Sekretessmeddelande för Kanada

Gäller från: 22 september 2023

Vi har skapat detta meddelande specifikt för användare i Kanada. Användare i Kanada har vissa integritetsrättigheter som specificeras enligt kanadensisk lag, inklusive Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). Våra sekretessprinciper och de integritetskontroller som vi erbjuder alla användare är i linje med dessa lagar – detta meddelande ser till att vi täcker krav specifika för Kanada. Till exempel kan alla användare begära en kopia av sina data, begära borttagning av konto och kontrollera sina integritetsinställningar i appen. Mer information finns i våra sekretessvillkor.

Personuppgiftsansvarig

Om du är en användare i Kanada bör du veta att Snap Inc. är personuppgiftsansvarig för din information.

Dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter till åtkomst och rättelse enligt beskrivningen i avsnittet Kontroll över din information i sekretesspolicyn eller genom att kontakta vår integritetsansvarige genom att använda kontaktinformationen nedan.

Beroende på din provins kan du ha ytterligare rättigheter, inklusive rätten att kontrollera spridningen av din personliga information, rätten till dataportabilitet, rätten att bli informerad om och lämna synpunkter om automatiserat beslutsfattande och rätten att begära information om databehandling.

Vi designar våra produkter och tjänster med integritet i åtanke. Med många typer av data har vi gett dig möjlighet att helt enkelt radera den om du inte vill att vi ska bearbeta den längre. För andra typer av data har vi gett dig möjlighet att stoppa användning av dina data genom att helt stänga av funktionen. Om det finns andra typer av information som du inte längre samtycker till att vi behandlar kan du kontakta oss.

Våra användare

Våra tjänster är inte avsedda för, och vi riktar dem inte till, någon under 13 år (eller den ålder som krävs i din region för att du ska kunna registrera dig och använda våra tjänster utan målsmans godkännande). Därför samlar vi inte medvetet in personlig information från någon som är under den åldern.

Internationella dataöverföringar

För att tillhandahålla våra tjänster till dig kan vi samla personlig information från, överföra den till, lagra och behandla den, hos Snap Inc. företagsfamilj och vissa tredjeparts tjänsteleverantörer som utför funktioner vilka beskrivs här, i USA och andra domskipningsområden utanför din region. När vi delar information utanför där du bor ser vi till att överföringen följer din lokala lagstiftning så att din personliga information är tillräckligt skyddad. När informationen är utanför din jurisdiktion är den föremål för lagarna i den jurisdiktion där den innehas och kan vara föremål för utlämning till regeringar, domstolar eller brottsbekämpande eller reglerande myndigheter i den jurisdiktionen i enlighet med lokala lagar.

Cookies

Precis som de flesta online-tjänster och mobilapplikationer kan vi använda cookies och annan teknik, exempelvis webb-beacons och unik reklamidentifiering, för att samla in information om din aktivitet, webbläsare och enhet. För att lära dig mer om hur vi och våra partners använder cookies på våra tjänster och dina val, se avsnittet Information som samlas in av cookies och annan teknik i sekretesspolicyn.

Klagomål eller frågor?

Vi vill att du ska veta att du kan skicka frågor eller klagomål till vårt integritetsteam eller vår integritetsansvarige på dpo@snap.com. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Office of the Privacy Commissioner of Canada eller din lokala integritetskommissionär.