Om insynsrapportering
1 januari 2023 - 30 juni 2023

I den här insynsrapporten lyfter vi fram hur vi upprätthåller säkerheten och integriteten på vår plattform. Förutom att bara rapportera vår statistik ger vi här ytterligare information och inblick i våra säkerhetsprinciper, riktlinjer och metoder samt länkar till olika säkerhets- och integritetsresurser.

Historik för Snap:s Insynsrapportering

Sedan 2015 har vi tagit fram Insynsrapporter som ger viktig information om hur många och vilken typ av förfrågningar som vi får från myndigheter om Snapchattares kontoinformation, samt om andra juridiska meddelanden.

Sedan november 2015 har vår policy varit att meddela Snapchattare när vi får en juridisk process som söker deras kontoinformation med undantag för fall där vi är juridiskt förbjudna från att göra det, eller när vi tror att det finns exceptionella omständigheter (sexuellt utnyttjande av barn eller en överhängande risk för död eller allvarlig kroppsskada).

Under 2020 har vi förbättrat vår insynsrapport för att ge insikter i hur många och vilken typ av konton som rapporteras till Snapchat för brott mot Användarvillkor eller Community-riktlinjer. Vi inkluderade även redovisningar på nationell nivå, som finns tillgängliga för alla länder i en nedladdningsbar CSV. Under 2021 utökade vi våra kategorier till att inkludera falsk information, meddelanden om varumärkesintrång och den totala överträdelsefrekvensen för allt visat innehåll.

Vi är nu mitt i processen att ytterligare förbättra vår insynsrapport, i linje med kraven i Digital Services Act. Denna information kommer att komplettera den information som vi redan tillhandahåller i vår EU-insynssida. Insynsrapport för H1 2023 och på vår EU-insynssida.

Ytterligare säkerhets- och integritetsresurser

Snap har åtagit sig att utveckla ett säkerhetssystem inom vår plattform. Här är några ytterligare resurser som informerar och förklarar vår policy, våra åtgärder och perspektiv på säkerhet och insyn.

Förklaringsguide till Snaps insynsrapport

Insynsrapporter innehåller mycket information som ibland kan vara utmanande för föräldrar, vårdare och andra intressenter som bryr sig om vår communitys trygghet att förstå fullt ut. Denna förklaringsguide är utformad för att hjälpa dig att bättre förstå vår senaste rapport och för att hjälpa dig att jämföra vad som är nytt för i år.

Säkerhetscenter

Snapchat är en plattform för tonåringar som är 13 år och äldre, och vi vill hjälpa både användare och deras föräldrar att förstå hur man använder vår app på ett tryggt sätt och vilka viktiga skydd som man bör känna till. Vår säkerhetshubb innehåller insikter om våra säkerhetspolicyer, en lista över säkerhetsresurser, vägledning om hur man rapporterar problem på Snapchat och resurser för föräldrar och vårdare. Där finns också information om Snapchat Family Center, vårt system för föräldrakontroller. 

Community-riktlinjer

Våra Community-riktlinjer utgör grunden för våra säkerhetsprinciper och är avsedda att informera användare om ansvarsfull användning av Snapchat. Vi utvärderar rutinmässigt våra riktlinjer, som bara ett sätt att aktivt arbeta för att hjälpa till att hålla Snapchat säkert.

Rapportering i appen

Även om säkerhetsteam och avancerad AI arbetar 24/7 för att hjälpa till att hålla Snapchat säkert så förlitar vi oss också på att våra användare rapporterar problem. För att göra det erbjuder vi verktyg både i appen och online för att rapportera innehåll och individer som bryter mot våra villkor. 

Familjecenter

Family Center är vårt verktyg för föräldrakontroll i appen, som hjälper föräldrar att få mer insikt om vilka deras tonåringar är vänner med på Snapchat och vilka de har kommunicerat med, utan att avslöja något av innehållet i dessa konversationer.

Föräldraguide

Denna guide är avsedd att hjälpa föräldrar och vårdnadshavare att förstå hur Snapchat fungerar, de viktigaste skydd vi erbjuder för tonåringar, hur man använder våra föräldrakontroller och att svara på vanliga frågor.

Här för dig

Våra användares välbefinnande och säkerhet är av största vikt för oss på Snap. För att ge engagerande och avancerade resurser för våra användare har vi utvecklat verktyg i appen, som Här för dig, som ger proaktivt stöd för Snapchattare som kan uppleva en psykisk ohälsa eller har en känslomässig kris. 

Sekretesscenter

På Snap gör vi din integritet till en prioritet. Vi försöker förtjäna ditt förtroende varje gång du använder Snapchat eller någon av våra produkter, det är därför vi behandlar din information annorlunda än de flesta andra teknikföretag. Även om våra produkter ständigt utvecklas så förblir våra sekretessprinciper och vårt starka engagemang för användarintegritet oförändrade.

Guide för rättsväsendet

Denna guide ger information för rättsväsendet som söker uppgifter om Snapchat-konton (dvs Snapchat användardata) från Snap.

Bloggen om säkerhet och påverkan

Vår blogg lanserades i april 2021 och syftar till att vara en hjälpsam resurs för de många intressenter och förespråkare som är intresserade av hur vi arbetar för att stödja säkerhet, integritet och välbefinnande för vår community på Snapchat.