Nienawistne treści, terroryzm i brutalny ekstremizm

Seria objaśnień do Wytycznych dla społeczności

Aktualizacja: styczeń 2024 r.

  • Organizacje terrorystyczne, brutalni ekstremiści i grupy szerzące nienawiść mają zakaz korzystania z naszej platformy. Nie tolerujemy treści, które propagują lub wspierają brutalny ekstremizm lub terroryzm.

  • Zakazane są: mowa nienawiści oraz treści poniżające, zniesławiające, promujące dyskryminację lub przemoc ze względu na rasę, kolor skóry, przynależność kastową, narodowość, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność lub status weterana, status imigracyjny, status społeczno-ekonomiczny, wiek, wagę lub ciążę.Przegląd


Nienawistne treści i działania wspierające terroryzm lub brutalny ekstremizm nie mogą mieć miejsca na Snapchacie. Nasze zasady mają za zadanie stworzyć środowisko, które wspiera i stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo użytkowników Snapchata, a także chronić społeczność przed przemocą i dyskryminacją.

Nigdy nie jest dopuszczalne angażowanie się w nienawistne zachowania, w tym używanie mowy nienawiści lub symboli nienawiści. Działania wspierające lub popierające akty terroryzmu lub brutalnego ekstremizmu są również zabronione i w uzasadnionych przypadkach mogą podlegać zgłoszeniu organom ścigania.

W celu zapewnienia odpowiedzialnego egzekwowania tych zasad, nasze zespoły korzystają z wiedzy i pracy organizacji praw obywatelskich, ekspertów ds. praw człowieka, organów ścigania, organizacji pozarządowych i rzeczników ds. bezpieczeństwa. Stale się uczymy i będziemy wprowadzać wszelkie poprawki niezbędne dla funkcjonowania naszych produktów i zasad tak, aby zapewniały bezpieczeństwo użytkownikom Snapchata. Zachęcamy użytkowników do niezwłocznego zgłaszania wszelkich nienawistnych treści lub działań, które mogą naruszać nasze zasady przeciwdziałania terroryzmowi i brutalnemu ekstremizmowi.Czego powinieneś(-aś) się spodziewać


Użytkownicy Snapchata powinni czuć się bezpiecznie i czuć się szanowani podczas korzystania z naszych produktów. Nasze zasady dotyczące publikowania nienawistnych treści zabraniają mowy nienawiści, która obejmuje wszelkie treści poniżające lub promujące dyskryminację osoby lub grupy osób na podstawie rasy, koloru skóry, przynależności kastowej, pochodzenia etnicznego, pochodzenia narodowego, religii, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, niepełnosprawności, statusu weterana, statusu imigracyjnego, statusu społeczno-ekonomicznego, wieku, wagi lub ciąży. Zasady te zabraniają na przykład stosowania obelg rasowych, etnicznych, mizoginicznych lub homofobicznych, memów ośmieszających lub nawołujących do dyskryminacji grupy chronionej, a także wszelkiego rodzaju nadużyć przyjmujących postać celowego stosowania nieaktualnych danych osobowych lub form płciowych wobec osób, które zmieniły płeć. Mowa nienawiści obejmuje również waloryzację sprawców – lub oczernianie ofiar – ludzkich okrucieństw (takich jak ludobójstwo, apartheid czy niewolnictwo). Inne zabronione treści nienawistne obejmują wykorzystanie symboli nienawiści, czyli wszelkich obrazów, których intencją jest przedstawienie nienawiści lub dyskryminacji wobec innych osób. 


Nasze zakazy dotyczące terroryzmu i brutalnego ekstremizmu obejmują wszystkie treści promujące terroryzm lub inne brutalne, przestępcze działania popełniane przez osoby lub grupy w celu realizacji celów ideologicznych. Zasady te zakazują również publikowania wszelkich treści, które promują lub wspierają zagraniczne organizacje terrorystyczne lub ekstremistyczne grupy szerzące nienawiść – wskazane przez wiarygodnych ekspertów zewnętrznych – jak również rekrutację do takich organizacji lub brutalnych działań ekstremistycznych.


W jaki sposób egzekwujemy te zasady


Nasze narzędzie do wysyłania zgłoszeń w aplikacji umożliwia użytkownikom bezpośrednie zgłaszanie nienawistnych treści lub działań wspierających terroryzm lub brutalny ekstremizm. W naszych zasobach o dużym zasięgu, jak Polecane i Odkrywaj, stosujemy aktywne podejście do moderowania wszelkich treści, które mogą naruszać te zasady. Niemniej jednak zachęcamy użytkowników do zgłaszania wszelkich szkodliwych treści, które można napotkać w tych zasobach – pomoże to ostrzec nas o wszelkich problemach występujących w naszych procesach utrzymywania bezpieczeństwa tych zasobów.

Po zgłoszeniu nienawistnych treści nasze zespoły usuną wszelkie treści naruszające zasady, a użytkownikom, którzy dopuszczają się powtarzających się lub rażących naruszeń, zostanie zablokowany dostęp do konta. W ramach dodatkowego środka zachęcamy użytkowników Snapchata do blokowania wszystkich użytkowników, którzy sprawiają, że czują się niebezpiecznie lub niekomfortowo

Użytkownicy zaangażowani w działalność terrorystyczną lub brutalny ekstremizm stracą uprawnienia do konta. Ponadto niektóre informacje związane z naruszeniem tych zasad mogą zostać przekazane organom ścigania. Więcej informacji o tym, jak odpowiedzialnie Snapchat angażuje się we współpracę z organami ścigania można znaleźć w Centrum prywatności i bezpieczeństwa Snap.Wniosek

W serwisie Snapchat nie tolerujemy nienawistnych treści, terroryzmu ani brutalnego ekstremizmu. Zarówno poprzez nasze zasady, jak i projekt produktu, usilnie pracujemy nad tym, aby utrzymać środowisko, które wspiera bezpieczeństwo użytkowników Snapchata i stawia je na pierwszym miejscu.


Użytkownicy mogą pomóc nam chronić naszą społeczność, zgłaszając wszelkie treści, które naruszają zasady. Jesteśmy również zaangażowani we współpracę z różnymi liderami z całej społeczności ds. bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że realizujemy te cele w sposób odpowiedzialny. Więcej informacji o naszych działaniach na rzecz bezpieczeństwa można znaleźć w naszym Centrum bezpieczeństwa.