Haitallinen, väärä tai vilpillinen tieto

Yhteisön sääntöjen selitykset -sarja

Päivitetty : Elokuu 2023

 • Kiellämme sellaisen väärän tiedon levittämisen, joka aiheuttaa haittaa tai on pahantahtoista, kuten traagisten tapahtumien kieltäminen, perusteettomat lääketieteelliset väittämät tai väittämät, jotka horjuttavat uskoa yhteiskunnan toimintaprosessien oikeudellisuuteen, sekä sisällön manipuloinnin sen vääristämiseksi tai harhaanjohtamistarkoituksessa.

 • Kielsimme käyttäjiä teeskentelemästä olevansa joku muu (tai jotakin muuta) kuin he ovat ja yrittämästä huijata muita sen suhteen, ketä he ovat. Tähän sisältyy esiintyminen kavereinasi, julkkiksena, brändinä tai muuna järjestönä.

 • Emme hyväksy roskapostia ja petollisia käytäntöjä, kuten Snapchatin tai Snap Inc.:n imitointia.Yleiskatsaus


Vastuullisen tietoympäristön tukeminen omalta osaltamme on ensisijaisen tärkeää Snapissa. Vilpillisiä toimintatapoja on monenlaisia, ja tiedämme, että ne voivat heikentää luottamusta ja uhata Snapchattaajien turvallisuutta. Käytäntöjemme tarkoituksena on vähentää väärän tiedon leviämistä sekä suojella käyttäjiä petoksilta ja roskapostilta erilaisissa tilanteissa.


Odotettavat asiat


Haitalliseen, väärään tai vilpilliseen tietoon liittyvät yhteisön säännöt kattavat kaksi erilaista, mutta toisiinsa liittyvää haitan luokkaa: (1) väärä tieto ja (2) vilpillinen tai spämmäävä käyttäytyminen.


1. Väärä tieto


Tosiasioita vääristävä sisältö voi vaikuttaa haitallisesti käyttäjiin ja yhteiskuntaan. Tiedämme, että joskus on vaikea tunnistaa tosiasiat, etenkin kun kyseessä on nopeasti etenevät ajankohtaiset tapahtumat tai monimutkaiset tieteeseen, terveyteen ja maailman tapahtumiin liittyvät seikat. Tämän vuoksi käytäntömme eivät keskity vain siihen, onko tieto virheellistä tai harhaanjohtavaa, vaan myös sen mahdollisuuteen aiheuttaa vahinkoa.

On useita tietoluokkia, joissa tosiasioiden vääristely voi aiheuttaa erityisiä vaaroja. Kaikilla näillä alueilla tiimimme tekevät toimia harhaanjohtavaa tai virheellistä sisältöä vastaan riippumatta siitä, onko vääristely tarkoituksellista. Tällä tavoin käytäntömme toimivat kaikkia tietouhkia vastaan, mukaan lukien väärä tieto, disinformaatio, haitallinen tieto sekä manipuloitu media. 

Seuraavat ovat esimerkkejä tietoluokista, joiden katsomme olevan erityisen haavoittuvaisia haitalle:

 • Sisältö, joka kieltää traagisten tapahtumien olemassaolon. Kiellämme sisällön, joka kyseenalaistaa esimerkiksi holokaustin tai kieltää Sandy Hookin kouluampumisen tapahtumat. Tällaisten tragedioiden vääristely ja perusteettomat salaliittoteoriat saattavat lisätä väkivaltaa ja vihaa. Lisäksi ne voivat vahingoittaa käyttäjiä, joiden elämiin ja perheisiin tapahtumat ovat vaikuttaneet.

 • Sisältö, joka edistää perusteettomia lääketieteellisiä väitteitä. Kiellämme sisällön, joka esimerkiksi suosittelee testaamattomia hoitoja koronaviruksen leviämisen estämiseen tai jossa on perusteettomia salaliittoteorioita rokotteista. Vaikka lääketiede muuttuu jatkuvasti ja julkisen terveydenhuollon viranomaiset päivittävät usein ohjeita, tällaisia uskottavia organisaatioita ohjaavat standardit ja vastuullisuus. Voimme luottaa siihen, että ne tarjoavat lähtökohdan vastuullisille terveyteen ja lääketieteeseen liittyville ohjeille.

 • Sisältö, joka heikentää yhteiskunnan toimintaprosessien oikeudellisuutta. Vaalit sekä muut yhteiskunnalliset prosessit ovat olennainen osa oikeuksia kunnioittavien yhteiskuntien toimintaa. Ne ovat myös erityislaatuisia tiedon manipuloinnin kohteita. Turvataksemme tällaisiin tapahtumiin liittyvän tietoympäristön valvomme käytäntöjemme soveltamista seuraavanlaisiin kansalaisprosesseihin kohdistuviin uhkiin:

  • Menettelyyn liittyvä häirintä: varsinaisiin vaaleihin tai yhteiskunnallisiin menettelyihin liittyvä väärä tieto, kuten tärkeiden päivämäärien ja aikojen tai osallistumisvaatimusten vääristely.

  • Osallistumiseen liittyvä häirintä: sisältö, joka sisältää henkilökohtaiseen turvallisuuteen kohdistuvaa pelottelua tai levittää huhuja vaaleihin tai yhteiskunnalliseen prosessiin osallistumisen estämiseksi.

  • Vilpillinen tai laiton osallistuminen: sisältö, joka kannustaa ihmisiä osallistumaan yhteiskunnalliseen prosessiin vilpillisesti, äänestämään laittomasti tai tuhoamaan äänestyslippuja.

  • Yhteiskunnallisten prosessien laillisuuden kieltäminen: sisältö, jonka tavoitteena on kieltää demokraattisten instituutioiden laillisuus perustuen esimerkiksi vaalien tulokseen liittyviin vääriin tai harhaanjohtaviin väitteisiin.


Haitalliseen ja väärään tietoon liittyvien käytäntöjen lisäksi laajat tuotesuunnittelun turvatoimet ja mainostamisen säännöt rajoittavat viraalisuutta, edistävät läpinäkyvyyttä ja korostavat aitouden merkitystä alustalla. Saat lisätietoja siitä, miten alustamme arkkitehtuuri tukee näitä tavoitteita, vierailemalla tässä blogijulkaisussa.

2. Vilpillinen tai spämmäävä käytös

Petokset ja roskaposti voivat aiheuttaa Snapchattaajille merkittäviä taloudellisia vahinkoja, kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä ja jopa lakitoimia (epämiellyttävien ja ärsyttävien kokemusten ohella). Näiden riskien vähentämiseksi kiellämme vilpillisen toiminnan, joka heikentää luottamusta yhteisöön. 

Kielletyt toimet sisältävät muun muassa sisällön, joka edistää tai mainostaa minkä tahansa laisia huijauksia tai edistää niiden myyntiä; nopeaa rikastumista tarjoavat ohjelmat tai palvelut; luvattoman tai julkistamattoman maksetun sisällön; sekä vilpillisten tavaroiden tai palvelujen myynninedistämisen tai mainostamisen mukaan lukien väärennetyt tavarat, asiakirjat tai todistukset. Kiellämme myös kaikenlaisen seuraajien hankintaan liittyvän mainonnan ja huijaukset, roskapostisovellusten mainonnan sekä verkostomarkkinoinnin ja pyramidihuijausten mainonnan.  Kiellämme myös kaikenlaisen rahanpesun (mukaan lukien rahakuriirien ja rahamuulien käyttö). Tämä sisältää laittomasti hankitun tai tuntemattomasta lähteestä tulleiden rahojen vastaanottamisen ja siirtämisen jonkun muun puolesta, luvattomat ja laittomat rahansiirto- tai valuutanvaihtopalvelut ja tällaisten toimien ehdottamisen.

Lopuksi käytäntömme kieltävät toisena henkilönä (tai tahona) esiintymisen tai yrityksen huijata muita ihmisiä siitä, kuka olet. Tähän sisältyy esiintyminen kavereinasi, julkkiksena, brändinä tai muuna järjestönä. Nämä säännöt tarkoittavat myös sitä, että Snapchatina tai Snap Inc. -brändinä ei saa esiintyä. 


Käytäntöjen valvonta


Sisältö, joka rikkoo haitallista väärää tietoa tai harhaanjohtavaa tietoa koskevia sääntöjämme, poistetaan. Sääntöjä rikkovaa sisältöä jakaville, mainostaville tai jakeleville käyttäjille ilmoitetaan rikkomuksesta. Käytäntöjä edelleen rikkovien käyttäjien tilin käyttöoikeutta rajoitetaan. 

Vuonna 2022 laajensimme ilmoitusvalikon luokkia väärän tiedon osalta. Käyttäjät voivat nyt ilmoittaa yhteiskunnallisesta, poliittisesta ja terveyteen liittyvästä väärästä tiedosta aiempaa tarkemmin. Kerrothan meille, jos joku esiintyy sinuna tai toisena henkilönä tai jos kohtaat roskapostia tai väärää tietoa. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen Luottamus- ja turvallisuustiimimme voivat ryhtyä toimiin puuttuakseen toisena henkilönä esiintymiseen tai estääkseen haitallisen sisällön jatkumisen. 


Korkean tavoittavuuden alustoilla, kuten Valokeila ja Tutustu, lähestymistapamme sisällön valvontaan ja tiedon oikeellisuuden edistämiseen on hyvin ennakoiva. Arvostamme kuitenkin valtavasti palautetta ja ilmoituksia haitallisesta sisällöstä, jota saatat kohdata näillä alustoilla. Niiden avulla saamme tietää mahdollisista ongelmista prosesseissamme, joiden tarkoitus on pitää tilat vapaina haitallisesta tiedosta.Muista tämä


Vastuullisen tietoympäristön edistäminen omalta osaltamme on ensiarvoisen tärkeää koko yrityksessämme. Jatkamme innovatiivisten lähestymistapojen löytämistä Snapchattaajien suojaamiseksi haitallisen, väärän tai vilpillisen sisällön riskeiltä. 

Jatkaessamme näitä toimia sitoudumme tarjoamaan läpinäkyvää tietoa toimintamme tehokkuudesta. Läpinäkyvyysraporttien avulla tarjoamme maakohtaisia tietoja toimistamme maailmanlaajuista väärää tietoa vastaan ja aiomme antaa yksityiskohtaisempia erittelyjä rikkomuksista tulevissa raporteissa.

Olemme sitoutuneet säätämään jatkuvasti käytäntöjemme toimintaa parantaaksemme kykyämme puuttua haitalliseen sisältöön tai käyttäytymiseen. Olemme sitoutuneet työskentelemään turvallisuusyhteisön eri osaajien kanssa varmistaaksemme, että edistämme näitä tavoitteita vastuullisesti. Saat lisätietoja turvallisuustoimistamme vierailemalla Tietosuoja- ja turvallisuuskeskuksessa