Glosar poročila o preglednosti
1. januar 2023 – 30. junij 2023

V nadaljevanju navajamo opredelitve najbolj pogosto uporabljenih pogojev, pravilnike in operativne prakse, ki so obravnavane v našem poročilu o transparentnosti.

Spolna vsebina: označuje promoviranje ali distribucijo golote, pornografskih vsebin ali komercialnih spolnih storitev. Za več informacij preberite naše pojasnilo o spolni vsebini.

Ustrahovanje in nadlegovanje: nanaša se na kakršno koli nezaželeno obnašanje, ki bi lahko pri povprečni osebi povzročilo čustveno stisko, vključno z verbalnim zlorabljanjem, spolnim nadlegovanjem ali neželeno spolno pozornostjo. Ta kategorija vključuje tudi deljenje ali prejemanje intimnih slik brez soglasja (NCII - non-consensual intimate imagery). Za več informacij preberite naše pojasnilo o nadlegovanju in ustrahovanju.

Grožnje in nasilje: nanaša se na vsebine, ki izražajo namero povzročanja resnih fizičnih ali čustvenih poškodb. Nasilje se nanaša na katero koli vsebino, ki poskuša spodbujati, poveličevati ali prikazovati človeško nasilje, zlorabo živali, krvi ali nazorne podobe. Za več informacij preberite naše pojasnilo o grožnjah, nasilju in poškodbah.

Samopoškodovanje in samomor: poveličevanje samopoškodb, vključno s spodbujanjem samopoškodb, samomora ali motenj hranjenja. Za več informacij preberite naše pojasnilo o grožnjah, nasilju in poškodbah.

Lažne informacije: Lažne informacije obsegajo neresnične ali zavajajoče vsebine, ki so škodljive ali zlonamerne. To vključuje zanikanje obstoja tragičnih dogodkov, širjenje neutemeljenih medicinskih trditev, spodkopavanje integritete javnih procesov ali manipuliranje z vsebinami za zavajajoče ali lažne namene. Za več informacij preberite naše pojasnilo o škodljivih lažnih ali zavajajočih informacijah.

Lažno izdajanje: pomeni, da se račun lažno predstavlja, da je povezan z drugo osebo ali blagovno znamko. Za več informacij preberite naše pojasnilo o škodljivih lažnih ali zavajajočih informacijah.

Nezaželena vsebina: nezaželena sporočila ali delitev nepomembnih vsebin, ki lahko povzročijo zmedo ali pa na kakršen koli drug način predstavljajo tveganje ali nadlogo za upravičene uporabnike. Za več informacij preberite naše pojasnilo o škodljivih lažnih ali zavajajočih informacijah.

Droge: distribucija in uporaba prepovedanih drog (vključno s ponarejenimi zdravili) in druge nezakonite dejavnosti, povezane z drogami. Za več informacij preberite naše pojasnilo o nezakonitih ali reguliranih dejavnostih.

Orožje: sredstva, ki so namenjena ali se uporabljajo za povzročanje smrti, telesnih poškodb ali poškodb premoženja. Za več informacij preberite naše pojasnilo o nezakonitih ali reguliranih dejavnostih.

Ostalo regulirano blago: spodbujanje reguliranih izdelkov ali industrije, kar vključuje nezakonite igre na srečo, tobačne izdelke in alkoholne pijače. Ta kategorija med drugim vključuje nezakonite ali nevarne dejavnosti, ki lahko oglašujejo ali vzpodbujajo vedenje, ki vključuje kazniva dejanja ali predstavlja resno tveganje za življenje, varnost ali dobro počutje posameznika. Za več informacij preberite naše pojasnilo o nezakonitih ali reguliranih dejavnostih.

Sovražni govor: vsebina, ki ponižuje ali spodbuja diskriminacijo do posameznika ali skupine posameznikov na podlagi njihove rase, barve, kaste, etnične pripadnosti, narodnega izvora, vere, spolne usmerjenosti, spolne identitete, invalidnosti, veteranskega statusa, statusa priseljenca, družbeno-ekonomskega statusa, starosti, teže ali stanje nosečnosti. Za več informacij preberite naše pojasnilo o sovražni vsebini, terorizmu in nasilnemu ekstremizmu.

Spolno izkoriščanje in zloraba otrok: vsebina, ki prikazuje spolne slike mladoletnikov ter obsega vse oblike slikovnega materiala, povezanega s spolnim izkoriščanjem in zlorabo otrok (CSEAI - child sexual exploitation and abuse imagery). Vključuje tudi dejanja nagovarjanja ali vabljenje mladoletnikov v spolne namene. Vse primere spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok prijavljamo oblastem. Za več informacij preberite naše pojasnilo o spolni vsebini.

Terorizem in nasilni ekstremizem: vsebina, ki promovira ali podpira terorizem ali druga nasilna, kriminalna dejanja, ki jih izvajajo posamezniki in/ali skupine z namenom uresničevanja ideoloških ciljev, kot so politični, verski, družbeni, rasni ali okoljski cilji. Vključuje katero koli vsebino, ki promovira ali podpira katero koli tujo teroristično organizacijo ali skupino, ki širi nasilno ekstremistično sovraštvo, kot tudi vsebino, ki spodbuja novačenje za takšne organizacije ali nasilne ekstremistične dejavnosti. Za več informacij preberite naše pojasnilo o sovražni vsebini, terorizmu in nasilnemu ekstremizmu.

Prijave računov in vsebine: skupno število prijav vsebine in računov, prijavljenih družbi Snap prek našega menija za prijavo v aplikaciji.

Izvršljivost (izvrševanje): dejanje, sprejeto proti določeni vsebini ali računu (npr. izbris, opozorilo, zaklep). Kršitve prijavljene vsebine obravnavajo človeški agenti ali avtomatizacija (kjer je možna visoko natančna avtomatizacija).

Skupno število izvršene vsebine: celotno število vsebinskih enot (kot so snapi, zgodbe), na katerih so bili izvedeni ukrepi v aplikaciji Snapchat. 

Skupno število izvršenih edinstvenih računov: skupno število edinstvenih računov, proti katerim so bili izvedeni ukrepi v aplikaciji Snapchat. Na primer, če je bil en sam račun večkrat obravnavan iz različnih razlogov (npr. uporabnik je bil opozorjen zaradi objave lažnih informacij in kasneje izbrisan zaradi nadlegovanja drugega uporabnika), bi se v tej meritvi štel le en račun. Obe izvršilni dejanji bi bili vključeni v našo tabelo »Pregled kršitev vsebine in računov«, z eno edinstveno izvršitvijo računa za »lažne informacije« in eno edinstveno izvršitvijo računa za »nadlegovanje in ustrahovanje«.

% celotne vsebine, ki je bila izvršena: Ta vrednost prikazuje odstotek vsebine, ki je bila izvršena v kategoriji, deljeno s celotno izvršeno vsebino. Ta statistika izpostavlja porazdelitev izvršitev naših smernic skupnosti.

Čas obravnave: čas od trenutka, ko naše ekipe zaupanja in varnosti prvič prejmejo poročilo (običajno, ko je poročilo oddano) do časovnega žiga zadnjega izvršilnega ukrepa. Če pride do več zaporednih pregledov, se končni čas določi ob zadnjem izvedenem ukrepu.

Stopnja ogledov kršitev (VVR): stopnja ogledov vsebin s kršitvami (VVR) predstavlja delež ogledov zgodb in snapov v aplikaciji Snapchat, ki vključujejo vsebino v nasprotju s pravili, glede na skupno število ogledov vseh zgodb in snapov v aplikaciji Snapchat. Na primer, če znaša vaš VVR 0,03%, to pomeni, da na vsakih 10.000 ogledov snapov in zgodb v aplikaciji Snapchat trije vsebujejo vsebino, ki je v nasprotju z našimi pravilniki. To merilo nam omogoča, da ugotovimo, kakšen delež ogledov v aplikaciji Snapchat predstavljajo vsebine, ki so v nasprotju z našimi smernicami skupnosti, pri čemer so bile te vsebine prijavljene ali pa so bile obravnavane na praktičen način.