Valdības pieprasījumi un intelektuālā īpašuma izņemšanas pieprasījumi 

Valdības pieprasījumi un ar autortiesībām aizsargāta satura izdzēšanas paziņojumi (DMCA)

2023. gada 1. janvāris - 2023. gada 30. jūnijs

Kritiski svarīga mūsu darba daļa, lai padarītu Snapchatu drošāku, ir sadarboties ar tiesībsargājošajām un valdības iestādēm, izpildot spēkā esošus lūgumus sniegt informāciju, lai palīdzētu izmeklēšanā. Mēs arī strādājam pie tā, lai proaktīvi nodotu tālāk jebkādu saturu, kas var radīt nenovēršamu apdraudējumu dzīvībai vai nodarīt miesas bojājumus.

Lai gan vairums Snapchat satura izdzēšas pēc noklusējuma, mēs strādājam pie konta informācijas saglabāšanas, lai sniegtu to valsts iestādēm saskaņā ar spēkā esošjiem tiesību aktiem. Tiklīdz esam saņēmuši likumīgu lūgumu sniegt Snapchat konta ierakstus un konstatējuši tā spēkā esamību, kas ir svarīgi, pārbaudot vai lūgumu izteikusi legitīma tiesībsargājošā vai valdības iestāde, nevis kāds ļaunprātis, mēs sniedzam atbildi atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem un privātuma prasībām.

Zemāk esošajās shēmās aprakstīti to tiesībsargājošo vai valdības iestāžu lūgumu veidi, kādus mēs apmierinām, ieskaitot pavēstes un izsaukumus, tiesas rīkojumus, kratīšanas orderus un ārkārtas atklāšanas pieprasījumus.

Tāpat uz publicēšanas datumu tiek aprēķināts to lūgumu procents, uz kuriem izsniegti noteikti dati, pamatojoties uz atskaites periodā saņemtajiem lūgumiem. Retos gadījumos, kad ticis konstatēts, ka lūgums ir nepilnīgs, izraisot datu nesniegšanu no Snap puses, bet tiesībsargājošā iestāde vēlāk iesniegusi papildinātu, spēkā esošu lūgumu jau pēc pārredzamības atskaites publicēšanas, vēlāka datu izsniegšana netiktu atspoguļota ne sākotnējā, ne turpmākajos atskaites periodos.

Amerikas Savienoto Valstu valdības informācijas pieprasījumi

Pieprasījumi sniegt Lietotāja informāciju no ASV valdības iestādēm.

Starptautiskie valdības informācijas pieprasījumi

Pieprasījumi sniegt Lietotāja informāciju no valsts iestādēm ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm.

* “Konta identifikatori” atspoguļo vienam kontam piederošo identifikatoru (piemēram, lietotājvārds, e-pasts un tālruņa numurs) skaitu, ko, pieprasot lietotāja informāciju, juridiskajā procesā norāda tiesībsargājošā iestāde. Dažreiz juridiskajā procesā var būt iesaistīti vairāki identifikatori. Dažos gadījumos vairāki identifikatori var identificēt vienu kontu. Gadījumos, ka viens identifikators ir norādīts vairākos pieprasījumos, tiek iekļauts katrs gadījums.

**Lai labotu iepriekš radušos netīšu kļūdu, ir atjaunināta sadaļa “Citas informācijas pieprasījumi” attiecībā uz Brazīliju.

Amerikas Savienoto Valstu nacionālās drošības pieprasījumi

Pieprasījumi sniegt Lietotāja informāciju saskaņā ar ASV nacionālās drošības juridisko procesu. Tas ietver Nacionālās drošības vēstules (NSLs) un Ārvalstu pretizlūkošanas (FISA) tiesas rīkojumus/norādījumus.

Valdības lūgumi izņemt saturu

Šajā kategorijā identificēti valdības iestādes iesniegti pieprasījumi izņemt saturu, kas citādi būtu atļauts saskaņā ar mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai Kopienas noteikumiem.

Piezīme: Lai gan mēs formāli nereģistrējam gadījumus, kad izņemam saturu, kas pārkāpj mūsu politikas, ja pieprasījumu iesniegusi valdības iestāde, mēs uzskatām, ka tas notiek ārkārtīgi reti. Ja mēs uzskatam, ka ir nepieciešams ierobežot saturu, kas konkrētā valstī tiek uzskatīts par nelikumīgu, bet citādi nepārkāpj mūsu politikas, mēs mēģinām ierobežot piekļuvi tam ģeogrāfiski, ja tas iespējams, nevis izņemam to visā pasaulē.

Papildus zināšanai, mūsu komandas ir sākušas vel vairāk uzlabot mūsu valdības pieprasītās izņemšanas darbības, lai izsekotu informāciju, kuras izpaušanu pieprasa Digitālo pakalpojumu likums. Turpmākajās atskaitēs mēs ieviesīsim jaunus datu punktus šajā kategorijā.

Paziņojumi par autortiesību pārkāpumu

Šajā kategorijā atspoguļoti visi derīgie pieprasījumi izņemt saturu, kas, kā tiek apgalvots, pārkāpj autortiesības.