Pārredzamības atskaite
2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Izdota:

2023. gada 25. oktobris

Atjaunināta:

2023. gada 13. decembris

Lai sniegtu ieskatu Snap īstenotajos drošības pasākumos, kā arī mūsu platformā publicētā satura raksturā un apjomā, mēs divas reizes gadā publicējam pārredzamības atskaites. Mēs esam apņēmušies turpināt padarīt šīs atskaites vēl visaptverošākas un informatīvākas tām daudzajām ieinteresētajām personām, kam ļoti rūp mūsu satura moderācijas un tiesību aizsardzības prakse, kā arī mūsu kopienas labklājība. 

Šī Pārredzamības atskaite attiecas uz 2023. gada pirmo pusi (1. janvāris - 30. jūnijs). Tāpat kā mūsu iepriekšējās atskaitēs, mēs norādām datus par lietotņu satura un konta līmeņa ziņojumu skaitu visā pasaulē, ko esam saņēmuši un pret ko esam vērsušies konkrētās politikas pārkāpumu kategorijās, kā mēs esam reaģējuši uz tiesībsargājošo iestāžu un valdību pieprasījumiem; bet mūsu īstenošanas darbības ir sadalītas pa valstīm.

Mūsu pastāvīgās apņemšanās nepārtraukti uzlabot mūsu pārredzamības atskaites ietvaros mēs ar šo izdevumu ieviešam dažus jaunus elementus. Mēs esam pievienojuši papildu datu veidus saistībā ar mūsu reklāmas darbībām un moderāciju, kā arī saturu un konta aicinājumus. Atbilstoši ES Digitālo pakalpojumu likumam esam pievienojuši arī jaunu kontekstuālo informāciju par mūsu darbību ES dalībvalstīs, piemēram, satura moderatoru un ikmēneša aktīvo lietotāju (MAU) skaitu reģionā. Liela daļa šīs informācijas ir atrodama visā atskaitē un mūsu Pārredzamībascentra īpaši Eiropas Savienībai paredzētajā lapā.

Visbeidzot, mēs esam aktualizējuši mūsu Glosāriju ar saitēm uz mūsu Kopienas noteikumu skaidrojumiem, kas nodrošina papildu informāciju par mūsu platformas politiku un veiktajām darbībām. 

Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu politiku tiešsaistē nodarīta kaitējuma apkarošanā un plāniem turpināt attiestīt savu atskaišu sniegšanas praksi, lūdzam lasīt mūsu jaunāko Drošības un ietekmes emuāru par šo Pārredzamības atskaiti. 

Lai atrastu papildu resursus par drošību un privātumu Snapchat, skatiet šķirkli Par Pārredzamības atskaišu sniegšanu šīs lapas apakšā.

Lūdzu, ievērojiet, ka jaunākā šīs Pārredzamības atskaites redakcija ir atrodama en-US vietnē.

Satura pārskats un pārkāpumi kontā

No 2023. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam Snap veica pasākumus pret 6 216 118 satura vienībām visā pasaulē, kas pārkāpa mūsu politikas.

Atskaites periodā Pārkāpjošu skatījumu daudzums (VVR) bija 0,02 procenti, kas nozīmē, ka no katriem 10 000 Snap un Stāstu skatījumiem Snapchat, 2 skatījumos bija saturs, kas atzīts par mūsu politiku pārkāpumu.

*Pareiza un konsekventa vēršanās pret nepatiesu informāciju ir dinamisks process, kam nepieciešams aktuāls konteksts un rūpība.  Mums cenšoties pastāvīgi uzlabot mūsu pārstāvju rīcības šajā jomā precizitāti, esam izvēlējušies, sākot ar 2022. gada 1. pusi, paziņot skaitļus kategorijās "Saturs, pret kuru vērsti piespiedu pasākumi" un "Unikālie konti, pret kuriem vērsti piespiedu pasākumi", kas ir iegūti, balstoties uz stingru kvalitātes nodrošināšanas pārskatu par statistiski nozīmīgu daļu pret nepatiesu informāciju vērstu piespiedu pasākumu. Konkrēti mēs ņemam statistiski nozīmīgu daļas pret nepatiesu informāciju vērstu piespiedu pasākumu paraugus katrā valstī un pārbaudām lēmumu par pasākumu piemērošanu kvalitāti. Tad mēs izmantojam šos pasākumus, kuru kvalitāte tikusi pārbaudīta, lai izgūtu īstenošanas novērtējumus ar 95% uzticamības intervālu (+/- 5% kļūdas robeža), ko izmantojam Pārredzamības atskaitē paziņoto pret nepatiesu informāciju vērsto pasākumu aprēķināšanai. 

Satura analīze un pārkāpumi kontā

Mūsu kopējie ziņošanas un izpildes rādītāji saglabājušies diezgan līdzīgi iepriekšējo sešu mēnešu rādītājiem, ar dažiem izņēmumiem galvenajās kategorijās. Šajā ciklā novērojām kopējā satura un konta ziņojumu un izpildes samazinājumu aptuveni 3% apmērā.

Kategorijas, kurās notikušas ievērojamākās svārstības, bija Uzmākšanās un iebiedēšana, Mēstules, Ieroči un Nepatiesa informācija. Uzmākšanās un iebiedēšanas kategorijā kopējais ziņojumu pieaugums bija ~56%, kam sekoja ~39% pieaugums satura un unikālo kontu izpildes pasākumos. Izpildes pasākumu pieaugums bija sasaistīts ar ~46% darba izpildes ilguma samazinājumu, izceļot operatīvo efektivitāti, kādu mūsu komanda sasniedza, veicot pasākumus pret šāda veida pārkapjošu saturu. Līdzīgi kopējos ziņojumos par Mēstulēm pieaugums bija ~65%, kur bija ~110% pieaugums satura piemērošanā un ~80% pieaugums unikālajos kontos, kam piemēroti piespiedu līdzekļi, savukārt mūsu komandas arī samazināja darba izpildes ilgumu par ~80%. Mūsu Ieroču kategorijā kopējo ziņojumu samazinājums bija ~13%, bet satura piemērošanā samazinājums bija ~51%, un ~53% samazinājums unikālajos kontos, kam piemēroti piespiedu līdzekļi. Visbeidzot, mūsu Nepatiesas informācijas kategorijā bija kopējo ziņojumu pieaugums par ~14%, bet satura piemērošanā samazinājums bija ~78%, un ~74% samazinājums unikālajos kontos, kam piemēroti piespiedu līdzekļi. To var izskaidrot ar nepārtraukto Kvalitātes nodrošināšanas (QA) procesu un resursu nodrošināšanu, kādu piemērojam ziņojumiem par nepatiesu informāciju, lai nodrosinātu, ka mūsu moderatoru komandas precīzi notver un veic darbības pret platformā esošu nepatiesu informāciju.

Kopumā, lai gan rādītāji bija vispārēji līdzīgi iepriekšējam periodam, mēs uzskatām, ka ir svarīgi turpināt uzlabot rīkus, ko mūsu kopiena izmanto, lai aktīvi un precīzi ziņotu par iespējamiem pārkāpumiem, tādiem parādoties platformā.

Bērnu seksuālas ekspluatācijas un izmantošanas apkarošana

Jebkura mūsu kopienas locekļa, īpaši nepilngadīgo, seksuāla ekspluatācija ir nelikumīga, pretīga un to aizliedz mūsu Kopienas noteikumi. Bērnu seksuālas ekspluatācijas un izmantošanas attēlu (CSEAI) iekļūšanas novēršana, atklāšāna un izskaušana mūsu platformā ir augstākā Snap prioritāte, un mēs nepārtraukti uzlabojam savas spējas apkarot šādus un citus noziegumus.

Mēs izmantojam aktīvās tehnoloģijas atklāšanas rīkus, piemēram, PhotoDNA spēcīgu jaucēju savietošanu un Google Bērnu seksuālas izmantošanas attēlu (CSAI) savietošanu, lai attiecīgi identificētu pazīstamus nelegālus bērnu seksuālas izmantošanas attēlus un video un ziņotu par tiem ASV Nacionālajam pazudušu un ekspluatētu bērnu centram (NCMEC), kā to prasa likums. Savukārt NCMEC tad pēc nepieciešamības koordinē darbību ar pašmāju un starptautiskām tiesībsargājošajām iestādēm.

2023. gada pirmajā pusē mēs proaktīvi atklājām un veicām darbības pret 98 procentiem no visiem šeit paziņotajiem bērnu seksuālas ekspluatācijas un izmantošanas pārkāpumiem - 4% pieaugums, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.

**Ņemiet vērā, ka katrā iesniegumā NCMEC var būt iekļautas vairākas satura vienības. Kopējais NCMEC iesniegto atsevišķo mēdiju vienību skaits ir vienāds ar kopējo saturu, attiecībā uz kuru mēs esam veikuši pasākumus.

Terorisma un vardarbīga ekstrēmisma saturs

Atskaites perioda laikā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam mēs dzēsām 18 kontus par mūsu politikas, kas aizliedz terorisma un vardarbīga ekstrēmisma saturu, pārkāpumiem.

Mēs, Snap, izņemam terorisma un vardarbīga ekstrēmisma saturu, par kuru paziņots, izmantojot vairākus kanālus. Mēs aicinām lietotājus ziņot par terorisma un vardarbīga ekstrēmisma saturu, izmantojot mūsu lietotnē esošo ziņošanas izvēlni, un mēs cieši sadarbojamies ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai risinātu jautājumus par terorisma un vardarbīga ekstrēmisma saturu, kāds varētu parādīties Snap.

Paškaitējuma un pašnāvības saturs

Mums patiešām rūp Snapchat lietotāju garīgā veselība un labklājība, kas ir nodrošinājis un turpina nodrošināt pamatu mūsu lēmumiem veidot Snapchat citādi. Mēs uzskatām, ka Snapchat, kā saziņai starp īstiem draugiem paredzētai platformai, var būt unikāla loma dot iespēju draugiem palīdzēt viens otram grūtos brīžos.

Ja mūsu Uzticības un drošības komanda konstatē, ka Snapchat lietotājam draud briesmas, tā var nodot paškaitējuma profilakses un atbalsta resursus, kā arī vajadzības gadījumā paziņot ārkārtas reaģēšanas personālam. Resursi, kādus kopīgojam, ir pieejami mūsu vispasaules drošības resursu sarakstā, un tie ir publiski pieejami visiem Snapchat lietotājiem.

Pārsūdzēšana

Sākot ar šo atskaiti sākam ziņot par lietotāju, kuru konti tikuši bloķēti dēļ mūsu politikas pārkāpumiem, iesniegto pārsūdzību skaitu. Mēs atjaunojam tikai tos kontus, par kuriem mūsu moderatori nosaka, ka tie tikuši bloķēti nepareizi. Šajā periodā ziņojam par pārsūdzībām saistībā ar saturu par narkotikām.  Mūsu nākamajā atskaitē gatavojamies izpaust vairāk datu saistībā ar pārsūdzībām, kas izriet no citiem mūsu politiku pārkāpumiem.

Reklāmu moderācija

Snap ir apņēmies pastāvīgi nodrošināt, lai visas reklāmas pilnībā atbilstu mūsu platformas politikām. Mēs ticam atbildīgai un cieņpilnai pieejai reklāmai, radot drošu un baudāmu pieredzi visiem mūsu lietotājiem. Tālāk sniedzam ieskatu mūsu reklāmu moderācijā. Ņemiet vērā, ka Snapchat esošas reklāmas var tikt izņemtas dažādu iemeslu dēļ, kā izklāstīts Snap Reklamēšanas politikā, ieskaitot maldinošu saturu, pieaugušajiem paredzētu saturu, vardarbīgu vai kaitējošu saturu, naida runu un intelektuālā īpašuma aizskārumu. Turklāt Snapchat Reklāmu galeriju tagad varat atrast šīs pārredzamības atskaites navigācijas joslā. 

Pārskats par valsti

Šajā sadaļā sniegts pārskats par mūsu Kopienas noteikumu īstenošanu atlasītos ģeogrāfisko reģionu paraugos. Mūsu noteikumi attiecas uz visu Snapchat esošo saturu un visiem Snapchat lietotājiem visā pasaulē, neatkarīgi no atrašanās vietas.

Informācija par atsevišķām valstīm ir pieejama lejupielādēšanai, izmantojot pievienoto .CSV datni: