Groźby, przemoc i wyrządzanie krzywdy

Seria objaśnień do Wytycznych dla społeczności

Aktualizacja: styczeń 2023 r.

  • Zachęcanie do lub angażowanie się w brutalne lub niebezpieczne zachowania jest zabronione. Nigdy nie zastraszaj ani nie groź, że skrzywdzisz osobę, grupę ludzi lub że uszkodzisz czyjąś własność.

  • Zabrania się zamieszczania Snapów zawierających nieuzasadnioną lub drastyczną przemoc, w tym przedstawiających znęcanie się nad zwierzętami.

  • Nie akceptujemy promowania czynności szkodliwych dla odbiorcy, w tym samookaleczenia, samobójstwa i zaburzeń odżywiania.Przegląd


Bezpieczeństwo i dobrostan naszej społeczności jest dla Snapchata najwyższym priorytetem. Wszystkie przypadki gróźb, przemocy i wyrządzania krzywdy traktujemy poważnie. Nie zezwalamy na publikowanie treści, które zachęcają, zagrażają lub graficznie przedstawiają brutalne lub niebezpieczne zachowania, ani też treści, które gloryfikują samookaleczenie lub do niego zachęcają. Przypadki bezpośredniego zagrożenia dla ludzkiego życia mogą zostać przekazane organom ścigania.

Chociaż nasze polityki i praktyki moderacji pomagają zapewnić bezpieczeństwo naszej platformy dla wszystkich użytkowników, aktywnie inwestujemy również w funkcje i zasoby, które pomagają wspierać dobrostan naszej społeczności. Zachęcamy użytkowników Snapchata do zgłaszania treści, które wskazują na samookaleczenie lub emocjonalne cierpienie, tak aby nasze zespoły mogły wysyłać materiały, które mogą być pomocne i potencjalnie zaalarmować ratowników medycznych.Czego powinieneś(-aś) się spodziewać

Nasze Wytyczne dla społeczności dotyczące gróźb, przemocy i wyrządzania krzywdy odzwierciedlają zobowiązanie do usuwania treści, które podważają bezpieczeństwo naszej społeczności, a także zwracają uwagę na potrzebę pilnego działania w przypadku wyrażania cierpienia na naszej platformie.

Dla celów promowania bezpieczeństwa zasady te zabraniają publikowania gróźb na Snapchacie, w tym wszelkich treści wyrażających zamiar wyrządzenia poważnej krzywdy fizycznej lub emocjonalnej osobie, grupie ludzi lub ich własności. Jeżeli treści wskazują na bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego życia, nasze zespoły mogą powiadomić organy ścigania, które mogą podjąć interwencję w tej sprawie.

Zakazujemy również publikowania treści gloryfikujących lub grożących podżeganiem, brutalnym lub szkodliwym zachowaniem wobec ludzi lub zwierząt, w tym treści, które zachęcają do samookaleczenia lub gloryfikują samookaleczenia, takie jak samobójstwo, okaleczanie ciała lub zaburzenia odżywiania.

Jeśli użytkownik zgłasza treści, które wskazują na ryzyko samookaleczenia, nasze zespoły sprawdzają te zgłoszenia w celu dostarczenia pomocnych materiałów oraz zidentyfikowania możliwości interwencji służb ratunkowych, jeśli to możliwe. Dodatkowe informacje na temat naszych materiałów dotyczących bezpieczeństwa znajdziesz w naszym Centrum prywatności i bezpieczeństwa

Aby jeszcze mocniej wspierać dobrostan naszej społeczności, wprowadziliśmy funkcję Here For You, która zapewnia dostęp do materiałów przygotowanych przez ekspertów lokalnych partnerów, gdy użytkownicy Snapchata wyszukują treści dotyczące zdrowia psychicznego, lęków, depresji, stresu, myśli samobójczych, smutku i zastraszania.Wniosek

Nasze podejście do reagowania na groźby, przemoc i wyrządzanie krzywdy jest dostosowane do sytuacji. W przypadku zagrożeń wobec samego siebie, nasze zespoły starają się zidentyfikować najlepsze materiały, które zapewniają wsparcie w zakresie bezpieczeństwa. Jeśli zagrożone są inne osoby, staramy się osiągnąć bezpieczne rezultaty zarówno poprzez egzekwowanie naszych zasad, jak i – w razie potrzeby – we współpracy organami ścigania.


Działania na rzecz wspierania bezpieczeństwa i dobrostanu naszej społeczności mają wysoki priorytet w całej naszej firmie. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych działań w tej przestrzeni, odwiedź Centrum prywatności i bezpieczeństwa Snap.