Norādījumi par piekļuvi datiem pētniecības nolūkos

Ja esat pētnieks ar nekomerciāliem nolūkiem un vēlaties pieprasīt piekļuvi Snap publiski pieejamajiem datiem saskaņā ar Digitālo pakalpojumu tiesību aktu (DSA), varat iesniegt izpētes pieprasījumu, izmantojot adresi DSA-Researcher-Access[at]snapchat.com un norādot šādu informāciju:

  • Jūsu vārds un saistītās pētniecības organizācijas nosaukums

  • Detalizēts to datu apraksts, kuriem vēlaties piekļūt 

  • Detalizēts nolūka apraksts, saistībā ar kuru pieprasāt datus

  • Detalizēts plānoto izpētes darbību un metodoloģijas apraksts

  • Detalizēta informācija par jūsu veicamā pētījuma finansējuma avotiem

  • Apstiprinājums, ka jūsu pētījums netiek veikts komerciālos nolūkos

  • Detalizēta informācija par pieprasīto datu laika periodu

Tiklīdz saņemsim jūsu pieprasījumu, mēs pārskatīsim tā piemērotību un atbilstību tiesību aktiem un sazināsimies ar jums.