Szkodliwe, fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje

Seria objaśnień do Wytycznych dla społeczności

Aktualizacja: sierpień 2023

 • Nie możemy rozpowszechniać fałszywych informacji, które mogą być szkodliwe lub złośliwe, na przykład zaprzeczanie faktowi tragicznego wydarzenia, bezpodstawne roszczenia medyczne, podważanie integralności procesów obywatelskich lub manipulowanie treścią w celach nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 • Zabraniamy podszywania się pod kogoś (lub coś) innego oraz prób wprowadzania innych osób w błąd co do swojej tożsamości. Obejmuje to podszywanie się pod znajomych, znane osoby, marki lub inne organizacje.

 • Zabraniamy stosowania spamu i nieuczciwych praktyk, w tym imitowania Snapchata lub Snap Inc.Przegląd


Nasze działania w zakresie wspierania odpowiedzialnego środowiska informacyjnego są głównym priorytetem firmy Snap. Oszustwa przybierają wiele form i wiemy, że mogą podważać zaufanie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników Snapchata. Nasze polityki mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się dezinformacji oraz ochronę użytkowników przed oszustwami i spamem w szerokim zakresie okoliczności.


Czego powinieneś(-aś) się spodziewać


Nasze Wytyczne dla społeczności dotyczące szkodliwych, fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji obejmują zasadniczo dwie odrębne, ale powiązane ze sobą kategorie: (1) fałszywe informacje i (2) oszukańcze lub spamerskie zachowanie.


1. Fałszywe informacje


Treści zniekształcające fakty mogą mieć szkodliwe konsekwencje dla użytkowników i dla społeczeństwa. Wiemy, że czasami trudno jest określić, które informacje są dokładne, szczególnie jeśli chodzi o szybko zmieniające się bieżące wydarzenia lub skomplikowane kwestie dotyczące nauki, zdrowia i spraw światowych. Z tego powodu nasze zasady koncentrują się nie tylko na tym, czy informacje są niedokładne lub wprowadzają w błąd, ale także na tym, czy mogą być szkodliwe.

Istnieje kilka kategorii informacji, w których przeinaczanie faktów może stanowić wyjątkowe niebezpieczeństwo. W tych obszarach nasze zespoły podejmują działania przeciwko treściom, które wprowadzają w błąd lub są niedokładne, niezależnie od tego, czy przekłamania są zamierzone. W ten sposób nasza polityka działa przeciwko wszystkim formom zagrożeń informacyjnych, w tym mylnym informacjom, dezinformacji, złośliwym informacjom i zmanipulowanym mediom.

Przykłady kategorii informacji, które postrzegamy jako szczególnie narażone na szkodliwe działania, obejmują:

 • Treści zaprzeczające wystąpieniu tragicznych wydarzeń. Zakazujemy publikowania treści wywołujących te spory, kwestionując np. Holokaust lub negując fakt strzelaniny w szkole Sandy Hook. Przekłamania i bezpodstawne teorie spiskowe dotyczące takich tragedii mogą przyczynić się do rozwoju przemocy i nienawiści, a także zaszkodzić użytkownikom, których życie i rodziny zostały dotknięte takimi wydarzeniami.

 • Treści promujące nieuzasadnione twierdzenia medyczne. Nie zezwalamy na publikowanie treści, które na przykład zalecają niesprawdzone terapie zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 lub które przedstawiają bezpodstawne teorie spiskowe na temat szczepionek. Chociaż dziedzina medycyny podlega ciągłym zmianom, a agencje zdrowia publicznego mogą często zmieniać wytyczne, takie wiarygodne organizacje podlegają standardom i odpowiedzialności, a my możemy szukać w nich punktu odniesienia dla odpowiedzialnych wytycznych zdrowotnych i medycznych.

 • Treści, które podważają uczciwość procesów obywatelskich. Wybory i inne procesy obywatelskie odgrywają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu społeczeństw szanujących przepisy prawa, a także stanowią wyjątkowe pole do manipulacji informacjami. Aby zabezpieczyć środowisko informacyjne takich zdarzeń, egzekwujemy nasze zasady wobec następujących rodzajów zagrożeń procedur obywatelskich:

  • Zakłócenia proceduralne: podawanie mylnych informacji związanych z rzeczywistymi procedurami wyborczymi lub obywatelskimi, np. błędne przedstawianie ważnych dat i godzin lub wymogów kwalifikujących do uczestnictwa.

  • Zakłócanie uczestnictwa: treści obejmujące zastraszanie odnoszące się do bezpieczeństwa osobistego lub rozpowszechnianie plotek w celu zniechęcenia do udziału w procesie wyborczym lub obywatelskim.

  • Uczestnictwo oparte na oszustwie lub bezprawne: treści, które zachęcają do podawania nieprawdziwych informacji w celu uczestniczenia w procesie obywatelskim lub do nielegalnego oddania głosu lub niszczenia kart do głosowania.

  • Odebranie statusu legalności procesom obywatelskim: treści mające na celu odebranie statusu legalności demokratycznym instytucjom na przykład na podstawie fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń o wynikach wyborów.


Nasze zasady przeciwdziałania szkodliwym, fałszywym informacjom są uzupełniane przez rozległe zabezpieczenia dotyczące projektowania produktu i zasad reklamowania, które ograniczają rozprzestrzenianie tych informacji, promują przejrzystość i podnoszą rolę autentyczności na naszej platformie. Więcej informacji na temat sposobów, w jakie struktura naszej platformy wspomaga te cele, znajduje się w tym poście.

2. Zachowanie oszukańcze lub spamerskie

Oszustwa i spam mogą narazić użytkowników Snapchata na znaczne straty finansowe, ryzyko związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, a nawet ryzyko prawne (nie wspominając o nieprzyjemnych i frustrujących doświadczeniach). Aby zmniejszyć to ryzyko, zabraniamy stosowania zwodniczych praktyk, które podważają zaufanie do naszej społeczności.

Zabronione praktyki obejmują treści promujące wszelkiego rodzaju oszustwa, programy szybkiego wzbogacenia się, nieautoryzowane lub niejawne treści płatne oraz promocję towarów lub usług stanowiących oszustwo, w tym podrabianych towarów, dokumentów lub certyfikatów. Zabronione są również promocje typu „zapłać za obserwujących” lub inne programy zwiększania liczby obserwujących, promowanie aplikacji spamowych oraz promowanie marketingu wielopoziomowego lub piramid finansowych.  Zabraniamy również prania pieniędzy (w tym fizycznego przewozu gotówki lub przelewów dla osób pośredniczących za prowizję) wszelkiego rodzaju. Obejmuje to otrzymywanie i przekazywanie pieniędzy uzyskanych w sposób nielegalny lub z nieznanego źródła w imieniu innej osoby, nieautoryzowane i nielegalne usługi przekazu pieniędzy lub usługi wymiany walut, a także nakłanianie do takich działań i promowanie ich. 

I na koniec – nasze zasady zabraniają udawania kogoś (lub czegoś), kim się nie jest, a także prób wprowadzania w błąd ludzi co do tego, kim się jest. Obejmuje to podszywanie się pod znajomych, znane osoby, marki lub inne organizacje. Zasady te oznaczają, że podszywanie się pod Snapchat lub Snap, Inc. również nie jest w porządku.


W jaki sposób egzekwujemy te zasady


Treści naruszające nasze zasady przeciwdziałania szkodliwym, fałszywym lub wprowadzającym w błąd informacjom są usuwane. Użytkownicy, którzy udostępniają, promują lub rozpowszechniają treści naruszające zasady, zostaną powiadomieni o naruszeniu, a użytkownikom, którzy dalej będą naruszać te zasady, zostanie ograniczony dostęp do konta.

W 2022 r. rozszerzyliśmy nasze kategorie menu zgłaszania fałszywych informacji, umożliwiając użytkownikom bardziej szczegółowe zgłaszanie dezinformacji dotyczących kwestii społecznych, politycznych i zdrowotnych. Prosimy poinformuj nas, gdy ktoś podszywa się pod Ciebie lub kogoś innego, lub gdy napotkasz spam lub mylne informacje. Po otrzymaniu zgłoszenia nasze zespoły ds. zaufania i bezpieczeństwa mogą podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu podszywania się pod użytkownika lub zapobieżenie dalszej publikacji szkodliwych treści.


W naszych zasobach o dużym zasięgu, jak Polecane i Odkrywaj, stosujemy aktywne podejście do moderowania wszelkich treści i promowania rzetelności informacji. Ale wciąż niezwykle cenimy sobie informacje zwrotne i zgłoszenia użytkowników dotyczące wszelkich szkodliwych treści, które można napotkać w naszych zasobach. Pomagają nam one wykryć niedociągnięcia w naszych procesach utrzymywania tych zasobów w stanie wolnym od szkodliwych informacji.Wniosek


Nasze działania w zakresie promowania odpowiedzialnego środowiska informacyjnego pozostają głównym priorytetem w całej naszej firmie. Będziemy nadal badać innowacyjne podejścia do ochrony użytkowników Snapchata przed ryzykiem związanym ze szkodliwymi, fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd treściami.

Kontynuując te wysiłki, zobowiązujemy się do zapewnienia przejrzystego wglądu w skuteczność naszego podejścia. Poprzez nasze Raporty przejrzystości dostarczamy na poziomie krajowym informacji związanych z podjętymi działaniami przeciwko dezinformacji na całym świecie. Planujemy dostarczać bardziej szczegółowe zestawienia tych naruszeń w naszych raportach w przyszłości.

Zobowiązujemy się do ciągłego udoskonalania działania naszych zasad, aby zwiększyć naszą zdolność do reagowania na szkodliwe treści i zachowania, a także do współpracy z różnymi liderami z całej społeczności ds. bezpieczeństwa, aby zapewnić realizowanie tych celów w sposób odpowiedzialny. Więcej informacji o naszych działaniach na rzecz bezpieczeństwa można znaleźć w naszym Centrum prywatności i bezpieczeństwa.