Skadelige, falske eller vildledende oplysninger

Forklaringsserie om Fællesskabets retningslinjer

Opdateret: August 2023

 • Vi forbyder spredning af falske oplysninger, der forårsager skade eller er ondsindede, såsom at benægte eksistensen af tragiske begivenheder, udokumenterede medicinske påstande, at underminere integriteten af civile processer, eller manipulere indhold, med falske eller vildledende formål.

 • Vi forbyder, at du udgiver dig for at være nogen (eller noget), som du ikke er, eller forsøg på at vildlede folk om, hvem du er. Dette omfatter at udgive dig for at være, dine venner, berømtheder, brands eller andre organisationer.

 • Vi tillader ikke spam og vildledende praksis, herunder at imitere Snapchat eller Snap Inc.Oversigt


At gøre vores del for at understøtte et ansvarligt informationsmiljø har været en vigtig prioritet hos Snap. Bedrageriske metoder har mange former, og vi ved, at de kan underminere tilliden og udgøre en trussel mod Snapchatteres sikkerhed og tryghed. Vores politikker har til formål at reducere spredningen af misinformation og beskytte brugere mod svindel og spam under en lang række omstændigheder.


Hvad du skal forvente


Vores fællesskabsretningslinjer vedrørende skadelig falsk eller vildledende information dækker essentielt to forskellige, men beslægtede kategorier af skade: (1) falsk information og (2) svigagtig eller spammende adfærd.


1. Falske oplysninger


Indhold, der fordrejer fakta, kan have skadelige konsekvenser for brugere og for samfundet. Vi ved, at det nogle gange kan være svært at vide, hvad der er korrekt, især når det drejer sig om aktuelle begivenheder eller komplicerede spørgsmål om videnskab, sundhed og verdensanliggender. Derfor fokuserer vores politikker ikke kun på, om oplysningerne er unøjagtige eller vildledende, men også på deres potentielle skadevirkninger.

Der er flere kategorier af oplysninger, hvor vildledning af fakta kan udgøre en særlig fare. På alle disse områder griber vores teams ind over for indhold, der er misvisende eller unøjagtigt, uanset om det er bevidst eller ej. På denne måde kan vores politikker modvirke alle former for informationstrusler, herunder misinformation, desinformation og manipulerede medier. 

Eksempler på de informationskategorier, som vi anser for særligt sårbare over for skade, er følgende:

 • Indhold, der benægter eksistensen af tragiske begivenheder. Vi forbyder indhold, der f.eks. anfægter Holocaust eller benægter begivenhederne i forbindelse med Sandy Hook-skoleskyderiet. Forkert fremstilling og ubegrundede konspirationsteorier om sådanne tragedier kan bidrage til vold og had og skade brugere, hvis liv og familier er blevet påvirket af sådanne begivenheder.

 • Indhold, der fremmer ubegrundede medicinske påstande. Vi afviser indhold, der f.eks. anbefaler uprøvede terapier til forebyggelse af spredning af Covid-19, eller som indeholder ubegrundede konspirationsteorier om vacciner. Selv om det medicinske område er under konstant forandring, og folkesundhedsorganer ofte reviderer vejledningen, er sådanne troværdige organisationer underlagt standarder og ansvarlighed, og vi kan se på dem som et benchmark for ansvarlig sundhedsmæssig og medicinsk vejledning.

 • Indhold, der undergraver integriteten af borgerlige processer. Valg og andre borgerlige processer spiller en afgørende rolle i et rettighedsrespekterende samfund og udgør også enestående mål for informationsmanipulation. For at beskytte informationsmiljøet omkring sådanne begivenheder håndhæver vi vores politikker, så de gælder for følgende typer trusler mod civile processer:

  • Proceduremæssig indblanding: fejlinformation i forbindelse med faktiske valg- eller borgerprocedurer, f.eks. ved at give en forkert fremstilling af vigtige datoer og tidspunkter eller krav for at kunne deltage.

  • Indblanding i deltagelsen: indhold, der indeholder trusler mod den personlige sikkerhed eller spreder rygter med henblik på at afskrække fra deltagelse i valg- eller borgerprocessen.

  • Svigagtig eller ulovlig deltagelse: indhold, der tilskynder folk til at misrepræsentere sig selv for at deltage i den civile proces eller til ulovligt at afgive eller ødelægge stemmer.

  • Delegitimering af borgerlige processer: indhold, der har til formål at delegitimere demokratiske institutioner på grundlag af falske eller vildledende påstande om f.eks. valgresultater.


Vores politikker mod skadelig falsk information suppleres af omfattende sikkerhedsforanstaltninger for produktdesign og reklameregler, der begrænser viralitet, fremmer gennemsigtighed og fremhæver autenticitet på hele vores platform. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vores platformsarkitektur understøtter disse mål, i dette blogindlæg.

2. Svigagtig eller spammende adfærd

Svindel og spam kan udsætte Snapchattere for betydelig økonomisk skade, cybersikkerhedsrisici og endda juridisk eksponering (for ikke at nævne ubehagelige og irriterende oplevelser). For at mindske disse risici forbyder vi vildledende metoder, der undergraver tilliden til vores samfund. 

Forbudt praksis omfatter indhold, der promoverer svindel af enhver art, bliv-rig-hurtig ordninger, uautoriseret eller uoplyst betalt indhold og promovering af svigagtige varer eller tjenester, herunder forfalskede varer, dokumenter eller certifikater. Vi forbyder også kampagner, hvor man betaler for følgere, eller andre ordninger til at øge antallet af følgere, promovering af spam-applikationer og promovering af multilevel marketing eller pyramidespil.  Vi forbyder også enhver form for hvidvaskning af penge (herunder pengekurering eller money muling). Dette omfatter modtagelse og overførsel af penge, der er ulovligt erhvervet eller fra en ukendt kilde på vegne af en anden, uautoriserede og ulovlige pengeoverførsels- eller valutavekslingstjenester samt opfordring til og promovering af disse aktiviteter.

Endelig forbyder vores politikker, at du lader som om du er en person (eller noget), som du ikke er, eller at du forsøger at vildlede folk om, hvem du er. Dette omfatter at udgive sig for at være dine venner, berømtheder, varemærker eller andre organisationer. Disse regler betyder også, at det ikke er i orden at efterligne Snapchat eller Snap, Inc.s branding. 


Hvordan vi håndhæver disse politikker


Indhold, der overtræder vores regler mod skadelig, falsk eller vildledende information, fjernes. Brugere, der deler, promoverer eller distribuerer ulovligt indhold, vil blive underrettet om overtrædelsen, og brugere, der fortsat overtræder disse politikker, vil få begrænset deres kontoadgang. 

I 2022 udvidede vi vores kategorier for rapportering af falske oplysninger, så brugere kan rapportere social, politisk og sundhedsrelateret misinformation mere specifikt. Du er velkommen til at fortælle os, hvis du eller andre bliver efterlignet, eller hvis du støder på spam eller misinformation. Når vi modtager en rapport, kan vores Trust & Safety-teams træffe foranstaltninger for at afhjælpe efterligningen eller forhindre, at skadeligt indhold fortsætter. 


På vores overflader med høj rækkevidde, som Spotlight og Discover, har vi en meget proaktiv tilgang til at moderere indhold og fremme informationsintegritet. Men vi sætter stor pris på feedback og rapporter om skadeligt indhold, som du måtte støde på på disse flader; de hjælper os med at advare os om eventuelle fejl i vores processer til at holde disse områder fri for skadelig information.Takeaway


Vores indsats for at fremme et ansvarligt informationsmiljø er fortsat en vigtig prioritet i hele vores virksomhed, og vi vil fortsat undersøge innovative metoder til at beskytte Snapchattere mod risikoen for skadeligt, falsk eller vildledende indhold. 

I takt med at vi fortsætter disse bestræbelser, er vi forpligtet til at give gennemsigtig indsigt i effektiviteten af vores tilgang. Gennem vores gennemsigtighedsrapporter giver vi oplysninger på landsplan om vores håndhævelse af misinformation på verdensplan - og vi planlægger at give mere detaljerede gennemgange af disse overtrædelser i vores fremtidige rapporter.

Vi er forpligtet til konstant at justere vores politikker for at forbedre vores evne til at håndtere skadeligt indhold eller skadelig adfærd, og vi er forpligtet til at samarbejde med forskellige ledere fra hele sikkerhedssamfundet for at sikre, at vi fremmer disse mål på en ansvarlig måde. Du kan få flere oplysninger om vores sikkerhedsindsats på vores Hub for privatliv og sikkerhed