Cieņas un laipnības izrādīšana Pasaules laipnības dienā

2023. gada 13. novembris

Šodien ir Pasaules laipnības diena. Tas ir īstais brīdis, kad veicināt pozitīvas domas un rīcību, rādot labu piemēru. Būsim cieņpilni, iejūtīgi un līdzjūtīgi pret citiem – gan reālajā dzīvē, gan tiešsaistē. Laipnība ir Snap uzņēmuma pamatvērtība. Tai ir neatņemama loma mūsu uzņēmējdarbībā, un tai ir būtiska nozīme mūsu drošības darbā. Diemžēl daudzas tiešsaistes drošības problēmas var sākties ar negatīvu vai nelaipnu uzvedību.

Viens no piemēriem ir intīmu attēlu uzņemšana un publicēšana tiešsaistē bez piekrišanas. Tā ir izteikti negatīva un aizvien pieaugoša tendence dažādās platformās un pakalpojumos. 

Snap nesen pievienojās SWGfL StopNCII sadarbības projektam, lai palīdzētu apturēt bez piekrišanas uzņemtu intīmu attēlu (NCII) izplatīšanu Snapchat platformā, izmantojot StopNCII jaucējkodu datubāzi. Mēs ilgstoši un nemitīgi ieguldām pūles, lai konstatētu un noņemtu zināmus nelikumīgus bērnu seksuālas ekspluatācijas un izmantošanas fotoattēlus un videoklipus, kā arī lai par tiem ziņotu, izmantojot tā saucamo “jaucēju savietošanu”. Tāpat arī StopNCII iegulda pūles, nodrošinot īpašu NCII attēlu “jaucēju” datubāzi. Integrējot šo jaucēju datubāzi un tajā meklējot datus, varam palīdzēt apturēt noteikumus pārkāpjošo materiālu izplatību tiešsaistē un atbalstīt upurus viņu centienos atgūt kontroli pār viņu visprivātākajiem un vispersonīgākajiem datiem. 

“Ar prieku paziņojam, ka Snap ir pievienojies iniciatīvai StopNCII, lai apkarotu bez piekrišanas uzņemtu intīmu attēlu izplatīšanu tiešsaistē,” paziņoja Deivids Raits, Apvienotās Karalistes nevalstiskās organizācijas SWGfL direktors. “Kopš mūsu organizācijas darba sākšanas 2021. gada decembrī esam devuši upuriem spēku atgūt kontroli un mazināt savas bailes. Mūsu panākumi ir atkarīgi no sadarbības ar tādām platformām kā Snap, jo plašāka iesaiste tieši mazina upuru bailes visā pasaulē.”

Snap aizliedz bez piekrišanas uzņemtus intīmus attēlus un to skaidri norāda noteikumos, kas ir vērsti pret iebiedēšanu un uzmākšanos. Mūsu Kopienas noteikumos ir īpaši norādīts, ka šie liegumi attiecas uz “visiem seksuālas uzmākšanās veidiem”, tai skaitā uz seksuāli atklātu, divdomīgu vai kailumu attēlojošu attēlu sūtīšanu citiem lietotājiem. Mēs nevēlamies savā platformā pieļaut šādu saturu vai uzvedību; tas neatbilst Snapchat mērķim – būt vietai, kur autentiski izpausties un to ar prieku izbaudīt. Ja kāds lietotājs platformā piedzīvo vai pamana iespējamu mūsu politikas nostādņu pārkāpumu, tai skaitā bez piekrišanas uzņemtu intīmu attēlu radīšanu, koplietošanu vai izplatīšanu, mēs aicinām nekavējoties par to ziņot mums un, iespējams, arī vietējām varas iestādēm.

Jauns Snap pētījums 

Mūsu jaunākais pētījums par visām platformām un pakalpojumiem (ne tikai Snapchat platformu) liecina, ka 54% jaunu pieaugušo vecumā no 18 līdz 24 gadiem šī gada laikā ir saskārušies ar intīmas dabas attēliem un vairāk nekā trešdaļai (35%) tika lūgts tiešsaistē nosūtīt seksuāla rakstura fotoattēlus vai videoklipus. Gandrīz puse (47%) respondentu norādīja, ka ir saņēmuši nevēlamus seksuāla rakstura attēlus, un 16% respondentu atzina, ka šādu saturu ir sūtījuši. Respondenti, kuri bija dalījušies ar šādu saturu, visticamāk, mazāk atzīst šādu uzvedību, ņemot vērā faktu, ka to respondentu skaits, kuri bija saņēmuši intīmus fotoattēlus un videoklipus, trīskārt pārsniedza to respondentu skaitu, kuri bija atzinuši to sūtīšanu.

Šo rezultātu avots ir Snap Digitālās labklājības pētījuma 2. gada dati no sešām valstīm: Austrālijas, Francijas, Vācijas, Indijas, Apvienotās Karalistes un ASV. Otro gadu pēc kārtas aptaujājām pusaudžus (no 13 līdz 17 gadu vecumam), jaunus pieaugušos (no 18 līdz 24 gadu vecumam), kā arī 13–19 gadus vecu pusaudžu vecākus par viņu darbībām tiešsaistē. Aptauja tika veikta no 2023. gada 28. aprīļa līdz 23. maijam. Mēs aptaujājām 9010 dalībnieku, un viņu atbildes apraksta pieredzi tiešsaistē aptuveni no februāra līdz aprīlim. Visus pētījuma datus publicēsim Drošāka interneta dienā 2024. gada februārī, taču sniedzam ieskatu šajos datos Pasaules laipnības dienā.

Kam attēli tika pārsūtīti

Pētījuma dati liecina, ka saskaņā ar pusaudžu un jaunu pieaugušo teikto viņi intīmus vai seksuāli divdomīgus attēlus galvenokārt pārsūtīja cilvēkiem, kurus pazīst reālajā dzīvē. Taču, kā jau zinām, šādi materiāli var no sākotnējā saņēmēja ātri aizceļot citur. No 42% Z paaudzes respondentu, kuriem ir bijusi saskare ar intīmiem attēliem (54% jaunu pieaugušo un 30% pusaudžu), gandrīz trīs ceturtdaļas (73%) norādīja, ka tos ir sūtījuši kādam reālajā dzīvē pazīstamam cilvēkam, savukārt 44% respondentu ir sūtījuši intīmus fotoattēlus vai videoklipus cilvēkam, kuru viņi pazīst vienīgi tiešsaistē. Trešajā daļā gadījumu (33%) šie materiāli tika pārsūtīti vēl kādam, ne tikai sākotnējam saņēmējam. Tālāk redzamajā grafikā ir redzami rezultāti par personām, kuras šos materiālus pārsūtīja tiešsaistē pazīstamām personām. 

Prieks par attēlu nesūtīšanu

Pētījumā īpaši vēlējāmies uzklausīt jauniešus, kuri bija saņēmuši aicinājumus tiešsaistē dalīties ar intīmiem attēliem, bet to nedarīja, jo ceram veicināt kritisko domāšanu un pārdomas par šo tēmu. Jaunieši minēja daudzus iemeslus, un abu vecuma grupu pārstāvji visbiežāk norādīja, ka nejūtas ērti, daloties šādos materiālos. Turklāt pusaudžus vairāk uztrauca iespējamība, ka par to uzzinās viņu vecāki vai aprūpētāji, ber 18–24 gadus vecie respondenti vairāk raizējās par to, ka šāda rīcība varētu ietekmēt viņu nākotnes izredzes, piemēram, iekļūšanu universitātē vai darba atrašanu. Lūk, citi izplatīti respondentu minētie iemesli nesūtīt šāda rakstura attēlus:

  • Neērta sajūta, sūtot šādus attēlus: jauni pieaugušie – 55%, pusaudži – 56%.

  • Satraukums par šādu attēlu publiskošanu: jauni pieaugušie – 27%, pusaudži – 25%.

  • Bažas par ietekmi uz nākotnes izredzēm (piemēram, iekļūšanu universitātē, darbu, attiecībām): jauni pieaugušie – 23%, pusaudži – 18%. 

  • Uztraukums par to, ka attēlus redzēs vēl kāds bez sākotnējā saņēmēja: jauni pieaugušie – 21%, pusaudži – 20%.

  • Bažas par to, ka par to uzzinās vecāki/aizbildņi: jauni pieaugušie – 12%, pusaudži – 20%.


Snapchat rīki un resursi 

Snapchat piedāvā lietotnē pieejamus rīkus, kas lietotājiem ļauj bloķēt noteikumu pārkāpējus un ziņot par konkrētiem Snap (attēliem vai video) un kontiem. Snapchat lietotāji var vienkārši nospiest uz satura un to turēt, lai par to mums ziņotu, vai aizpildīt šo tiešsaistes veidlapu mūsu Atbalsta vietnē. Veidlapu var aizpildīt ikviena persona neatkarīgi no tā, vai tai ir Snapchat konts. (Plašāka informācija par ziņošanu Snapchat platformā ir pieejama šeit.) Ziņojumus izskata un uz tiem reaģē Snap Uzticības un drošības komandas visā pasaulē, kas strādā katru dienu un visu diennakti. Izpildes pasākumi var ietvert pārkāpēja brīdināšanu, konta darbības apturēšanu vai konta neatgriezenisku dzēšanu. 

Mēs ikvienu aicinām izmantot mūsu rīkus un ņemt vērā, ka šāda rīcība nāk par labu visai kopienai. Mēs vēlētos, lai nerastos starpgadījumi, par kuriem būtu jāziņo, un tas ir vēl viens iemesls, kādēļ vēlējāmies piedalīties StopNCII iniciatīvā. Taču arī ziņošana ir ļoti svarīga. 

Mēs arī aicinām jauniešus un visus Snapchat lietotājus noskatīties mūsu jaunāko Safety Snapshot sēriju par sekstingu un kailu attēlu vai video sūtīšanu. Vienkārši ievadiet “Safety Snapshot” lietotnes meklētājā. Nesen pievienojām četras jaunas sērijas par dažādiem seksuāla rakstura riskiem. Visas sērijas pārskatīja ASV Nacionālais meklēšanā esošu un izmantotu bērnu centrs, un tajās ir uzsvērta nogaidīšana, padomāšana par otras personas motivāciju un kritiskā domāšana.

Ar prieku turpināsim dalīties ar datiem, ko ieguvām savā pētījumā, kā arī sniegt informāciju par mūsu nemitīgajiem centieniem padarīt Snapchat platformu par drošāku, veselīgāku un aizraujošāku vidi, kurā izpaust savas radošās spējas un veidot saikni ar citiem. Bet tagad novēlam priecīgu Pasaules laipnības dienu un aicinām būt laipniem ne tikai 13. novembrī, bet arī visu pārējo gadu. 

- Žaklīna Bošēra, Snap Platformas drošības globālā direktore

Atgriezties sadaļā Jaunumi