Snapchat Moderācija, Izpilde un Pārsūdzēšana

Kopienas noteikumu skaidrojošo rakstu sērija

Atjaunināts: 2023. gada augustā

Visā Snapchat mēs esam apņēmušies uzlabot drošību, vienlaikus respektējot mūsu kopienas privātuma intereses. Mums ir līdzsvarota, uz risku balstīta pieeja bīstamību apkarošanai - caurskatāmas satura moderācijas prakses, konsekventas un objektīvas izpildes un skaidras komunikācijas apvienošana, lai mēs būtu atbildīgi par mūsu politiku piemērošanu taisnīgā veidā.


Satura moderācija


Mēs esam izstrādājuši Snapchat, paturot prātā drošību, un šāda izstrāde ir galvenais, kas palīdz novērst kaitīga satura izplatīšanos. Snapchat nepiedāvā atvērtu jaunumu ielādi, kurā nepārbaudītiem publicētājiem vai indivīdiem būtu iespēja pārraidīt naidu kurinošu, maldinošu vai vardarbīgu saturu. 

Papildus šiem aizsardzības līdzekļiem mēs izmantojam automatizētu rīku un cilvēku veiktas izskatīšanas apvienojumu, lai vadītu mūsu atvērtā satura virsmas (piemēram, Spotlight, Public Stories un Maps)––ieskaitot mašīnmācīšanās rīkus un īpašas reālu cilvēku komandas––lai pārskatītu iespējami nepiemērotu saturu publiskajās publikācijās. 

Piemēram, sadaļā Spotlight, kur autori var iesniegt radošus un izklaidējošus video kopīgošanai ar plašāku Snapchat kopienu, visu saturu, pirms tas tiek jebkādā veidā izplatīts, vispirms automātiski izskata mākslīgais intelekts. Tiklīdz satura vienība saņem vairāk skatījumu, pirms tai tiek dota iespēja sasniegt lielu mērķauditoriju, to izskata moderatori - cilvēki. Šāda slāņveida pieeja satura moderacijai Spotlight samazina risku izplatīt nepatiesu informāciju, naida runu vai citu potenciāli kaitīgu saturu, kā arī veicina jautras, pozitīvas un drošas pieredzes gūšanu visiem. 

Līdzīgi arī izdevniecības saturs, ko radījuši mēdiju uzņēmumi, piemēram, Izdevēju stāsti (Publisher Stories) vai Šovi (Shows), tiek pakļauts satura vadlīniju kopumam, kas aizliedz izplatīt nepatiesu informāciju, naida runu, sazvērestības teorijas, vardarbīgu un daudzu citu kategoriju kaitīgu saturu, turot šos partnerus pie paaugstinātiem standartiem drošības un integritātes ziņā. Papildus tam mēs izmantojam proaktīvu kaitīguma atklāšanas tehnoloģiju citās publiskās vai plaši pieejamās virsmās, piemēram, Stories, lai palīdzētu identificēt kaitīgu saturu, un mēs izmantojam atslēgvārdu filtrēšanu, lai palīdzetu novērst kaitīga satura (piemēram, kontu, kas mēģina reklamēt neatļautās narkotikas vai citu nelikumīgu saturu) atgriešanos meklēšanas rezultātos.  

Visu mūsu produktu virsmās lietotāji var ziņot par kontiem un saturu, kas iespējami pārkāpj mūsu Kopienas noteikumus. Mēs esam radījuši iespēju katram Snapchatter viegli iesniegt konfidenciālu ziņojumu tieši mūsu Uzticības un drošības komandai, kas ir apmācīta ziņojuma izvērtēšanā, piemērotu darbību veikšanā saskaņā ar mūsu politikām un rezultāta paziņošanā ziņojuma iesniedzējam - parasti dažu stundu laikā. Lai iegūtu vairāk informācijas par ziņošanu par kaitīgu saturu vai rīcību, apmeklējiet šo resursu mūsu Atbalsta vietnē. Tāpat varat uzzināt vairāk par centieniem identificēt un aizvākt kaitīgu saturu un veicināt labsajūtu un drošību Snapchat šeit.Politikas izpilde @ Snap

Mums, Snap, ir svarīgi, lai mūsu politikas veicinātu konsekventu un taisnīgu izpildi. Šī iemesla dēļ mēs ņemam vērā vairākus faktorus, lai noteiktu piemērotus sodus par Kopienas noteikumu pārkāpumiem. Svarīgākie no šiem faktoriem ir kaitējuma smagums un visa attiecīgā Snapchattera agrāko pārkāpumu vēsture.

Mēs izmantojam uz risku balstītu pieeju, lai nošķirtu vissmagākos kaitējumus no citu veidu pārkāpumiem, kas var nesasniegt tādu pašu smaguma līmeni. Lai sniegtu informāciju par mūsu rīcību smaga kaitējuma gadījumā un par šajā kategorijā ietilpstošajiem pārkāpumu veidiem, mēs esam izstrādājuši šo resursu.

Konti, par kuriem mēs nosakām, ka tie tiek primāri izmantoti mūsu Kopienas noteikumu pārkāpšanai vai smaga kaitējuma nodarīšanai, tiks nekavējoties atspējoti. Kā piemērus var minēt kontus, kas iesaistīti nopietnās iebiedēšanas un uzmākšanos, uzdošanās par citu personu, krāpnieciskās darbībās, ekstrēmisku un teroristisku darbību veicināšanā vai citādi izmanto Snap, lai iesaistītos nelikumīgās darbībās.

Par pārējiem mūsu Kopienas noteikumu pārkāpumiem Snap kopumā piemēro izpildes procesu, kas sastāv no trim daļām:

  • Pirmais pasākums: pārkāpjošais saturs tiek aizvākts.

  • Otrais pasākums: Snapchatters saņem paziņojumu, kurā norādīts, ka viņš pārkāpis mūsu Kopienas noteikumus un ka viņa saturs ticis aizvākts, un ka atkārtotu pārkāpumu izdarīšana izraisīs papildu piespiedu darbības, ieskaitot viņa konta atspējošanu.

  • Trešais pasākums: mūsu komanda reģistrē triecienu pret Snapchattera kontu.

Trieciens rada konkrētā Snapchattera pārkāpumu uzskaiti. Katram triecienam seko paziņojums Snapchatteram, un ja Snapchatters noteiktā laika periodā uzkrāj pārāk daudz triecienu, viņa konts tiks atspējots.

Šī triecienu sistēma nodrošina, ka Snap piemēro savas politikas konsekventi un tādā veidā, kas nodrošina mūsu Kopienas noteikumus pārkāpjošo lietotāju brīdināšanu un izglītošanu. Primārais mūsu politiku mērķis ir nodrošināt, lai katrs varētu izbaudīt Snapchat lietošanu tādos veidos, kas atspoguļo mūsu vērtības un misiju. Mēs esam izstrādājuši šo piespiedu pasākumu ietvaru, lai palīdzētu pilnā apmērā atbalstīt šo mērķi.  


Paziņošanas un Pārsūdzēšanas procesi

Lai nodrošinātu katram Snapchatteram skaidru izpratni par to, kādēļ pret viņa kontu veikta kāda darbība, kā arī lai nodrošinātu iespēju jēgpilni apstrīdēt piespiedu pasākumu rezultātu, mēs esam izveidojuši Paziņošanas un Pārsūdzēšanas procesus, kas sargā mūsu kopienas intereses, vienlaikus aizsargājot Snapchatteru tiesības.

Lai labāk saprastu, kādēļ veikta piespiedu darbība, lūdzam ņemt vērā, ka sodu piemērošanai pret kontu izvērtēšanai mēs izmantojam mūsu Kopienas noteikumus un Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī piemērojam mūsu Kopienas noteikumus, Pakalpojumu sniegšanas noteikumus un Satura vadlīnijas ieteikumu piemērotībai, lai vadītu sadaļās Interesanti un Spotlight publicētos Snap.

Lai iegūtu informāciju par to, kā darbojas mūsu pārsūdzēšanas process, mēs esam izstrādājuši atbalsta rakstus par konta pārsūdzībām un satura pārsūdzībām.

Ja Snapchat apmierina konta slēgšanas pārsūdzību, piekļuve Snapchatter kontam tiks atjaunota. Par to, vai pārsūdzība bijusi veiksmīga vai nē, mēs savu lēmumu savlaicīgi paziņosim pārsūdzību iesniegušajai personai.