Sekretessmeddelande Turkiet

Gäller från: 13:e januari

Vi har skapat detta meddelande särskilt för användare i Turkiet. Användare i Turkiet har vissa integritetsrättigheter som anges i turkisk lag.  Våra Sekretessprinciper och de integritetskontroller som vi erbjuder till alla användare är i linje med dessa lagar – detta meddelande ser till att vi täcker kraven i Turkiet. Till exempel kan alla användare begära en kopia av sina data, begära radering och kontrollera sina integritetsinställningar i appen. Mer information finns i våra sekretessvillkor.

Personuppgiftsansvarig

Om du är användare i Turkiet bör du veta att Snap Inc., som ligger på 3000 31st Street, Santa Monica, Kalifornien 90405, är ansvarigt för din personliga information.

Dina rättigheter

Vi vill att du ska ha kontroll över din information, så vi ger dig ett antal rättigheter gällande din personlig information. Se avsnittet Kontroll över din information i Sekretessvillkoren.

Internationella dataöverföringar

För att tillhandahålla våra tjänster till dig kan vi komma att samla din personliga information från, överföra den till samt lagra och behandla den i USA och andra länder utanför där du bor. När vi delar information utanför där du bor ser vi till att överföringen följer din lokala lag så att din personliga information är tillräckligt skyddad.

  • Land till vilket personlig information överförs: USA

  • Överföringsdatum och metod: Överförd vid insändning för lagring och behandling

  • Personlig information överförd: Vi hänvisar till avsnittet Information som vi samlar in i våra Sekretessvillkor.

  • Lagring av personlig information: Vi hänvisar till avsnittet Hur länge vi behåller din information i våra Sekretessvillkor.

Representant

Snap Inc. har utsett dataregistratorn Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi som sin representant för Turkiet. Du kan kontakta representanten på:

Dataregistrator Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz Apt.  No: 9/78 Sariyer/Istanbul 34485 snapchat@data-registrar.com