Our Transparency Report for the Second Half of 2023

April 26, 2024

Idag släpper vi vår senaste Insynsrapport, som täcker andra halvåret 2023. 

Vårt uppdrag är att ge människor möjlighet att uttrycka sig själva, leva i ögonblicket, lära sig mer om världen och ha kul tillsammans – och säkerheten och välbefinnandet i vår community är avgörande för att hjälpa Snapchattare att göra dessa saker. Våra halvårsvisa insynsrapporter är viktiga verktyg för att hålla oss själva ansvariga och dela information om våra ansträngningar för att motverka regelbrytande innehåll och konton på vår plattform.

Som vi gör med varje insynsrapport har vi arbetat för att göra förbättringar så att den här rapporten bättre tjänar vår community och viktiga intressenter. I denna rapport har vi lagt till flera nya datapunkter, inklusive: 

Konsoliderade mätvärden för Terrorism och CSEA: Vi har utökat vår huvudtabell till att inkludera rapporter och verkställighet om Terrorism och våldsam extremism och sexuellt utnyttjande av och övergrepp mot barn (CSEA). Vi kommer att fortsätta att ha ett ytterligare avsnitt för CSEA som beskriver våra proaktiva och reaktiva ansträngningar för att verkställa mot överträdelser av innehåll och konton, samt beslut som vi har rapporterat till NCMEC. 

Utökade överklaganden: Vi har tillhandahållit utökad information om överklaganden och redogjort för det totala antalet överklaganden och återinföranden eftersom de avser våra policyskäl. Vi har också lagt till definitioner för överklaganden och återinföranden i vår Ordlista för insynsrapport.

Nya EU-tillsynsinsikter: Vi har utvidgat vårt avsnitt om Europeiska unionen och ger ökad insikt i Snaps ansträngningar med anknytning till European Digital Services Act och ytterligare information om CSEA-skanningsinsatser. Vi kommer att fortsätta att uppdatera våra insynsrapporter som svar på globala förordningar när de uppstår. 

Vi är fortsatt engagerade i att förtjäna och behålla förtroendet hos vår community och intressenter och kommer att fortsätta arbeta för att hjälpa till att hålla plattformen säker, rapportera om våra framsteg och hålla oss själva ansvariga.

Tillbaka till Nyheter