Seksuaalinen sisältö

Yhteisön sääntöjen selitykset -sarja

Päivitetty: tammikuu 2024

  • Kiellämme kaiken toiminnan, joka liittyy alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai kaltoinkohteluun, mukaan lukien lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai kaltoinkohtelua koskevien kuvien jakaminen, grooming-manipulointi sekä seksuaalinen kiristäminen. Kun havaitsemme kyseisen kaltaista toimintaa, ilmoittaa viranomaisille kaikista lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapauksista sekä yrityksistä harjoittaa tällaista toimintaa. Älä koskaan julkaise, tallenna, lähetä edelleen, jaa tai pyydä keneltäkään alle 18-vuotiaalta alastomuutta sisältävää tai seksuaalissävytteistä sisältöä (mikä sisältää itsestäsi otettujen tällaisten kuvien lähettämisen tai tallentamisen).

  • Kiellämme pornografisen sisällön mainonnan, jakelun ja jakamisen. Emme myöskään salli kaupallista toimintaa, joka liittyy pornografiaan tai seksuaaliseen vuorovaikutukseen (verkossa tai muutoin). Imetys ja muu ei-seksuaalisessa kontekstissa ilmenevä alastomuus on yleisesti ottaen sallittua.Yleiskatsaus

Haluamme suojella kaikkia Snapchattaajia haitalliselta tai loukkaavalta sisällöltä. Tämän vuoksi olemme kehittäneet yhteisön säännöt. Tarkoituksena on varmistaa, että käyttäjät voivat vapaasti ilmaista itseään ja viestiä Snapchatissa ilman, että he kohtaavat pyytämätöntä seksuaalista tai loukkaavaa sisältöä. Nämä käytännöt kieltävät seksuaalissävytteisen sisällön jakamisen, mainonnan ja jakelun. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi pornografia, seksuaalinen alastomuus ja seksuaalisten palvelujen tarjoaminen. Käytännöt tuomitsevat voimakkaasti kaiken lasten hyväksikäyttöön liittyvän sisällön. 


Odotettavat asiat


Pornografinen sisältö on kielletty. Tällä tarkoitetaan alastomuutta, jonka ensisijainen tarkoitus on seksuaalinen kiihottuminen ja alastomuutta, joka kuvaa seksuaalista kiihottumista. Esimerkkejä pornografisesta sisällöstä ovat kuvat, videot ja jopa erittäin realistiset animaatiot, piirustukset ja muut seksuaalisten tekojen kuvaukset. Siihen ei lueta esimerkiksi alastomuutta, jonka tarkoituksena on taiteellinen ilmaisu, tai alastomuuden esiintymistä muissa kuin seksuaalisissa konteksteissa. Tällaisia konteksteja ovat esimerkiksi imetys, lääketieteelliset toimenpiteet tai ajankohtaiset tai historialliset tapahtumat, jotka ovat yleisen edun kannalta merkittäviä.  


Nämä käytännöt kieltävät myös seksuaalisten palveluiden tarjoamisen sekä todellisessa maailmassa (esimerkiksi eroottinen hieronta) että verkossa (esimerkiksi seksuaalissävytteisten keskustelu- tai videopalvelujen tarjoaminen). 


Yhteisömme kaikkien jäsenten, erityisesti alaikäisten, seksuaalinen hyväksikäyttö on laitonta, ei-hyväksyttävää ja kiellettyä. Hyväksikäyttöön voi kuulua seksikauppa, pyrkimykset pakottaa tai houkutella käyttäjiä lähettämään alastonkuvia sekä mikä tahansa käyttäytyminen, jossa intiimejä kuvia tai seksuaalista materiaalia käytetään yhteisön jäsenten painostamiseen tai uhkailuun. Kiellämme kaiken sellaisen viestinnän tai käyttäytymisen, jossa yritetään houkutella tai pakottaa alaikäistä henkilöä tarkoituksena käyttää häntä hyväksi seksuaalisesti, tai jossa hyödynnetään pelkoa tai häpeää alaikäisen henkilön vaientamiseksi.


Käytäntöjen valvonta


Yhteisön sääntöjä rikkova sisältö poistetaan. Sisältöä jakaville, mainostaville tai jakeleville käyttäjille ilmoitetaan rikkomuksesta. Vakavat tai toistuvat käytäntörikkomukset vaikuttavat käyttäjän tilin käyttöoikeuteen. 


Jos joskus vastaanotat tai näet Snapin, joka on mielestäsi seksuaalissävytteinen ja tunnet olosi epämukavaksi, käytä rohkeasti sovelluksen sisäistä ilmoitusvalikkoa. Ilmoitukset tarkistetaan toimia varten siten, että ilmoituksen tehneiden käyttäjien yksityisyyttä ja turvallisuutta voidaan suojella. Kannustamme käyttäjiä myös harkitsemaan ei-toivottujen viestien estämistä. 

Korkean tavoittavuuden alustat, kuten Valokeila ja Tutustu, ovat ennakoivan valvonnan sekä muiden turvatoimien alaisia. Näillä alustoilla voi joskus olla vihjailevaa sisältöä, jota ei pidetä seksuaalissävytteisenä (esimerkiksi paljastavat uima-asut). Käyttäjiä kehotetaan kuitenkin ilmoittamaan kaikesta sisällöstä, joka on heidän mielestään ristiriidassa yhteisön sääntöjen kanssa.

Lapsien seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen, tunnistaminen ja torjuminen (CSEAI) on meille ensisijaisen tärkeää, ja kehitämme jatkuvasti valmiuksiamme käsitellä CSEAI-sisältöä ja muun tyyppistä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää sisältöä. Ilmoitamme käytäntörikkomuksista lain vaatimusten mukaisesti U.S. National Center for Missing and Exploited Children -järjestöön (NCMEC). Sen jälkeen NCMEC puolestaan toimii yhdessä kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa tilanteen mukaan.


Muista tämäTavoitteenamme on edistää turvallista yhteisöä, jossa Snapchattaajat voivat ilmaista itseään. Emme hyväksy seksuaalissävytteistä tai hyväksikäyttävää sisältöä. Jos joskus tunnet olosi epämukavaksi, kerro asiasta luotettavalle henkilölle, ilmoita sääntöjä rikkovasta sisällöstä ja estä rikkomuksen tehnyt käyttäjä.