Att visa respekt och empati på World Kindness Day

13 november 2023

Idag är World Kindness Day och det finns väl inget bättre tillfälle att främja positiva tankar och handlingar än genom att visa vägen med respekt, empati och medkänsla i alla interaktioner – både online och offline. Vänlighet är ett företagsvärde för Snap. Det är viktigt för vår verksamhet och det spelar en nyckelroll i vårt trygghetsarbete. Tyvärr kan en rad trygghetsproblem online börja med negativa eller ovänliga beteenden.

Ett exempel är skapande och delning av intima bilder på nätet utan samtycke - en olycklig och växande trend på olika plattformar och tjänster. 

Snap gick nyligen med i SWGfL:s StopNCII-samarbete för att förhindra spridning av intima bilder utan samtycke (NCII) på Snapchat genom att utnyttja StopNCII:s hashdatabas. StopNCII tillhandahåller en dedikerad databas med "hashar" av NCII-bilder, I likhet med vårt långvariga och pågående arbete för att upptäcka, ta bort och rapportera kända, olagliga bilder och videor av sexuellt utnyttjande och övergrepp mot barn genom så kallade "hashmatchning". Genom att ta in och skanna mot dessa hashar kan vi hjälpa till att stoppa spridningen av material som bryter mot reglerna på nätet och stödja offer i deras strävan efter att ta tillbaka kontrollen över sina mest privata och personliga data. 

"Vi är glada över att Snap samarbetar med oss på StopNCII för att bekämpa delning av intima bilder utan samtycke," säger David Wright, VD för SWGfL, en icke-statlig organisation baserad i Storbritannien. "Sedan vår lansering i december 2021 har vi gett offer möjlighet att ta tillbaka kontrollen och överkomma sina rädslor. Vår framgång är beroende av samarbeten med plattformar som Snap eftersom mer deltagande direkt leder till mindre rädsla för offer globalt.” 

Snap förbjuder NCII och klargör detta i våra regler mot mobbning och trakasserier. VåraCommunity-riktlinjer anger tydligt att dessa förbud omfattar "alla former av sexuella trakasserier", inklusive att skicka bilder med sexuell innebörd, suggestiva bilder eller nakenbilder till andra användare. Vi vill inte ha det här innehållet eller beteendet på vår plattform; det är inte i linje med Snapchats mål att vara en plats där man delar med sig och njuter av glädjen i autentiska uttryck. Om någon upplever eller bevittnar något som kan vara ett brott mot våra policyer, inklusive produktion, delning eller distribution av intima bilder utan samtycke, uppmuntrar vi dem att rapportera det till oss omedelbart och eventuellt även till lokala myndigheter.

Ny forskning från Snap  

Vår senaste undersökning på alla plattformar och tjänster – inte bara Snapchat – visar att 54 % av unga vuxna i åldern 18–24 år stötte på intima bilder tidigare i år, och mer än en tredjedel (35 %) blev ombedda att dela sexuella bilder eller videor online. Nästan hälften (47 %) uppgav att de fått oönskade sexuella bilder, och 16 % medgav att de delat sådant innehåll. De som faktiskt delade sådana bilder underrapporterade sannolikt sitt beteende, då de som rapporterade att de fått intima bilder och videor skickade till sig var tre gånger så många som de som uppgav sig ha delat.

Dessa resultat är från år två av vår Snap Digital Well-Being Research i sex länder: Australien, Frankrike, Tyskland, Indien, Storbritannien och USA. För andra året i rad har vi undersökt tonåringar (i åldern 13-17 år), unga vuxna (i åldern 18-24 år) och föräldrar till tonåringar i åldern 13-19 år om sina online-aktiviteter. Undersökningen genomfördes från 28 april till 23 maj 2023. Vi tillfrågade totalt 9 010 deltagare och deras svar omfattade upplevelser online från februari till april. Vi kommer att publicera alla globala resultat på Safer Internet Day 2024 i februari men förhandsvisar statistiken på World Kindness Day.

Vilka de delade med

Resultaten visar att tonåringar och ungdomar sa att de delade intima eller sexuellt suggestiva bilder i första hand med människor de känner i verkliga livet. Men som vi vet kan sådant material snabbt sprida sig bortom den avsedda mottagaren. Av de 42 % av svarande från generation Z som var involverade i intima bilder (54 % av unga vuxna och 30 % av tonåringar) sa nästan tre fjärdedelar (73 %) att de skickade bilder till någon de känner i verkliga livet, medan 44 % skickade intima bilder eller videor till någon de bara känner online. I en tredjedel av fallen (33 %) delades materialet vidare från den ursprungligen avsedda mottagaren. Grafen nedan beskriver resultaten för dem som delade med kontakter online. 

Hylla att inte dela

I vår studie var vi särskilt intresserade av att höra från de unga människor som ombads att dela intima bilder online men inte gjorde det i hopp om att utlösa kritiskt tänkande och reflektion. Anledningarna var många och båda åldersgrupperna sa främst att de kände sig obekväma med att dela. Dessutom var tonåringarna mer oroliga för att deras föräldrar eller vårdnadshavare skulle få reda på det, och 18- till 24-åringarna var mer oroliga för att sådana handlingar skulle påverka deras framtidsutsikter, som att komma in på universitet eller få ett jobb. Mer om de vanligaste anledningarna till att de tillfrågade valde att inte dela:

  • Obekväm med att dela sådana bilder: Unga vuxna: 55%, Tonåringar: 56%

  • Orolig för att bilderna blir offentliga: Unga vuxna: 27 %, Tonåringar: 25 % 

  • Bekymrad över att det kan påverka framtida möjligheter (t.ex. antagning till högskola, jobb, relationer): Unga vuxna: 23%, Tonåringar: 18% 

  • Orolig för att bilder skulle delas vidare från avsedd mottagare: Unga vuxna: 21%, Tonåringar: 20%

  • Orolig för att föräldrar/vårdnadshavare skulle få reda på det: Unga vuxna: 12%, Tonåringar: 20%


Snapchats verktyg och resurser 

Snapchat har verktyg i appen för att användare ska kunna blockera dem som bryter mot reglerna och rapportera specifika Snappar (foton eller videor) och konton. Snapchattare kan helt enkelt trycka och hålla in på ett innehåll för att rapportera det till oss eller fylla i detta online-formulär på vår supportsida. Formuläret kan skickas in av vem som helst oavsett om de har ett Snapchat-konto eller inte. (Läs mer om hur rapportering på Snapchat fungerar här). Rapporter granskas och åtgärdas av Snaps förtroende- och trygghetsteam som arbetar dygnet runt och över hela världen. Åtgärderna kan omfatta varning till den som begått överträdelsen, tillfällig avstängning av kontot eller att kontot stängs ner helt.

Vi uppmanar alla att nyttja våra verktyg och att vara medvetna om att det gynnar hela vår community när de används. Vi skulle föredra att incidenter inte når fram till rapporteringssteget – det är ett annat skäl till att vi ville vara en del av StopNCII, men rapportering tjänar ändå ett viktigt syfte. 

Vi uppmuntrar också unga människor, och alla Snapchattare, att ta en titt på vårt nya Safety Snapshot-avsnitt om sexting och delning av nakenbilder. Sök bara efter "Safety Snapshot" i appen. Vi har nyligen lagt till totalt fyra nya avsnitt om olika sexuella risker. Alla granskades av U.S. National Center for Missing and Exploited Children och betonar att pausa, ifrågasätta någons motivation och tänka kritiskt.

Vi ser fram emot att dela med oss mer från vår forskning och om vårt pågående arbete för att göra Snapchat till en tryggare, mer hälsosam och roligare miljö för kreativitet och kontakt. Fram till dess önskar vi alla en glad World Kindness Day, och låt oss sträva efter att vara snälla inte bara den 13 november utan hela året om. 

- Jacqueline Beauchere, Snap Global Head of Platform Safety

Tillbaka till Nyheter