Działania nielegalne lub podlegające regulacjom prawnym

Seria objaśnień do Wytycznych dla społeczności

Aktualizacja: styczeń 2023 r.

  • Nie należy korzystać ze Snapchata do jakichkolwiek nielegalnych działań. Obejmuje to promowanie i ułatwianie działalności przestępczej lub uczestniczenie w niej – np. kupowanie, sprzedawanie, wymienianie lub ułatwianie sprzedaży nielegalnych lub regulowanych przepisami prawa narkotyków, kontrabandy (takiej jak zdjęcia przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci), broni albo podrobionych towarów lub dokumentów. Obejmuje to również promowanie lub ułatwianie wszelkich form wykorzystywania, w tym handel ludźmi lub w celu wykorzystywania seksualnego.

  • Zabraniamy nielegalnej promocji towarów lub branż podlegających regulacjom prawnym, w tym nieautoryzowanej promocji hazardu, wyrobów tytoniowych i alkoholu.Przegląd

Nasz zakaz działań nielegalnych i podlegających regulacjom prawnym odzwierciedla nasze niezłomne zaangażowanie w bezpieczeństwo na całym Snapchacie. Przestrzeganie tych zasad nie tylko pomaga zapewnić, że nasza platforma nie jest wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem, ale także pomaga chronić użytkowników Snapchata przed ryzykiem odniesienia poważnych szkód. Aby wspierać realizację tych celów, współpracujemy z podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem, organizacjami pozarządowymi i organami ścigania, aby zapewnić naszej społeczności materiały edukacyjne i ogólnie promować bezpieczeństwo publiczne.


Czego powinieneś(-aś) się spodziewać

Chociaż przepisy i regulacje prawne różnią się w jurysdykcjach na całym świecie – a Snapchat jest coraz bardziej globalną społecznością – użytkownicy mogą oczekiwać, że podejmiemy działania przeciwko wszelkim działaniom zagrażającym bezpieczeństwu publicznemu lub naruszającym prawa człowieka, prawa obowiązujące w Stanach Zjednoczonych lub kraju, w którym znajduje się użytkownik.

We wszystkich przypadkach zabronione nielegalne działania obejmują promowanie działalności przestępczej, ułatwianie lub udział w cyberprzestępczości oraz kupowanie, sprzedawanie lub ułatwianie sprzedaży nielegalnych lub regulowanych przepisami prawa narkotyków, kontrabandy, broni i podrobionych towarów lub dokumentów.

Nasze zasady zabraniają również wykorzystywania platformy do nieautoryzowanej sprzedaży lub promocji towarów albo działań, które są regulowane przez organy rządowe w sposób wymagający posiadania specjalnych licencji lub innych administracyjnych zgodności, aby można je było legalnie nabywać, sprzedawać lub wykorzystywać. Przykłady działalności regulowanej, która wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Snap, obejmują ułatwianie działalności hazardowej online, sprzedaż napojów alkoholowych oraz promowanie firm sprzedających produkty z THC. Zachęcamy przedsiębiorstwa do zapoznania się z tym zasobem w celu uzyskania wskazówek dotyczących odpowiednich działań handlowych i reklamowych na Snapchacie.

Zobowiązujemy się do zapewnienia użytkownikom Snapchata jak najwięcej informacji na temat rodzajów zachowań i działań online, które mogą naruszać przepisy prawa i stanowić poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Dzięki partnerstwu z organizacjami non-profit i współpracy z różnymi stronami zajmującymi się bezpieczeństwem, jesteśmy zaangażowani w zwiększanie świadomości na temat działań wysokiego ryzyka i sposobów, dzięki którym użytkownicy Snapchata mogą pozostać bezpieczni. Obejmuje to zasoby dostępne w aplikacji, takie jak funkcja Here for You i Heads Up, a także partnerstwa ze stronami zewnętrznymi, takimi jak AdCouncil i Biały Dom. Współpracujemy również z organami ścigania w odpowiedzi na ważny proces prawny dotyczący prowadzonych w serwisie Snapchat działań, które mogą stanowić dowód przestępstwa.


W jaki sposób egzekwujemy te zasady

Treści, które naruszają zasady dotyczące działań nielegalnych lub podlegających regulacjom prawnym, będą usuwane. W wielu przypadkach użytkownicy, którzy udostępniają, promują lub rozpowszechniają treści naruszające zasady, otrzymają ostrzeżenie, a użytkownikom, którzy naruszą te zasady wielokrotnie, zostanie ograniczony dostęp do konta. Istnieją jednak pewne nielegalne działania – jak na przykład handel narkotykami lub handel ludźmi – dla których stosujemy politykę zero tolerancji. Takie naruszenia będą skutkować utratą uprawnień do konta nawet po jednym wykroczeniu.

Ważnym sposobem, który pomaga nam utrzymać bezpieczeństwo Snapchata, jest natychmiastowe zgłaszanie nielegalnych działań za pomocą narzędzia do zgłaszania dostępnego w aplikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia nasze zespoły ds. zaufania i bezpieczeństwa mogą szybko podjąć działania w celu właściwego rozwiązania problemu. W naszych zasobach o dużym zasięgu, jak Polecane i Odkrywaj, stosujemy aktywne podejście do moderowania wszelkich treści i promowania rzetelności informacji, ale wciąż niezwykle cenne jest otrzymywanie od użytkowników zgłoszeń dotyczących wszelkich szkodliwych treści, które można napotkać w naszych zasobach. Pomagają nam one wykryć niedociągnięcia w naszych procesach utrzymywania tych zasobów w stanie wolnym od bezprawnych lub niebezpiecznych działań.


Wniosek

Nasze działania w zakresie promowania bezpieczeństwa publicznego i ochrony użytkowników Snapchata przed szkodliwymi lub nielegalnymi działaniami jest odpowiedzialnością, którą traktujemy bardzo poważnie.

Kontynuując te wysiłki, zobowiązujemy się do zapewnienia przejrzystego wglądu w skuteczność naszego podejścia. Poprzez nasze Raporty przejrzystości dostarczamy na poziomie krajowym informacji związanych z podjętymi działaniami w odniesieniu do działań nielegalnych lub podlegających regulacjom prawnym. Aby zapewnić dokładniejsze przedstawienie tych działań, w naszym Raporcie przejrzystości podzieliliśmy dane dotyczące zgłoszeń i podjętych działań na naruszenia związane z narkotykami i bronią, a w przyszłych raportach planujemy przedstawić bardziej szczegółowe zestawienia tych naruszeń.

Zachęcamy użytkowników do zgłaszania przypadków nielegalnej działalności, aby pomóc utrzymać Snapchat jako bezpieczną i integracyjną przestrzeń dla wszystkich. Zawsze szukamy możliwości poprawy naszej zdolności do reagowania na szkodliwe treści lub zachowania i jesteśmy zaangażowani we współpracę z różnymi liderami z całej społeczności ds. bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że realizujemy te cele w sposób odpowiedzialny. Więcej informacji o naszych działaniach na rzecz bezpieczeństwa można znaleźć w naszym Centrum prywatności i bezpieczeństwa.