Nelikumīgas un reglamentētas darbības

Kopienas noteikumu skaidrojošo rakstu sērija

Aktualizēts: 2024. gada janvārī

  • Neizmantojiet Snapchat nekādām nelikumīgām darbībām. Tas ietver noziedzīgu darbību reklamēšanu, veicināšanu vai piedalīšanos tajās, piemēram, nelegālu vai reglamentētu zāļu, kontrabandas (piemēram, bērnu seksuālas izmantošanas vai ekspluatācijas attēli), ieroču vai viltotu preču vai dokumentu pirkšanu, pārdošanu, maiņu vai to tirdzniecības veicināšanu. Tas ietver arī jebkāda veida ekspluatācijas, tostarp cilvēku tirdzniecības vai sutenerisma reklamēšanu vai veicināšanu.

  • Mēs aizliedzam relamentētu preču vai nozaru nelikumīgu reklamēšanu, tostarp neatļautu azartspēļu, tabakas izstrādājumu un alkohola reklamēšanu.Pārskats

Mūsu nelikumīgo un reglamentēto darbību aizliegums atspoguļo mūsu nelokāmo nostāju pret drošību visā Snapchatā. Šo noteikumu atbalstīšana ne tikai palīdz nodrošināt, ka mūsu platforma netiek nepareizi izmantota nelikumīgiem mērķiem, bet arī palīdz aizsargāt Snapchatters pret nopietna kaitējuma risku. Lai palīdzētu virzīties uz šiem mērķiem, mēs plaši sadarbojamies ar drošības jomā iesaistītajiem, NVO un tiesībsargājošajām iestādēm, lai mūsu kopienai nodrošinātu izglītojošus resursus un veicinātu sabiedrisko drošību kopumā. 


Ko jums vajadzētu sagaidīt

Lai gan tiesību akti valstīs visā pasaulē atšķiras - un Snapchat ir pieaugoši globāla kopiena - lietotāji var sagaidīt, ka mēs vērsīsimies pret katru darbību, kas apdraud sabiedrisko drošību vai pārkāpj cilvēktiesības, Savienoto Valstu vai valsts, kurā atrodas lietotājs, likumus. 

Visos gadījumos aizliegtās nelikumīgās darbības ietvers noziedzīgas darbības reklamēšanu, kibernoziedzības veicināšanu vai piedalīšanos tajā, kā arī nelegālu vai reglamentētu zāļu, kontrabandas, ieroču un viltotu preču vai dokumentu pirkšanu, pārdošanu vai to tirdzniecības veicināšanu. 

Mūsu noteikumi aizliedz arī izmantot mūsu platformu neatļautai tādu preču vai darbību pārdošanai vai reglamēšanai, ko reglamentē valsts iestādes tādā veidā, ka likumīgai pirksanai, pārdošanai vai izmantošanai repieciešama īpaša licence vai citu administratīvu prasību izpildīšana. Reglamentētu darbību, kam nepieciešams iepriekšējs Snap apstiprinājums, piemēri ir tiešsaistes azartspēļu darbību veicināšana,  alkoholisko dzērienu, tabakas vai elektronisko cigarešu izstrādājumu pārdošana un THC biznesa reklamēšana. Uzņēmumi tiek aicināti iepazīties ar šo resursu lai iegūtu norādījumus par Snapchat piemērotām komerciālām un reklāmas darbībām. 

Mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai Snapchatteriem rīcībā būtu pēc iespējas vairāk informācijas par izturēšanās veidiem tiešsaistē un darbībām, kas var būt likuma pārkāpums un nopietns risks viņu drošībai. Strādājot kopā ar bezpeļņas organizācijām un sadarbojoties ar dažādām drošības struktūrām, mēs esam apņēmušies uzlabot informētību par augsta riska darbībām un veidiem, kā Snapchatters palikt drošībā. Tas ietver tādus lietotnē esošus resursus kā Here for You un Heads Up, kā arī ārēju sadarbību ar tādām ieinteresētajām pusēm kā AdCouncil un White House. Mēs sadarbojamies arī ar tiesībsargājošajām iestādēm, reaģējot uz esošiem juridiskiem procesiem sakarā ar darbībām Snapchat, kas var liecināt par noziegumu.


Kā mēs īstenojam šīs politikas

Saturs, kas pārkāpj mūsu noteikumus attiecībā uz Nelikumīgām un reglamentētām darbībām, tiks aizvākts. Daudzos gadījumos lietotāji, kuri kopīgo, reklamē vai izplata pārkāpjošu saturu, saņems brīdinājuma paziņojumu, bet lietotājiem, kuri pārkāpj šo politiku atkārtoti, tiks ierobežota piekļuve viņu kontam. Tomēr ir noteiktas nelikumīgas darbības, piemēram, narkotiku vai cilvēku tirdzniecība, pret kurām mums patiešām ir nulles tolerance - šie pārkāpumi izraisīs konta privilēģiju zaudēšanu pat pēc viena gadījuma. 

Svarīgs veids, kā palīdzēt mums saglabāt Snapchat drošu, ir nekavējoties ziņot par nelikumīgām darbībām, izmantojot ziņošanas rīku mūsu lietotnē. Kad saņemam ziņojumu, mūsu Uzticības un drošības vienības var ātri rīkoties, lai pienācīgi risinātu apdraudējuma situāciju.  Mūsu augstas pieejamības platformās, piemēram, Spotlight un Discover, mēs ļoti proaktīvi pieejam satura moderācijai un informācijas integritātes veicināšanai, bet joprojām ir īpaši vērtīgi saņemt lietotāju ziņojumus par jebkādu kaitīgu saturu, ar kādu varat saskarties šajās platformās; tie palīdz brīdināt mūs par jebkādām kļūmēm mūsu procesos šo vietu uzturēšanai tā, lai tajās nebūtu nelikumīgas un nedrošas darbības.


Sausais atlikums

Darīt savu daļu darba, lai veicinātu sabiedrisko drošību un pasargāt Snapchatterus no kaitīgām vai nelikumīgām darbībām, ir pienākums, kuru mēs uztveram ļoti nopietni.

Mums turpinot šos centienus, esam apņēmušies nodrošināt caurskatāmus ieskatus mūsu pieejas efektivitātē. Savās Pārskatāmības atskaitēs mēs sniedzam informāciju valsts līmenī saistībā ar mūsu pasākumiem pret nelikumīgām un reglamentētām darbībām. Lai informācija par šiem centieniem būtu vēl sīkākā, mēs savā Pārskatāmības atskaitē esam atsevišķi sadalījuši savus atskaišu un īstenošanas datus par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotikām un ieročiem, kā arī plānojam nodrošināt sīkākus šo pārkāpumu sadalījumus savās atskaitēs nākotnē.

Aicinām lietotājus ziņot par nelikumīgas darbības gadījumiem, lai palīdzētu uzturēt Snapchat par drošu un iekļaujošu vietu visiem. Mēs vienmēr meklējam iespējas izlabot savu spēju risināt kaitīga satura vai rīcības jautājumus, un esam apņēmušies strādāt ar dažādiem līderiem no visas drošības kopienas, lai nodrošinātu, ka ejam uz šiem mērķiem atbildīgā veidā. Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu centieniem drošības jomā, lūdzam apmeklēt mūsu Privātuma un drošības centru