Sekretessmeddelande för Sydkorea

Gäller från: 22 maj 2024

Vi har skapat detta meddelande specifikt för användare i Sydkorea. Användare i Sydkorea har integritetsrättigheter som anges enligt Sydkoreansk lag, inklusive lagen om skydd för personuppgifter.  Våra integritetsprinciper och de integritetskontroller som vi erbjuder alla användare är i linje med dessa lagar – detta meddelande ser till att vi täcker kraven i Sydkorea. Till exempel kan alla användare begära en kopia av sina data, begära radering och kontrollera sina integritetsinställningar i appen. Mer information finns i våra sekretessvillkor.

Personuppgiftsansvarig

Om du är en användare i Sydkorea, bör du veta att Snap Inc. är personuppgiftsansvarig för din information.

Utlämnande av personlig information till tredje part

Vissa tredjeparts tjänsteleverantörer, vilka beskrivs här, och/eller Snaps dotterbolag inom Snap Inc. företagsfamilj kan utföra funktioner på uppdrag av Snap och kan ha tillgång till din personliga information vid behov för att utföra dessa funktioner.

Vi kan också dela information om dig med partners och kreatörer vi arbetar med för att lägga till roliga nya funktioner i Snapchat. För att se mer om vilken information som samlas in av tredje part om våra tjänster, vänligen besök vår supportsida. Vi hänvisar till respektive partners Sekretessvillkor för tillämpliga lagringsperioder.

Observera att vi inte delar personlig information om dig med tredjepart utan ditt medgivande, såvida inte annat tillåts enligt lag.

Förfaranden och metoder för förstörande av personlig information

Vi kommer att avlägsna din personliga information när den tidsperiod du samtyckt till har löpt ut eller när din personliga information inte längre behövs för de ändamål den samlades in för. I enlighet med våra Sekretessvillkor kan du helt enkelt be oss radera ditt konto om du bestämmer dig för att sluta använda Snapchat. Vi kommer också ta bort den mesta av den information vi samlat in om dig efter att du varit inaktiv under en tid – men oroa dig inte, vi kommer att försöka kontakta dig först! När vi raderar din data kommer vi att vidta kommersiellt rimliga och tekniskt genomförbara åtgärder för att säkerställa att den personliga informationen raderas permanent.

Dina rättigheter

Vi vill att du ska ha kontroll över din information, så vi ger dig ett antal rättigheter gällande din personlig information. Se avsnittet Kontroll över din information i Sekretessvillkor.

Internationella dataöverföringar

Internationella Snap Inc. företagsfamilj och tjänsteleverantörer.  För att tillhandahålla våra tjänster till dig kan vi samla personlig information från, överföra den till, lagra och behandla den, hos Snap Inc. företagsfamilj och vissa tredjeparts tjänsteleverantörer som utför funktioner vilka beskrivs här, i USA och andra länder utanför landet där du bor. När vi delar information utanför där du bor säkerställer vi att överföringen följer din lokala lagstiftning så att din personliga information är tillräckligt skyddad.

  • Land till vilket personlig information överförs: USA

  • Överföringsdatum och metod: Överförd vid insändning för lagring och behandling

  • Personlig information överförd: Vi hänvisar till avsnittet Information som vi samlar in, i våra Sekretessvillkor.

  • Kvarhållning av personlig information: Se avsnittet Hur länge vi håller din information, i Sekretessvillkor.

Partners utomlands. Vi kan dela information om dig med partners och kreatörer vi arbetar med som är belägna utanför Sydkorea för att lägga till roliga nya funktioner i Snapchat. För mer information om våra partners, besök vår Support-webbplats.

  • Länder dit personlig information överförs: Vi hänvisar till våra partners sekretessvillkor som du hittar här Support-webbplats

  • Överföringsdatum och metod: Överförd vid insändning för lagring och behandling

  • Personlig information överförd: Vi hänvisar till avsnittet Information som vi samlar in, i våra Sekretessvillkor.

  • Lagring av personlig information: Vi hänvisar till våra partners sekretessvillkor som du hittar här Support-webbplats

Avdelningen ansvarig för att skydda personuppgifter och hantera klagomål

Snaps integritetsansvarige kan kontaktas genom Snaps lokala ombud: General Agent Co. Ltd (Representant: Ms. Eun-Mi Kim)
Adress: Rm. 1216, 28, Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul
Telefon: 02 735 6118
E-post: snap @ generalagent.co.kr
Arbetsområde: Ärenden som rör den inhemska representanten enligt Personal Information Protection Act och Network Act

Du kan också kontakta Snaps sekretesschef enligt beskrivningen nedan. 

Snap Inc.
Attn: Legal Dept. (Korean member query)
3000 31st Street
Santa Monica, CA 90405
USA
Telefon: 02 735 6118
E-post: koreaprivacy@snap.com