Uhkailu, väkivalta ja vahingonteko

Yhteisön sääntöjen selitykset -sarja

Päivitetty tammikuussa 2023

  • Väkivaltaiseen tai vaaralliseen käytökseen kannustaminen tai siihen ryhtyminen on kielletty. Älä koskaan pelottele tai uhkaa vahingoittaa henkilöä, ryhmää tai jonkun toisen omaisuutta.

  • Mielivaltaista tai raakaa väkivaltaa sisältävät Snapit ovat kiellettyjä, mukaan lukien eläinten rääkkäys.

  • Emme salli itsensä vahingoittamisen ihannointia, johon sisältyvät itselle tuotettujen vammojen, itsemurhan ja syömishäiriöiden julkinen ihailuYleiskatsaus


Yhteisömme turvallisuus ja hyvinvointi ovat Snapchatissa etusijalla. Otamme kaikki uhkailuun, väkivaltaan tai vahingontekoon liittyvät tapaukset vakavasti. Emme salli sisältöä, joka kannustaa väkivaltaan tai vaaralliseen käytökseen, uhkaa niillä tai kuvaa niitä graafisesti. Emme myöskään hyväksy itsensä vahingoittamista ihannoivaa tai siihen kannustavaa sisältöä. Ihmishenkeen välittömästi kohdistuvista uhkista saatetaan ilmoittaa viranomaisille.

Valvonta- ja muut käytännöt auttavat varmistamaan, että alustamme on turvallinen kaikille käyttäjille. Lisäksi panostamme ennakoivasti ominaisuuksiin ja resursseihin, jotka tukevat yhteisön hyvinvointia. Kehotamme Snapchattaajia ilmoittamaan sisällöstä, joka viittaa itsensä vahingoittamiseen tai henkiseen pahoinvointiin. Näin tiimimme voivat lähettää mahdollisesti hyödyllisiä resursseja ja tarvittaessa ilmoittaa asiasta hätäkeskukseen.  Odotettavat asiat

Uhkailuun, väkivaltaan ja vahingontekoon liittyvät yhteisön säännöt edustavat sitoumusta yhteisön turvallisuutta heikentävän sisällön poistamiseen. Samalla pyritään huomioimaan kiireelliset pahoinvoinnin ilmentymät alustallamme.

Turvallisuuden edistämiseksi säännöt kieltävät uhkailun Snapchatissa. Uhkailua on kaikki sisältö, jossa ilmaistaan aikomusta aiheuttaa vakavaa fyysistä tai henkistä haittaa henkilölle, ryhmälle tai heidän omaisuudelleen. Jos sisältö viittaa välittömään ihmishenkiin kohdistuvaan uhkaan, tiimimme voivat ilmoittaa asiasta viranomaisille, joiden on mahdollisesti puututtava.

Kiellämme myös sisällön, joka ihannoi ihmisiin tai eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa tai haitallista käytöstä tai kannustaa siihen. Tähän lukeutuu sisältö, joka ihannoi itsensä vahingoittamista, kuten itsemurhia, itselle tuotettuja vammoja ja syömishäiriöitä, tai kannustaa siihen. 

Jos käyttäjät ilmoittavat sisällöstä, joka viittaa riskiin itsensä vahingoittamisesta, tiimimme tarkistavat ilmoitukset tarkoituksenaan tarjota hyödyllisiä resursseja ja mahdollisesti tunnistaa tilanteita, joihin hätäpalvelujen on puututtava. Lisätietoja turvallisuusresursseista on saatavilla Tietosuoja- ja turvallisuuskeskuksessa

Yhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi Here For You -ominaisuus auttaa nostamaan esille asiantuntevien kumppanien resursseja käyttäjien hakiessa tiettyjä aiheita, jotka liittyvät mielenterveyteen, ahdistukseen, masennukseen, stressiin, itsemurha-ajatuksiin, suruun ja kiusaamiseen.Muista tämä

Lähestymistapamme uhkauksiin, väkivaltaan ja vahingontekoon vastaamiseen riippuu tilanteesta. Kun on kyse itseen kohdistuvasta uhasta, tiimimme pyrkivät tunnistamaan parhaat tukikeinot turvallisuusresurssien kautta. Kun uhka kohdistuu muihin, pyrimme edistämään turvallista lopputulosta sekä noudattamalla käytäntöjämme että tekemällä tarvittaessa yhteistyötä viranomaisten kanssa.


Koko yrityksellemme on ensisijaisen tärkeää tehdä oma osuutemme yhteisön turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Saat lisätietoja työstämme tällä alueella vierailemalla Snapin Tietosuoja- ja turvallisuuskeskuksessa.