Vihasisältö, terrorismi ja väkivaltaiset ääriliikkeet

Yhteisön sääntöjen selitykset -sarja

Päivitetty: tammikuu 2024

  • Terroristijärjestöt, väkivaltaiset ääriliikkeet tai viharyhmät eivät saa käyttää alustaamme. Emme suvaita sisältöä, joka puolustaa tai edistää väkivaltaisia ääriliikkeitä tai terrorismia.

  • Vihapuhe tai sisältö, joka panettelee tai kannustaa syrjintään tai väkivaltaan rodun, värin, kastin, etnisen tai kansallisen alkuperän, uskonnon, sukupuolisen suuntautumisen, sukupuolisen identiteetin, vammaisuuden tai veteraaniaseman, maahanmuuttaja-aseman, sosioekonomisen aseman, iän, fyysisen painon tai raskauden perusteella, on kielletty.Yleiskatsaus


Vihasisältö sekä terrorismia tai väkivaltaisia ääriliikkeitä tukeva toiminta eivät kuulu Snapchatiin. Käytäntöjemme tarkoituksena on luoda ympäristö, joka tukee Snapchattaajien turvallisuutta ja asettaa sen etusijalle, sekä suojella yhteisöjä väkivallalta ja syrjinnältä. 

Ei ole koskaan hyväksyttävää ryhtyä vihamieliseen käytökseen, kuten vihapuheen tai vihasymbolien käyttöön. Terrorismiin tai väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyviä toimia tukeva tai niitä edistävä toiminta on vastaavasti kielletty, ja siitä voidaan tarpeen mukaan ilmoittaa viranomaisille. 

Jotta näiden sääntöjen vastuullinen valvonta voidaan varmistaa, tiimimme konsultoivat kansalaisoikeusjärjestöjen, ihmisoikeusasiantuntijoiden, viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja turvallisuusasiantuntijoiden osaamista ja työtä. Opimme jatkuvasti uutta ja muokkaamme sääntöjä aina tarvittaessa varmistaaksemme, että tuotteemme ja käytäntömme toimivat Snapchattaajien pitämiseksi turvassa. Kannustamme käyttäjiä auttamaan tässä ja ilmoittamaan viipymättä kaikesta vihamielisestä sisällöstä tai toiminnasta, joka saattaa rikkoa terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden vastaisia käytäntöjämme. Odotettavat asiat


Jokaisen Snapchattaajan tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja kunnioitetuksi käyttäessään tuotteitamme. Vihamielisen sisällön vastaiset käytäntömme kieltävät vihapuheen, johon sisältyy kaikki sisältö, joka halventaa yksilöä tai ryhmää rodun, ihonvärin, kastin, etnisen tai kansallisen alkuperän, uskonnon, sukupuolisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuolisen identiteetin, vammaisuuden, veteraaniaseman, maahanmuuttaja-aseman, sosioekonomisen aseman, iän, fyysisen painon tai raskauden perusteella tai edistää syrjintää heitä kohtaan. Nämä säännöt kieltävät esimerkiksi rotuun ja etniseen alkuperään kohdistuvat sekä misogyyniset tai homofobiset herjaukset, suojattujen ryhmien syrjimistä kannustavat meemit ja kaiken tahallisen deadnamen eli haamunimen käytön ja väärin sukupuolittamisen. Vihapuheeksi lasketaan myös ihmisiin kohdistuneiden hirmutekojen (kuten kansanmurha, apartheid tai orjuus) tekijöiden ihannointi tai niiden uhrien halventaminen. Muuhun kiellettyyn vihasisältöön sisältyy vihasymbolien käyttö, jolla tarkoitetaan kaikkia kuvia, joiden tarkoituksena on edustaa muihin kohdistuvaa vihaa tai syrjintää. 


Terrorismia ja väkivaltaisia ääriliikkeitä koskevat kieltomme koskevat kaikkea sisältöä, joka edistää terrorismia tai muita väkivaltaisia rikollisia toimia henkilöiden tai ryhmien tekeminä ideologisten tavoitteiden edistämiseksi. Säännöt kieltävät myös kaiken sisällön, joka edistää tai tukee ulkomaisia terroristijärjestöjä tai vihamielisiä ääriryhmiä, jotka uskottavat, kolmannen osapuolen asiantuntijat ovat määrittäneet, sekä värväystä tällaisiin järjestöihin tai väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan. 


Käytäntöjen valvonta


Sovelluksen sisäisen ilmoitustyökalun avulla käyttäjät voivat suoraan ilmoittaa vihamielisestä sisällöstä tai toiminnasta, joka tukee terrorismia tai väkivaltaisia ääriliikkeitä. Korkean tavoittavuuden alustoilla, kuten Valokeila ja Tutustu, lähestymistapamme näitä sääntöjä rikkovan sisällön valvontaan on ennakoiva. Kannustamme kuitenkin käyttäjiä ilmoittamaan kaikesta haitallisesta sisällöstä, jota näillä alustoilla saattaa esiintyä. Ilmoitusten avulla saamme tiedon kaikista ongelmista prosesseissamme, joiden avulla tilat pidetään turvallisina.

Kun vihamielisestä sisällöstä ilmoitetaan, tiimimme poistavat kaiken sääntöjä rikkovan sisällön. Toistuvia tai törkeitä rikkomuksia tekevien käyttäjien tilin käyttöoikeus poistetaan. Lisätoimenpiteenä kannustamme Snapchattaajia estämään kaikki käyttäjät, jotka saavat heidät tuntemaan olonsa turvattomaksi tai epämukavaksi.

Terroristiseen toimintaan tai väkivaltaisiin ääriliikkeisiin osallistuneet käyttäjät menettävät tilin käyttöoikeuden. Lisäksi tiettyjä käytäntörikkomuksiin liittyviä tietoja voidaan välittää viranomaisille. Saat lisätietoja Snapchatin vastuullisesta toiminnasta viranomaisten kanssa vierailemalla Snapin Tietosuoja- ja turvallisuuskeskuksessa.Muista tämä

Snapchatissa ei hyväksytä vihasisältöä, terrorismia tai väkivaltaisia ääriliikkeitä. Työskentelemme ahkerasti ylläpitääksemme Snapchattaajien turvallisuutta tukevaa ja sen etusijalle asettavaa ympäristöä sekä käytäntöjen että tuotesuunnittelun kautta. 


Käyttäjät voivat auttaa meitä suojaamaan yhteisöä ilmoittamalla kaikesta käytäntöjä rikkovasta sisällöstä. Olemme myös sitoutuneet työskentelemään turvallisuusyhteisön eri osaajien kanssa varmistaaksemme, että edistämme turvallisuustavoitteita vastuullisesti. Saat lisätietoja turvallisuustoimistamme vierailemalla turvakeskuksessa.