Trusler, vold og skade

Forklaringsserie om Fællesskabets retningslinjer

Opdateret: januar 2023

  • Det er forbudt at tilskynde til eller deltage i voldelig eller farlig adfærd. Du må aldrig intimidere eller true med at skade en person, en gruppe af personer eller en persons ejendom.

  • Snaps med umotiverede eller grafiske voldshandlinger, herunder dyremishandling, er ikke tilladt.

  • Vi accepterer ikke glorificering af selvskade, herunder promovering af selvskade, selvmord eller spiseforstyrrelserOversigt


Sikkerheden og velfærden for vores fællesskab er en topprioritet hos Snapchat, og vi tager alle tilfælde af trusler, vold og skade alvorligt. Vi tillader ikke indhold, der opfordrer til, truer med eller grafisk viser voldelig eller farlig adfærd, eller indhold, der glorificerer eller opfordrer til selvskade. Overhængende trusler mod menneskeliv kan henvises til de retshåndhævende myndigheder.

Mens vores politikker og moderationspraksis er med til at sikre, at vores platform er sikker for alle brugere, investerer vi også proaktivt i funktioner og ressourcer for at hjælpe med at støtte vores fællesskab. Vi opfordrer Snapchattere til at rapportere indhold, der indikerer selvskade eller følelsesmæssig nød, så vores teams kan sende ressourcer, der kan være nyttige, og potentielt alarmere sundhedsberedskabsmedarbejdere i nødsituationer.  Hvad du skal forvente

Vores Retningslinjer for fællesskabet vedrørende trusler, vold og skade afspejler vores forpligtelse til at fjerne indhold, der underminerer vores fællesskabs sikkerhed, samtidig med at vi er opmærksomme på akutte udtryk for nød på vores platform.

For at fremme sikkerheden forbyder disse regler trusler på Snapchat, hvilket omfatter ethvert indhold, der udtrykker en hensigt om at forårsage alvorlig fysisk eller følelsesmæssig skade på en person, en gruppe af personer eller deres ejendom. Hvis indholdet tyder på en overhængende trussel mod menneskeliv, kan vores teams alarmere de retshåndhævende myndigheder, som kan være i stand til at gribe ind.

Vi forbyder også indhold, der glorificerer eller risikerer at tilskynde til voldelig eller skadelig adfærd over for mennesker eller dyr - dette omfatter indhold, der opfordrer til eller glorificerer selvskade, såsom selvmord, selvlemlæstelse eller spiseforstyrrelser. 

Når brugere rapporterer om indhold, der indikerer en risiko for selvskade, gennemgår vores teams disse rapporter med henblik på at levere nyttige ressourcer og eventuelt identificere muligheder for, at beredskabstjenesterne kan gribe ind, hvor det er muligt. Yderligere oplysninger om vores sikkerhedsressourcer er tilgængelige på vores Hub for privatliv og sikkerhed

For yderligere at understøtte velfærden for vores fællesskab hjælper vores Her for dig funktion med at få ressourcer fra lokale eksperter frem, når brugerne søger efter bestemte emner relateret til mental sundhed, angst, depression, stress, selvmordstanker, sorg og mobning.Takeaway

Vores tilgang til at reagere på trusler, vold og skade er skræddersyet til situationen. Når det drejer sig om trusler mod en selv, arbejder vores teams på at finde frem til den bedste måde at yde støtte på via sikkerhedsressourcer. Når andre er truet, bestræber vi os på at fremme sikre resultater både ved at håndhæve vores politikker og, hvor nødvendigt, i samarbejde med de retshåndhævende myndigheder.


At gøre vores del for at understøtte sikkerheden og velfærden for vores fællesskab er en høj prioritet i hele vores virksomhed. Du kan få flere oplysninger om vores arbejde på dette område på Snap's Hub for privatliv og sikkerhed.