Treści o charakterze seksualnym

Seria objaśnień do Wytycznych dla społeczności

Aktualizacja: styczeń 2024 r.

  • Zabraniamy wszelkich działań związanych z wykorzystywaniem seksualnym osób nieletnich, w tym udostępniania zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, uwodzenia małoletnich lub szantażowania seksualnego (sextortion). Gdy odkrywamy takie działania, zgłaszamy wszystkie przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci władzom, w tym próby podejmowania takich działań. Nigdy nie publikuj, nie zapisuj, nie wysyłaj, nie przekazuj, nie rozpowszechniaj ani nie proś o materiały przedstawiające nagość lub o charakterze jednoznacznie seksualnym z udziałem osób poniżej 18 roku życia (dotyczy to również wysyłania lub zapisywania własnych zdjęć).

  • Zabraniamy promowania, dystrybucji lub udostępniania treści o charakterze pornograficznym. Nie zezwalamy również na komercyjne działania związane z pornografią lub interakcjami o charakterze seksualnym (zarówno w trybie online, jak i offline). Karmienie piersią, a także inne obrazy zawierające nagość o charakterze nieseksualnym są ogólnie dozwolone.Przegląd

Dążymy do tego, aby chronić wszystkich użytkowników Snapchata przed napotkaniem szkodliwych lub obraźliwych treści. W tym celu opracowaliśmy Wytyczne dla społeczności, aby zapewnić użytkownikom możliwość wygodnego wyrażania siebie i swobodnej komunikacji na Snapchacie bez narażania się na niechciane treści o charakterze seksualnym lub nadużycia. Zasady te zabraniają udostępniania, promowania lub rozpowszechniania treści o charakterze seksualnym - co obejmuje szereg treści, w tym pornografię, nagość o zabarwieniu seksualnym lub oferty usług seksualnych - i w najwyższym stopniu potępiają wszelkie treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci.


Czego powinieneś(-aś) się spodziewać


Treści pornograficzne są zabronione, w tym zabronione jest przedstawianie nagości, której główną intencją jest pobudzenie seksualne oraz nagość ukazująca pobudzenie seksualne. Przykłady treści pornograficznych mogą obejmować zdjęcia lub filmy, a nawet wysoce realistyczne animacje, rysunki lub inne odzwierciedlenia aktów wyraźnie seksualnych. Zakaz ten nie dotyczy jednak na przykład nagości, której celem jest ekspresja artystyczna lub przejawów nagości w kontekstach nieseksualnych, takich jak karmienie piersią, procedury medyczne albo bieżące lub historyczne wydarzenia w interesie publicznym. 


Zasady te zabraniają również oferowania usług seksualnych, w tym zarówno usług offline (takich jak np. masaż erotyczny), jak i doświadczeń online (takich jak np. oferowanie usług seksualnych na czacie lub wideoczacie).


Wykorzystywanie seksualne jakiegokolwiek członka naszej społeczności, zwłaszcza osób nieletnich, jest nielegalne, niedopuszczalne i zabronione. Wykorzystywanie może obejmować handel ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego, próby zmuszania lub nakłaniania użytkowników do udostępniania aktów, a także wszelkie zachowania wykorzystujące intymne obrazy lub materiały o charakterze seksualnym w celu wywarcia presji na członków naszej społeczności lub do grożenia im. Zabraniamy wszelkiej komunikacji lub zachowań, które próbują przekonać lub zmusić do czegoś osobę niepełnoletnią z zamiarem wykorzystania lub nadużycia seksualnego, lub które wykorzystują strach lub wstyd, aby zapewnić milczenie osoby niepełnoletniej.


W jaki sposób egzekwujemy te zasady


Treści naruszające Wytyczne dla społeczności będą podlegały usunięciu. Użytkownicy, którzy udostępniają, promują lub rozpowszechniają treści naruszające zasady zostaną powiadomieni o naruszeniu. Poważne lub powtarzające się naruszenia naszych zasad będą miały wpływ na dostęp do konta użytkownika.


Jeśli kiedykolwiek otrzymasz lub zobaczysz Snapa, który Twoim zdaniem ma charakter seksualny – jeśli poczujesz się choćby w najmniejszym stopniu niekomfortowo – nie wahaj się skorzystać z menu do wysyłania zgłoszeń w aplikacji. Zgłoszenia te są analizowane pod kątem działań, które pomagają chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkowników dokonujących zgłoszenia. Zachęcamy również użytkowników do rozważenia możliwości zablokowania niepożądanych wiadomości.

Nasze zasoby o dużym zasięgu, w tym Polecane i Odkrywaj, są aktywnie monitorowane i podlegają innym zabezpieczeniom. Na tych platformach mogą czasami pojawiać się sugestywne treści, które nie są uznawane za mające charakter seksualny (np. skąpe stroje kąpielowe), jednak zachęcamy użytkowników do zgłaszania wszelkich treści, które uważają za niezgodne z Wytycznymi dla społeczności.

Zapobieganie, wykrywanie i eliminowanie obrazów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci i przemoc seksualną wobec dzieci (Child Sexual Exploitation and Abuse Imagery, CSEAI) na naszej platformie jest dla nas priorytetem i stale zwiększamy nasze możliwości zwalczania tych i innych rodzajów treści, zawierających seksualne wykorzystywanie dzieci. Naruszenia tych zasad zgłaszamy do amerykańskiej organizacji National Center for Missing and Exploited Children (Krajowe Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych) (NCMEC), zgodnie z wymogami przepisów prawa. Organizacja ta z kolei współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organami ścigania w zależności od sytuacji.


WniosekNaszym celem jest budowanie bezpiecznej społeczności, w której użytkownicy Snapchata mogą wyrażać siebie i nie tolerujemy treści o charakterze seksualnym lub wykorzystującym. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się niekomfortowo, nie wahaj się skontaktować z zaufaną osobą, zgłoś treści naruszające zasady i zablokuj wszystkich użytkowników, którzy ich nie przestrzegają.