Незаконни или регулирани дейности

Серия от обяснения за насоките на общността

Актуализирано: януари 2024 г.

  • Не използвайте Snapchat за незаконна дейност. Това включва насърчаване, улесняване или участие в престъпна дейност, като купуване, продаване, размяна или улесняване на продажбата на незаконни или регулирани наркотици, контрабандни стоки (като изображения на сексуално насилие или експлоатация на деца), оръжия или фалшиви стоки или документи. Това включва също така насърчаване или улесняване на всякаква форма на експлоатация, включително трафик на хора или сексуален трафик.

  • Забраняваме незаконното популяризиране на регулирани стоки или индустрии, включително неразрешено популяризиране на хазарт, тютюневи изделия и алкохол.Преглед

Нашата забрана за незаконни и регламентирани дейности отразява твърдия ни ангажимент за осигуряване на безопасност в Snapchat. Спазването на тези правила не само помага да се гарантира, че нашата платформа няма да бъде използвана за незаконни цели, но също така помага да се защитят потребителите на Snapchat от рискове от сериозни вреди. За да подпомогнем постигането на тези цели, си партнираме активно със заинтересовани страни в областта на безопасността, неправителствени организации и правоприлагащи организации, за да предоставим на нашата общност образователни ресурси и да насърчим обществената безопасност като цяло.


Какво да очаквате

Въпреки че законите и разпоредбите се различават в различните юрисдикции по света – а Snapchat е все по-глобална общност – потребителите могат да очакват, че ще предприемем действия срещу всяка дейност, която подкопава обществената безопасност или нарушава правата на човека, законите на САЩ или законите на страната, в която се намира потребителят.

Във всички случаи забранените незаконни дейности включват насърчаване на престъпна дейност; улесняване или участие в киберпрестъпления; купуване, продаване или улесняване на продажбата на незаконни или регулирани наркотици, контрабандни стоки, оръжия и фалшиви стоки или документи.

Нашите правила също така забраняват използването на платформата ни за неразрешена продажба или промотиране на стоки или дейности, които са регулирани от държавни органи по начин, изискващ специално лицензиране или друго административно съответствие, за да бъдат законно закупени, продадени или използвани. Примерите за регулирани дейности, за които се изисква предварително одобрение от Snap, включват улесняване на онлайн хазартни дейности, продажба на алкохолни напитки, тютюневи изделия или продукти за вейпинг и популяризиране на търговски дейности с THC. Препоръчваме на предприятията да се запознаят с този ресурс за насоки относно подходящите търговски и рекламни дейности в Snapchat.

Поемаме ангажимент да гарантираме, че потребителите на Snapchat разполагат с възможно най-много информация за видовете онлайн поведение и дейности, които могат да нарушат закона и да представляват сериозен риск за тяхната безопасност. Чрез партньорства с организации с нестопанска цел и сътрудничество с различни заинтересовани страни в областта на безопасността се ангажираме да повишаваме осведомеността за високорисковите дейности и начините, по които потребителите на Snapchat могат да останат в безопасност. Това включва ресурси в приложенията, като Here for You и Heads Up, както и външни партньорства със заинтересовани страни като AdCouncil и Белия дом. Също така си сътрудничим с правоприлагащите органи в отговор на валиден съдебен процес относно дейности в Snapchat, които могат да съдържат доказателства за престъпление.


Как прилагаме тези политики

Съдържание, което нарушава нашите правила срещу незаконни или регулирани дейности, ще бъде премахнато. В много случаи потребителите, които споделят, популяризират или разпространяват нарушаващо правилата съдържание, получават предупредително известие, а на потребителите, които многократно нарушават тези правила, достъпът до акаунта им се ограничава. Съществуват обаче някои незаконни дейности – например търговия с наркотици или трафик на хора – към които наистина проявяваме нулева толерантност; тези нарушения ще доведат до загуба на привилегиите на акаунта дори след едно нарушение.

Важен начин да ни помогнете да поддържаме Snapchat в безопасност е да докладвате незабавно за незаконни дейности, като използвате нашия инструмент за докладване в приложението. След като получим доклад, нашите екипи по доверие и безопасност могат да предприемат бързи действия, за да се справят по адекватен начин с вредата. В нашите високодостъпни пространства, като Spotlight и Discover, прилагаме много активен подход за модериране на съдържанието и насърчаване на целостта на информацията, но все пак е изключително ценно да получаваме потребителски доклади за вредно съдържание, което може да срещнете в тези пространства; те ни помагат да сигнализираме за евентуални сривове в нашите процеси за опазване на тези пространства от незаконни или опасни дейности.


Извод

Да дадем своя принос за подобряване на обществената безопасност и да защитим потребителите на Snapchat от вредни или незаконни дейности е отговорност, която приемаме много сериозно.

В хода на тези усилия ние се ангажираме да предоставяме прозрачни данни за ефективността на нашия подход. Чрез нашите Доклади за прозрачност предоставяме информация на национално ниво, свързана с нашите принудителни мерки срещу незаконни или регулирани дейности. За да предоставим допълнителна информация за тези усилия, в нашия доклад за прозрачност сме разделили данните за докладване и прилагане на законите за нарушения, свързани с наркотици и оръжия, и планираме да предоставим по-подробни разбивки на тези нарушения в бъдещите си доклади.

Насърчаваме потребителите да съобщават за случаи на незаконна дейност, за да помогнат Snapchat да остане безопасно и приобщаващо пространство за всички. Винаги търсим възможности да подобрим способността си да се справяме с вредно съдържание или поведение и се ангажираме да работим с различни лидери от цялата общност за безопасност, за да гарантираме, че постигаме тези цели отговорно. За повече информация относно усилията ни за безопасност, моля, посетете нашия Център за поверителност и безопасност