Hadefuldt indhold, terrorisme og voldelig ekstremisme

Forklaringsserie om Fællesskabets retningslinjer

Opdateret: Januar 2024

  • Terrororganisationer, voldelige ekstremister og hadefulde grupper har forbud mod at bruge vores platform. Vi har nultolerance over for indhold, der advokerer for eller fremmer voldelig ekstremisme eller terrorisme.

  • Hadefulde udtalelser eller indhold, der nedværdiger, krænker eller fremmer diskrimination eller vold på baggrund af race, farve, kaste, etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering, kønsidentitet, handicap eller veteranstatus, invandringsstatus, socioøkonomisk status, alder, vægt eller graviditetsstatus er forbudt.Oversigt


Hadefuldt indhold og aktiviteter, der støtter terrorisme eller voldelig ekstremisme, hører ikke hjemme på Snapchat. Vores politikker har til formål at skabe et miljø, der støtter og prioriterer Snapchatters sikkerhed, og at beskytte fællesskaber mod vold og diskrimination. 

Det er aldrig acceptabelt at deltage i hadefuld adfærd, herunder brug af hadefulde ytringer eller hadesymboler. Aktiviteter, der støtter eller opfordrer til terrorhandlinger eller voldelig ekstremisme, er ligeledes forbudt og kan, hvis det er berettiget, indberettes til de retshåndhævende myndigheder. 

For at sikre, at disse politikker håndhæves på en ansvarlig måde, rådfører vores teams sig med ekspertise og arbejde fra borgerrettighedsorganisationer, menneskerettighedseksperter, retshåndhævende myndigheder, NGO'er og sikkerhedsforkæmpere. Vi lærer hele tiden og vil justere, hvor det er nødvendigt, for at sikre, at vores produkter og politikker fungerer til at beskytte Snapchatteres sikkerhed. For at hjælpe os opfordrer vi brugerne til straks at rapportere ethvert hadefuldt indhold eller enhver aktivitet, der kan være i strid med vores politikker mod terrorisme og voldelig ekstremisme. Hvad du skal forvente


Snapchattere skal føle sig sikre og respekterede, når de bruger vores produkter. Vores politikker mod hadefuldt indhold forbyder hadtale, hvilket omfatter ethvert indhold, der nedgør eller fremmer diskrimination af en person eller gruppe af personer på grund af deres race, hudfarve, kaste, etnicitet, nationale oprindelse, religion, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, handicap, veteranstatus, invandringsstatus, socioøkonomiske status, alder, vægt eller graviditetsstatus. Disse regler forbyder f.eks. brug af racistiske, etniske, misogynistiske eller homofobiske skældsord, memer, der latterliggør eller opfordrer til diskrimination mod en beskyttet gruppe, og enhver form for misbrug i form af bevidst dødnavning eller miskøn. Hate speech omfatter også valorisering af gerningsmænd--eller nedværdigelse af ofre - for menneskelige grusomheder (såsom folkedrab, apartheid eller slaveri). Andet forbudt hadefult indhold, omfatter brugen af hadsymboler, hvilket betyder ethvert billede, der har til formål at repræsentere had eller diskrimination mod andre. 


Vores forbud mod terrorisme og voldelig ekstremisme omfatter alt indhold, der fremmer terrorisme eller andre voldelige, kriminelle handlinger begået af enkeltpersoner eller grupper for at fremme ideologiske mål. Disse regler forbyder også indhold, der fremmer eller støtter udenlandske terrororganisationer eller ekstremistiske hadegrupper - som udpeget af troværdige eksperter fra tredjeparter - samt rekruttering til sådanne organisationer eller voldelige ekstremistiske aktiviteter. 


Hvordan vi håndhæver disse politikker


Vores rapporteringsværktøj i appen giver brugere mulighed for direkte at rapportere hadefuldt indhold eller aktiviteter, der støtter terrorisme eller voldelig ekstremisme. På vores overflader med bred rækkevidde, som Spotlight og Discover, har vi en proaktiv tilgang til at moderere indhold, der kan overtræde disse regler. Vi opfordrer ikke desto mindre brugere til at indberette skadeligt indhold, som de måtte støde på på disse områder--det hjælper med at gøre os opmærksomme på eventuelle fejl i vores processer til at holde disse områder sikre.

Når hadefuldt indhold bliver rapporteret, fjerner vores teams alt krænkende indhold, og brugere, der gentagne gange eller i grove tilfælde krænker reglerne, vil få deres kontoadgang låst. Som en yderligere foranstaltning opfordrer vi Snapchattere til at blokere brugere, der får dem til at føle sig usikre eller ukomfortable.

Brugere, der er involveret i terroraktiviteter eller voldelig ekstremisme, vil miste deres konto privilegier. Desuden kan visse oplysninger om overtrædelser af disse politikker blive videregivet til retshåndhævende myndigheder. Du kan få flere oplysninger om, hvordan Snapchat på ansvarlig vis samarbejder med de retshåndhævende myndigheder, ved at besøge Snap's Privacy and Safety Hub.Takeaway

Vi tolererer ikke hadefuldt indhold, terrorisme eller voldelig ekstremisme på Snapchat. Gennem både vores politikker og vores produktdesign arbejder vi ihærdigt på at opretholde et miljø, der understøtter og prioriterer Snapchatteres sikkerhed. 


Brugere kan hjælpe os med at beskytte vores fællesskab ved at rapportere indhold, der overtræder vores politikker. Vi er også forpligtet til at arbejde sammen med forskellige ledere fra hele sikkerhedsverdenen for at sikre, at vi fremmer vores sikkerhedsmål på en ansvarlig måde. Du kan finde flere oplysninger om vores sikkerhedsindsats på vores sikkerhedscenter.