andra typer av kränkningar som kanske inte stiger till samma allvarlighetsnivå. För information om vårt upprätthållande av allvarliga skador och vilka typer av överträdelser som faller inom den kategorin, har vi utvecklat denna resurs.

Konton som vi fastställer används främst för att bryta mot våra Community-riktlinjer eller för att begå allvarlig skada kommer omedelbart att inaktiveras. Exempel inkluderar konton som är engagerade i allvarlig mobbning eller trakasserier, identitetsstöld, bedrägeri, främjande av extremistisk eller terroristaktivitet eller på annat sätt använder Snap för att ägna sig åt olagliga aktiviteter.

För alla andra överträdelser av våra Community-riktlinjer tillämpar Snap i allmänhet en tillsynsprocess i tre delar:

  • Steg ett: det kränkande innehållet tas bort.

  • Steg två: Snapchattaren får ett meddelande som indikerar att de har brutit mot våra Community-riktlinjer, att deras innehåll har tagits bort och att upprepade överträdelser kommer att resultera i ytterligare tillsynsåtgärder, inklusive att deras konto inaktiveras.

  • Steg tre: vårt team registrerar en anmärkning på Snapchattarens konto.

En anmärkning skapar ett register över överträdelser av en viss Snapchattare. Varje anmärkning åtföljs av ett meddelande till Snapchattaren; om en Snapchattare samlar på sig för många anmärkningar under en definierad tidsperiod kommer deras konto att inaktiveras.

Det här anmärkningssystemet säkerställer att Snap tillämpar sina policyer konsekvent och på ett sätt som ger varning och utbildning till användare som bryter mot våra Community-riktlinjer. Det primära målet med våra policyer är att säkerställa att alla kan njuta av att använda Snapchat på sätt som speglar våra värderingar och vårt uppdrag; vi har utvecklat detta ramverk för att stödja det målet i stor skala.


Meddelande- och överklagandeprocesser

För att säkerställa att Snapchattare har en tydlig förståelse för varför en åtgärd har vidtagits mot deras konto, och för att ge en möjlighet att på ett meningsfullt sätt bestrida verkställighetsresultatet, har vi upprättat meddelande- och överklagandeprocesser som skyddar vår communitys intressen samtidigt som vi skyddar Snapchattares rättigheter.

För att bättre förstå varför en verkställighetsåtgärd har vidtagits, vänligen observera att vi tillämpar våra Community-riktlinjer och Användarvillkor när vi utvärderar om vi ska verkställa påföljder mot ett konto, och tillämpar våra Community-riktlinjer, Användarvillkor och Innehållsriktlinjer för rekommendationskvalificering för att moderera Snappar som lagts upp på Upptäck och Spotlight.

För information om hur våra överklagandeprocesser fungerar har vi tagit fram supportartiklar om kontoöverklaganden och innehållsöverklaganden.

När Snapchat beviljar ett överklagande av en kontolåsning, kommer åtkomsten till Snapchattarens konto att återställas. Oavsett om överklagandet är framgångsrikt eller inte kommer vi att meddela den överklagande parten om vårt beslut i god tid.