Par Pārskatāmības atskaišu iesniegšanu
2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Pārredzamības atskaitē mēs izklāstām veidus, kā visā platformā īstenojam drošības un privātuma principus. Mēs ne tikai ziņojam par saviem datiem, bet arī sniedzam papildu kontekstu un ieskatu mūsu drošības principos, politikas nostādnēs un praksē, kā arī piedāvājam papildu saites uz dažādiem drošības un privātuma resursiem.

Snap pārredzamības atskaites veidošanas vēsture

Kopš 2015. gada veidojam Pārredzamības atskaites, kas sniedz būtisku ieskatu valsts iestāžu pieprasījumos par Snapchat lietotāju konta informāciju un to apjomu, kā arī citos juridiskajos pieprasījumos.

Kopš 2015. gada mūsu politika paredz ziņot Snapchat lietotājiem par gadījumiem, kad saņemam informāciju par tiesvedību, kuras ietvaros tiek pieprasīta viņu konta informācija, izņemot gadījumus, kad mums ir juridiski aizliegts to darīt vai mēs uzskatām, ka ir spēkā ārkārtas apstākļi (piemēram, bērna seksuāla izmantošana vai tūlītējs nāves vai nopietnu miesas bojājumu risks).

2020. gadā mēs paplašinājām Pārredzamības atskaiti, lai sniegtu ieskatu to kontu skaitā un veidā, par kuriem platformā Snapchat tika ziņots Pakalpojumu sniegšanas noteikumu un Kopienas noteikumu pārkāpumu dēļ. Mēs arī iekļāvām datu sadalījumu par katru valsti, kas ir pieejams par visām valstīm un lejupielādējams .CSV faila formātā. 2021. gadā mēs paplašinājām kategorijas, lai iekļautu nepatiesu informāciju, paziņojumus par preču zīmēm, kā arī noteikumiem neatbilstoša satura skatījumu rādītāju.

Pašlaik tālāk paplašinām Pārredzamības atskaiti saskaņā ar Digitālo pakalpojumu tiesību aktu. Šī informācija papildinās informāciju, ko jau sniedzam mūsu 2023. gada pirmā pusgada Pārredzamības atskaitē un mūsu ES Pārredzamības lapā.

Drošības un privātuma papildu resursi

Snap ir apņēmies mūsu platformā ieviest drošības ekosistēmu. Piedāvājam papildu resursus, kas sniedz skaidrojumu un informāciju par mūsu politikas nostādnēm, rīcību un skatījumu uz drošību un pārredzamību.  

Snap Pārredzamības atskaites skaidrojošais ceļvedis

Pārredzamības atskaitēs ir daudz informācijas, un vecākiem, aprūpētājiem, kopienas dalībniekiem un citām ieinteresētajām pusēm, kurām īpaši rūp mūsu kopienas drošība, reizēm var būt grūti to pilnībā izprast. Šī skaidrojošā ceļveža mērķis ir palīdzēt jums labāk izprast mūsu pēdējo atskaiti un salīdzināt šajā gadā ieviestās izmaiņas ar iepriekšējā gada atskaiti.

Drošības centrs

Snapchat ir platforma pusaudžiem no 13 gadu vecuma, un mēs vēlamies palīdzēt gan lietotājiem, gan viņu vecākiem saprast, kā droši lietot mūsu lietotni un par kādiem būtiskiem aizsardzības pasākumiem viņiem būtu jāzina. Drošības centrā ir pieejama informācija par mūsu drošības politikas nostādnēm, drošības resursu saraksts, norādes par to, kā platformā Snapchat ziņot par problēmām, kā arī vecākiem un aprūpētājiem paredzēti resursi. Turklāt tajā ir pieejama informācija par Snapchat Ģimenes centru – vecākiem paredzētu kontroles rīku sistēmu. 

Kopienas noteikumi

Kopienas noteikumi ir mūsu drošības principu pamats, un to mērķis ir informēt lietotājus par atbildīgu Snapchat lietošanu. Mēs regulāri izvērtējam šos Noteikumus, un tas ir tikai viens no veidiem, kā aktīvi ieguldām pūles, lai gādātu par Snapchat drošību.

Ziņošana lietotnē

Mūsu drošības komandas un detalizēti mākslīgā intelekta rīki katru dienu un 24 stundas diennaktī gādā par Snapchat drošību, taču mēs arī paļaujamies uz platformas lietotāju ziņojumiem par problēmām. Tādēļ mēs piedāvājam rīkus gan lietotnē, gan tiešsaistē, kas ļauj ziņot par kontiem un personām, kas pārkāpj mūsu politikas nostādnes.  

Ģimenes centrs

Ģimenes centrs ir mūsu lietotnē iekļautais vecākiem paredzētais kontroles rīks, kas palīdz vecākiem iegūt plašāku ieskatu par to, kas ir viņu pusaudžu bērnu draugi Snapchat platformā un ar ko viņi ir sazinājušies, neatklājot nekādu šo sarunu saturu.

Ceļvedis vecākiem

Šis ceļvedis ir paredzēts vecākiem un aprūpētājiem un ļauj saprast Snapchat darbības principus, galvenās pusaudžiem piedāvātās aizsardzības funkcijas un vecākiem paredzēto kontroles rīku izmantošanas veidu, kā arī ļauj rast atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

Here for You

Snap uzņēmumam lietotāju labklājība un drošība ir ārkārtīgi svarīga. Lai lietotājiem piedāvātu interesantus un īpaši atbilstošus resursus, esam izstrādājuši tādus lietotnē pieejamus rīkus kā Here for You, kas lietotnē nodrošina proaktīvu atbalstu platformas Snapchat lietotājiem, kuri, iespējams, piedzīvo mentālās veselības vai emocionālu krīzi. 

Privātuma centrs

Jūsu privātums ir Snap prioritāte. Mēs vēlamies, lai jūs mums uzticētos ikreiz, kad lietojat Snapchat platformu vai jebkurus citus mūsu produktus. Tieši tāpēc jūsu informāciju apstrādājam citādi nekā vairums citu tehnoloģiju uzņēmumu. Lai gan mūsu produkti tiek nepārtraukti uzlaboti, mūsu privātuma principi un stingrā apņemšanās ievērot lietotāju privātumu nemainās.

Ceļvedis tiesībaizsardzības iestādēm

Šis ceļvedis sniedz informāciju tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, kuri no Snap uzņēmuma vēlas iegūt datus par Snapchat kontiem (t.i., Snapchat lietotāju datus).

Drošības un ietekmes emuārs

Mūsu 2021. gada aprīlī publicētā emuāra mērķis ir kalpot par noderīgu resursu daudzajām ieinteresētajām pusēm un tiesību aizstāvjiem, kurus interesē veids, kā stiprinām Snapchat kopienas drošību, privātumu un labklājību.