Pirmā šāda veida Kampaņa ar mērķi Apkarot bērnu seksuālo izmantošanu un Seksuālo vardarbību pret bērniem tiešsaistē

2024. gada 17. aprīlis

Bērnu seksuāla izmantošana un pret bērniem vērsta vardarbība ir pretlikumīga, zemiska un kā pieklājīgas sarunas tēma tā lielā mērā ir tabu. Tomēr šos šaušalīgos noziegumus nedrīkst ignorēt. Tie ir jāapspriež valsts iestāžu gaiteņos, pie sanāksmju zāles galda, kā arī pie virtuves galda. Jauniem cilvēkiem ir jāspēj izprast seksuālas uzvedības riskus tiešsaistē, un pieaugušajiem ir jāsaprot problēmas, lai krīzes situācijā spētu jauniešiem palīdzēt. Šī iemesla dēļ Snap uzņēmumam ir gods būt par “Know2Protect” kampaņas radītāju un atbalstītāju — šī ir pirmā šāda veida kampaņa sabiedrības informētības veicināšanai, ko šodien uzsāka ASV Iekšzemes drošības departaments (DHS).

No kontrabandas attēlu radīšanas un izplatīšanas līdz bērnu grūmingam seksuālos nolūkos un finansiāli motivētai izspiešanai saistībā ar seksuālām darbībām kampaņas Know2Protect ietvaros tiks stāstīts par dažāda veida seksuāla rakstura kaitējumu, kas ietekmē bērnus un pusaudžus. Kampaņa izglītos un nodrošinās jauniem cilvēkiem, vecākiem, uzticamiem pieaugušajiem un politikas izstrādātājiem iespēju palīdzēt novērst un apkarot šos noziegumus. 

Snap bija agrīns DHS sadarbības partneris un piekrīt, ka ir nepieciešams savdabīgs, mudinošs vēstījums, lai sasniegtu šo mērķauditoriju visā valstī un pasaulē. Paužot atbalstu, mēs esam ziedojuši Know2Protect reklāmas vietu, lai publicētu izglītojošus materiālus Snapchat lietotnē, palīdzot sasniegt pusaudžus jebkurā atrašanās vietā, un mēs rādīsim kampaņu mūsu platformā un Privātuma un drošības centrā.

Turklāt mēs veicam jaunus pētījumus, iesaistot pusaudžus (vecumā no 13 līdz 17 gadiem) un jauniešus (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) ASV, par dažādiem bērnu seksuālās izmantošanas un pret bērniem vērstas vardarbības (CSEA) aspektiem tiešsaistē, kas palīdzēs turpmāk nodrošināt informāciju kampaņai, un pieliekam pūles, lai turpinātu cīņu pret šo šausminošo vardarbību platformās un pakalpojumos. 

Pētījumu rezultāti

No 2024. gada 28. marta līdz 2024. gada 1. aprīlim mēs aptaujājām 1037 ASV esošus pusaudžus un jauniešus, jautājot par viņu pakļaušanu dažādiem pret nepilngadīgajiem vērstiem seksuāliem noziegumiem tiešsaistē un zināšanām par tiem. Dalībnieki atbildēja, pamatojoties uz savu pieredzi dažādās tiešsaistes platformās un pakalpojumos, ne tikai Snapchat lietotnē. Daži sākotnējie galvenie konstatējumi:

  • Ar seksuālām darbībām saistītie riski tiešsaistē ir endēmiski daudziem pusaudžiem un jauniešiem, un vairāk nekā divas trešdaļas (68%) ziņo, ka tiešsaistē ir kopīgojuši intīmus attēlus vai saskārušies ar “grūmingu”1 vai viltus identitātes izveides2 darbībām.

  • Viltotas personības tiešsaistē ir uzmācīgas un tās ir galvenais digitālā riska virzītājspēks. Aptaujājot tos, kuri kopīgoja intīmus attēlus vai piedzīvoja grūmingu vai viltus identitātes izveides darbības, deviņi no 10 (90%) apgalvoja, ka otra persona meloja par savu identitāti. ​

  • Intīmo attēlu kopīgošana un viltus identitātes izveide ir augsta riska faktors seksuāla rakstura izspiešanai,3jo gandrīz pusei no tiem, kas kopīgoja intīmus attēlus, tika draudēts ar seksuāla rakstura izspiešanu. Vīrieši bija vairāk pakļauti seksuāla rakstura izspiešanai nekā sievietes (51% pret 42%), un vīriešu vidū biežāk (34% pret 9%) bija vērojama seksuāla rakstura izspiešana finansiālos nolūkos — naudas, dāvanu karšu vai citu vērtīgu lietu pieprasīšana no mērķa objekta. Šādos gadījumos sievietēm biežāk tika pieprasīti papildu seksuāla rakstura attēli (57% pret 37%). ​

  • Diemžēl, kas droši vien nav pārsteidzoši, ievērojams procentuālais īpatsvars pusaudžu un jauniešu (41%), kuri saskārās ar kādu no šiem trim riskiem, to paturēja pie sevis. Tikai 37% ziņoja par grūmingu tiešsaistes platformai, tiesībaizsardzības iestādēm un/vai pa uzticības tālruni.​ Intīmie attēli bija vienīgais risks, kad par problēmu ziņoja liels — bet joprojām nepietiekams — procentuālais īpatsvars no mērķa objektiem (63%). Vairāk nekā puse (56%) norādīja, ka ziņojuši par seksuāla rakstura izspiešanu finansiālos nolūkos, kas īstenota viltus identitātes izveides ceļā.

Šajos jaunākajos atklājumos uzsvērts Snap pašreizējais pētījums par digitālo labklājību, kas pērn ietvēra padziļinātu izpēti attiecībā uz seksuāla rakstura izspiešanu tiešsaistē pusaudžu un jauniešu vidū. 

Mēs plānojam atkārtot pētījumu vēlāk šogad, lai palīdzētu novērtēt Know2Protect kampaņas ietekmi uz pusaudžiem un jauniešiem visā valstī.

Snap darbs pie tiešsaistes seksuālās izmantošanas apkarošanas 

Papildus izpratnes veicināšanai par šiem potenciālajiem kaitējumiem mēs esam apņēmušies izskaust šo saturu un uzvedību no mūsu pakalpojuma. 

Esam apņēmības pilni padarīt Snapchat par nepiemērotu vidi nelikumīgām darbībām, un mums nepiemīt nekāda tolerance attiecībā uz jebkādu saturu vai darbībām, kas saistītas ar seksuāla rakstura pārkāpumiem pret nepilngadīgajiem. Mēs ātri noņemam pārkāpjošo saturu, veicam darbības ar pārkāpēju kontiem un ziņojam par tiem ASV Nacionālajam pazudušu un ekspluatētu bērnu centram (NCMEC) neatkarīgi no tā, kur pasaulē saturs atrasts. Mēs izmantojam progresīvu tehnoloģiju, lai proaktīvi atklātu vardarbīgu materiālu, un mudinām Snapchat kopienas locekļus, kā arī viņu draugus un ģimenes locekļus, kuri varētu neizmantot lietotni, ziņot par problēmām mums un vietējām tiesībsargājošām iestādēm. Mūsu kopienas locekļi dara brīnišķīgu darbu, sazinoties un tādējādi pasargājot citus no iespējamā kaitējuma. Mēs arī piedalāmies NCMEC “Take it down” iniciatīvā un mudinām jauniešus par to uzzināt vairāk, kā arī nepieciešamības gadījumā piedalīties programmā. (Pagājušajā gadā Snap pievienojās arī līdzvērtīgai programmai pieaugušajiem — StopNCII.)   

Mēs sadarbojamies arī ar citiem ekspertiem visā pasaulē, jo neviena juridiskā persona vai organizācija atsevišķi nevar būtiski ietekmēt šos problēmjautājumus. Snap pārstāv visas nozares globālās alianses WeProtect starptautiskajā politikas padomē. Mēs esam INHOPE konsultatīvās padomes un Apvienotās Karalistes Interneta uzraudzības fonda finansēšanas padomes locekļi, un pagājušajā gadā apritēja divi gadi Tehnoloģiju koalīcijas padomes izpildkomitejā. Visu šo organizāciju galvenā misija ir tiešsaistes CSEA izskaušana.

Mēs atbalstām tādus likumdošanas risinājumus kā Likumu par bērnu drošību tiešsaistē, Likumu REPORT un Likumu SHIELD Amerikas Savienotajās Valstīs, un mēs palīdzam tiesībaizsardzības iestādēm veikt izmeklēšanu, lai sauktu pie atbildības ļaunprātīgos izmantotājus. Tāpat mēs investējam izglītības resursos gan lietotnē, gan mūsu tīmekļa vietnē, un pērn mēs pievienojām četrus jaunus īsus videoklipus par dažādiem seksuāla rakstura riskiem.  

Kampaņas Know2Protect atbalsts ir daudzu gadu garumā Snap veiktais papildu darbs. Mēs apsveicam DHS ar neseno darbības uzsākšanu un atzinīgi vērtējam centienus izglītot sabiedrību par to, cik nozīmīga loma ir katra no mums, palīdzot izskaust šo nežēlīgo kaitējumu visā tehnoloģiju ekosistēmā.   

— Žaklīna Bošēra, platformas drošības globālā direktore

Atgriezties sadaļā Jaunumi
1 Grūmings tiešsaistē seksuāliem mērķiem notiek, kad kāds (parasti pieaugušais) draudzīgi izturas pret nepilngadīgo ar nolūku iesaistīt seksuālā izmantošanā, attēlu izveidē vai personiskā kontaktā.

2 Viltus identitātes izveide notiek, kad noziedznieks izliekas par kādu citu, lai no mērķa objekta izvilinātu personas datus vai seksuāla rakstura attēlus.

3 Seksuāla rakstura izspiešana notiek, kad varmāka kaut kādā veidā iegūst personas intīma rakstura attēlus vai apgalvo, ka viņa rīcībā tādi attēli ir, un pēc tam draud vai šantažē mērķa objektu, pieprasot naudu, dāvanu kartes, papildu seksuāla rakstura attēlus vai citus personas datus, paredzot materiāla neizpaušanu jaunieša ģimenei un draugiem tiešsaistes kanālos.