Så här arbetar vi med brottsbekämpande myndigheter

24 januari 2023

Vårt mål på Snap är att upprätthålla en trygg och rolig miljö där Snapchattare kan känna sig fria att uttrycka sig själva och hålla kontakten med sina riktiga vänner. Under årens lopp har vi arbetat för att bygga vidare på den produktiva relation vi har med brottsbekämpande myndigheter runt om i världen - som är viktiga partner i våra ansträngningar för att bekämpa olaglig eller skadlig aktivitet på vår plattform. I det här inlägget vill vi dela med oss av lite användbar information om hur vi arbetar tillsammans med brottsbekämpande myndigheter och tjänstemän för att hjälpa till att hålla vår community säker.

Vårt dedikerade team för brottsbekämpning (LEO) är inriktade på att svara på förfrågningar om bevarande av information, giltiga juridiska processer och förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter. Teamet arbetar dygnet runt, sju dagar i veckan och har teammedlemmar baserade runt om i världen. En teammedlem hanterar alla förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter så att varje gång en brottsbekämpande myndighet kommunicerar med oss är det med en person, inte en dator. Även om innehåll på Snapchat generellt sett raderas som standard kan brottsbekämpande myndigheter bevara tillgängliga kontouppgifter genom att skicka oss en begäran om bevarande av information och kan erhålla data genom att tillhandahålla oss med lämplig juridisk process, i enlighet med tillämpliga lagar och sekretesskrav.

Vi arbetar också för att proaktivt eskalera allt innehåll som verkar innebära överhängande hot mot någons liv till brottsbekämpande myndigheter, t.ex. hot om skolskjutningar, bombhot och i fall som rör försvunna personer, och vi svarar på förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter om utlämnande av uppgifter vid nödsituationer när de hanterar ett fall som innebär ett överhängande hot mot någons liv. Vårt team jobbar dygnet runt och när det rör förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter vid nödsituationer svarar vi normalt sett inom 30 minuter.

Eftersom Snapchat är byggt på ett annat sätt än traditionella sociala medieplattformar vet vi hur viktigt det är att utbilda brottsbekämpande myndigheter om hur vår plattform fungerar och hur vi kan vara en resurs för dem. Därför höll vi nyligen vårt andra årliga toppmöte för brottsbekämpning där vi visade hur Snapchat fungerar, utbildade amerikanska brottsbekämpande myndigheter om hur man på rätt sätt begär data från oss, de bästa sätten att arbeta med oss och besvarade deras frågor.

Fler än 3 000 tjänstemän från amerikanska brottsbekämpande myndigheter deltog i toppmötet och tog del av viktig information om vilka uppgifter Snapchat har, processen för att begära information eller rapportera farhågor och hur vi arbetar tillsammans som en del av vårt fortsatta arbete för att hantera nya och pågående säkerhetsfrågor som påverkar vår community. För att hjälpa till att mäta effektiviteten av detta evenemang och identifiera eventuella förbättringsområden fick deltagarna en enkät där resultaten visade att:

  • 88 % av deltagarna sa att de nu har en bättre förståelse för Snapchats arbete med brottsbekämpande myndigheter

  • 85 % sa att de lämnade toppmötet med en bättre förståelse för processen för att begära juridisk information från Snapchat

Vår relation med brottsbekämpande myndigheter är viktig för att hjälpa till att hålla Snapchattare trygga och vi är tacksamma för alla som deltog i detta evenemang. Vi ser fram emot att fortsätta denna viktiga dialog och vi fortsätter att arbeta med brottsbekämpande myndigheter och intressenter världen över som den del av våra planer för att utöka vår räckvidd till brottsbekämpande myndigheter utanför USA.

Tillbaka till Nyheter