Poročilo o preglednosti
1. januar 2023 – 30. junij 2023

Izdano:

25. oktober 2023

Posodobljeno:

13. december 2023

Ker želimo zagotoviti vpogled v prizadevanja podjetja Snap za varnost in ponuditi informacije o naravi in obsegu vsebin na naši platformi, ki so deležne prijav, dvakrat letno objavimo poročilo o preglednosti. Zavezani smo tudi k nadaljnjim prizadevanjem, da bodo imeli številni deležniki v prihodnje na voljo še celovitejša in bolj informativna poročila, saj se močno zanimajo za moderiranje naših vsebin in prakse izvrševanja predpisov ter za dobrobit naše skupnosti. 

To poročilo o preglednosti zajema prvo polovico leta 2023 (od 1. januarja do 30. junija). Tako kot prejšnja poročila tudi tokratno poročilo vsebuje globalne podatke o številu vsebin v aplikaciji in prejetih prijavah s strani računov, na podlagi katerih smo izvršili ukrepe zaradi kršenja določenih kategorij pravil, opredeljenih v naših pravilnikih, informacije o tem, kako smo se odzvali na zahteve organov pregona in vlad; vsebuje pa tudi informacije o izvršenih ukrepih, ki so razčlenjene po državah.

V okviru naše stalne zavezanosti k nenehnemu izboljševanju poročil o preglednosti, v tej izdaji predstavljamo nekaj novih elementov. Dodali smo podatke, ki se nanašajo na naše prakse oglaševanja in moderiranja, pa tudi na pritožbe glede ukrepov, ki zadevajo vsebine in račune. V skladu z Zakonom EU o digitalnih storitvah smo dodali tudi nove kontekstualne informacije o naših dejavnostih v državah članicah EU, kot so število moderatorjev vsebin in število mesečnih aktivnih uporabnikov (MAU) v regiji. Številne tovrstne informacije je mogoče najti v celotnem poročilu, pa tudi na posebni strani Evropske unije s Središčem za zagotavljanje preglednosti (Transparency Centre).

Posodobili smo tudi naš glosar s povezavami do pojasnil Smernic skupnosti, ki zagotavljajo dodatne kontekstualne informacije o pravilniku, ki zadeva naše platforme in o operativnih prizadevanjih. 

Za več informacij o naših pravilnikih za boj proti škodljivim vsebinam na spletu in o načrtih za nadaljnji razvoj naših praks poročanja, preberite naš najnovejši spletni dnevnik o varnosti in vplivu, ki zadeva to poročilo o preglednosti. 

Dodatne vire o varnosti in zasebnosti v aplikaciji Snapchat najdete, če odprete zavihek »Poročila o preglednosti« na dnu strani.

Upoštevajte, da je najnovejša različica tega poročila o preglednosti tista, ki je objavljena za ameriški trg.

Pregled kršitev pravil glede vsebin in računov

V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2023 je podjetje Snap ukrepalo v 6.216.118 primerih vsebin, ki so na globalni ravni kršile naše pravilnike.

Za to obdobje poročanja smo zabeležili stopnjo ogledov spornih vsebin v višini 0,02 odstotka, kar pomeni, da smo na vsakih 10.000 ogledov Snapov in zgodb v aplikaciji Snapchat zabeležili dva primera vsebin, ki sta kršila naše pravilnike.

*Pravilno in dosledno ukrepanje zoper napačne informacije je dinamičen postopek, ki zahteva najnovejše kontekstualne informacije in skrben pristop.  Ker si nenehno prizadevamo izboljšati natančnost pri ukrepanju naših agentov zoper kršitve v tej kategoriji, smo se leta 2022 (H1) odločili, da v poročilo vključimo podatke v kategorijah »Ukrepi zoper kršitve glede vsebin« in »Ukrepi zoper posamezne račune«, ki se ocenjujejo na podlagi strogega pregleda kakovosti statistično pomembnega dela ukrepanj zoper kršitve na področju napačnih informacij. Natančneje to pomeni, da preverimo kakovost ukrepanj pri statistično pomembnem vzorcu izvršenih ukrepanj zoper kršitve na področju napačnih informacij. Iz kvalitativno preverjenih ukrepanj nato izpeljemo stopnje ukrepanja s 95-odstotnim intervalom zaupanja (z dovoljenim odstopanjem: +/– 5%), ki jih uporabljamo za izračun števila ukrepanj zoper napačne informacije, navedenega v poročilu o preglednosti. 

Analiza kršitev pravil glede vsebin in računov

Kar zadeva splošne stopnje prijavljanja in izvrševanja ukrepov, te ostajajo precej podobne tistim v preteklih šestih mesecih, pri čemer je bilo nekaj izjem v ključnih kategorijah. Skupna količina prijav vsebin in računov ter izvršenih ukrepov se je v tem ciklu zmanjšala za 3%.

Kategorije z najvidnejšimi nihanji so zadevale nadlegovanje in ustrahovanje, nezaželeno pošto, orožje in napačne podatke. Skupno število prijav zaradi nadlegovanja in ustrahovanja se je povečalo za 56%, posledično se je za 39% povečalo tudi število izvršenih ukrepov zaradi neprimerne vsebine ali uporabe računov. Medtem ko se je povečalo število izvršenih ukrepov, se je čas obravnave skrajšal za 46%. S tem podatkom izpostavljamo operativno učinkovitost naše ekipe pri izvrševanju ukrepov zaradi tovrstnih kršitev, ki zadevajo vsebine. Zaznali smo tudi 65-odstotno povečanje skupnega števila prijav neželene pošte, pri tem se je za 110% povečalo število izvršenih ukrepov glede vsebin, število ukrepanj proti posameznim računom pa se je povečalo za 80%. Naše ekipe so prav tako skrajšale čas obravnave za 80%. Število prijav v kategoriji »orožje« se je zmanjšalo za 13%, za 51% se je zmanjšala količina izvršenih ukrepov glede vsebin, za 53% pa se zmanjšala tudi količina ukrepov proti posameznim računom. Ob koncu velja izpostaviti, da se je pri kategoriji »napačne informacije« število prijav povečalo za 14%, vendar se je za 78% zmanjšalo število izvršenih ukrepov glede vsebin, za 74% pa se je zmanjšalo število ukrepov proti posameznim računom. To lahko pripišemo postopku nenehnega zagotavljanja kakovosti (QA – Quality Assurance) in virov, ki ga uporabljamo pri prijavah napačnih informacij. S tem želimo zagotoviti, da naše ekipe za moderiranje natančno prestrezajo napačne informacije na platformi in proti njim ukrepajo.

Medtem, ko so podatki na splošno primerljivi s preteklim obdobjem, menimo, da je treba še naprej izboljševati orodja, ki jih naša skupnost uporablja za aktivno in natančno prijavljanje morebitnih kršitev, do katerih pride na platformi.

Boj proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otrok

Spolno izkoriščanje kateregakoli člana naše skupnosti, zlasti mladoletnikov, je nezakonito, neprimerno in prepovedano v skladu z našimi Smernicami skupnosti. Snap šteje preprečevanje objavljanja, odkrivanje in odstranjevanje podob spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok s platforme za svojo prednostno nalogo. Nenehno tudi razvijamo zmogljivosti za boj proti tem in drugim kaznivim dejanjem.

Pri naših prizadevanjih uporabljamo aktivna tehnološka orodja za zaznavanje podob, kot sta zanesljivo orodje PhotoDNA za iskanje ujemanj podob in Googlovo orodje za ujemanje podob spolne zlorabe otrok, ki prepoznava znane nezakonite podobe in videoposnetke spolne zlorabe otrok. Tovrstne vsebine prijavljamo ameriškemu Nacionalnemu centru za pogrešane in zlorabljene otroke (NCMEC), kot to zahteva zakonodaja. Center NCMEC se nato po potrebi usklajuje z nacionalnimi in mednarodnimi organi kazenskega pregona.

V prvi polovici leta 2023 smo proaktivno zaznali in ukrepali proti 98% vseh kršitev, ki zadevajo spolno izkoriščanje otrok in zlorabo, prijavljenih tukaj, kar je 4-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim obdobjem.

**Upoštevajte, da lahko vsaka predložitev vsebin ameriškemu Nacionalnemu centru za pogrešane in zlorabljene otroke (NCMEC) vsebuje več prispevkov. Skupno število posameznih medijskih vsebin, predloženih centru NCMEC, je enako skupnemu številu ukrepanj zoper tovrstne vsebine.

Teroristične in nasilne ekstremistične vsebine

V obdobju poročanja od 1. januarja do 30. junija 2023 smo odstranili 18 računov zaradi kršitev našega pravilnika o prepovedi širjenja terorističnih in nasilnih ekstremističnih vsebin.

Podjetju Snap lahko uporabniki platforme prijavijo teroristične in nasilne ekstremistične vsebine preko več kanalov, mi pa jih odstranimo. Uporabnike spodbujamo k prijavljanju terorističnih in nasilnih ekstremističnih vsebin prek menija za podajanje prijav v aplikaciji, poleg tega pa tudi tesno sodelujemo z organi pregona pri obravnavi terorističnih in nasilnih ekstremističnih vsebin, ki se lahko pojavijo na platformi podjetja Snap.

Vsebine, ki spodbujajo k samopoškodovanju in samomorilnemu ravnanju

Duševno zdravje in dobro počutje uporabnikov Snapchata nam veliko pomenita, vplivata pa tudi na to, kako smo in še vedno sprejemamo odločitve o tem, kako platformo Snapchat oblikovati drugače. Ker je platforma namenjena komunikaciji med resničnimi prijatelji, menimo, da lahko Snapchat igra edinstveno vlogo pri tem, kako prijateljem omogočiti, da si medsebojno pomagajo v težkih časih.

Če naša ekipa za zaupanje in varnost ugotovi, da je določen uporabnik Snapchata v stiski, mu lahko posreduje vire za podporo pri preprečevanju samopoškodovanja, obvesti pa lahko tudi reševalno osebje, kadar je to primerno. Viri, ki jih delimo z uporabniki, so na voljo na našem globalnem seznamu virov na temo varnosti, ki so javno dostopni vsem uporabnikom Snapchata.

Pritožbe

V to poročilo smo prvič vključili tudi število pritožb uporabnikov, ki smo jim zaklenili račune zaradi kršitev naših pravilnikov. Znova odklenemo le račune, za katere naši moderatorji presodijo, da so bili zaklenjeni po pomoti. Za to obdobje v poročilu navajamo pritožbe, ki se nanašajo na vsebine, povezane z drogami.  V naslednjem poročilu pa bomo objavili več podatkov o pritožbah, ki izhajajo iz drugih kršitev naših pravilnikov.

Moderiranje oglasov

Snap je zavezan k odločnemu zagotavljanju popolne skladnosti vseh oglasov s pravilniki, ki zadevajo našo platformo. Verjamemo v odgovoren in spoštljiv pristop k oglaševanju, saj s tem ustvarjamo varno in prijetno izkušnjo za vse uporabnike. V nadaljevanju smo vključili vpogled v naš način moderiranja pri oglaševanju. Upoštevajte, da lahko oglase v aplikaciji Snapchat odstranimo iz različnih razlogov, kot je opisano v pravilnikih oglaševanja podjetja Snap. Razlogi med drugim vključujejo zavajajoče vsebine, vsebine za odrasle, nasilne ali moteče vsebine, sovražni govor in kršitve, ki zadevajo intelektualno lastnino. Poleg tega lahko zdaj v navigacijskem stolpcu tega poročila o preglednosti najdete galerijo oglasov v aplikaciji Snapchat

Pregled po državah

Ta razdelek nudi pregled uveljavljanja naših Smernic skupnosti v vzorcih glede na geografske regije. Naše smernice veljajo za vse vsebine v aplikaciji Snapchat in za vse uporabnike aplikacije po vsem svetu, ne glede na lokacijo.

Informacije za posamezne države lahko prenesete prek priložene datoteke CSV:

Zahteve za odstranitev s strani državnih organov in zahteve za odstranitev na podlagi varstva intelektualne lastnine

Informacije glede poročila o preglednosti

Glosar poročila o preglednosti