Vår insynsrapport för första halvåret 2023

25 oktober 2023

Idag släpper vi vår insynsrapport som täcker första halvåret 2023. 

Vårt uppdrag är att ge människor styrkan att uttrycka sig själva, leva i nuet, lära sig mer om världen och ha roligt tillsammans. Säkerheten och välbefinnandet för vår community är helt avgörande för att hjälpa Snapchattare att känna sig bekväma att göra var och en av dessa saker. Våra halvårsvisa insynsrapporter är viktiga verktyg för att hålla oss själva ansvariga och dela information och uppdateringar om våra ansträngningar för att motverka regelbrytande innehåll och konton på vår plattform.

Som med varje insynsrapport har vi arbetat för att göra förbättringar så att den här rapporten bättre tjänar vår community och viktiga intressenter. I den här rapporten har vi lagt till flera nya datapunkter, några specifikt relaterade till European Digital Services Act, inklusive: 

Kontoöverklaganden

Vi har lagt till information om vår första utrullning av kontoöverklaganden. Kontoöverklaganden ger Snapchattare med låsta konton möjlighet att återfå åtkomst om vårt modereringsteam fastställer att ett fel gjordes i det ursprungliga beslutet. Vi kommer att bygga vidare på det här avdelningen med överklaganden över fler kategorier i framtida insynsrapporter.

Modereringsåtgärder för annonsering

Vi utökar transparensen i våra ansträngningar för moderering av annonser för innehåll i Europeiska unionen. Utöver lanseringen av vårt Snapchat-annonsgalleri (specifikt för EU) presenterar vi nu siffror för borttagna annonser från Snapchat. I vår insynsrapport har vi beskrivit det totala antalet annonser som rapporterades till Snapchat och det totala antalet annonser som togs bort från plattformen för att ha brutit mot våra Community-riktlinjer.

Digital Services Act transparens

Vi har uppdaterat vår sida om Europeiska unionen, som först lades till i somras, för att följa våra DSA-skyldigheter. Den innehåller nu ytterligare information och insikter om våra modereringsrutiner samt relevant EU-information. Till exempel har vi lagt till information om de språk våra moderatorer stöder när de granskar innehåll. Vi har bland annat tillhandahållit ytterligare information om våra verktyg för automatiserad innehållsmoderering, skyddsåtgärder för innehållsmoderering och genomsnittliga aktiva mottagare av vår Snapchat-app i EU.

Förklaringsguide och ordlista

Eftersom vårt huvudsakliga ändamål med dessa rapporter är att ge intressenter en mängd information vet vi att våra insynsrapporter kan vara mycket långa. För att göra detta enklare har vi fortsatt att inkludera "En guide till Snaps insynsrapporter" och utökat vår ordlista till att inkludera mer information och förklaringar om våra Community-riktlinjer. Denna information gör det möjligt för föräldrar, vårdnadshavare, medlemmar i vår community och andra intressenter att bättre förstå hur man tolkar insynsrapporter, inklusive vad varje innehållskategori betyder, och att enkelt kunna jämföra vad som är nytt med våra tidigare rapporter. Om folk nu vill utforska mer än snabbdefinitionen i rapporten kan de enkelt dyka djupare genom att klicka för mer information.

Vi är fortsatt engagerade i att förtjäna och behålla förtroendet från våra communitys och intressenter. Vi kommer att fortsätta arbeta för att hålla vår community säker, rapportera om våra framsteg och hålla oss själva ansvariga.

Tillbaka till Nyheter