Şeffaflık Raporu Sözlüğü
1 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023

Aşağıda, şeffaflık raporumuzda ele alınan yaygın olarak kullanılan terimlerin, politikaların ve operasyonel uygulamaların tanımlarına yer veriyoruz.

Cinsel İçerikler: Cinsel çağrışımlar içeren çıplaklık, pornografi veya cinsel içerikli ticari hizmetlerin tanıtımı veya dağıtımını ifade eder. Daha fazla bilgi için lütfen Cinsel İçerikler hakkındaki açıklayıcı sayfamızı inceleyin.

Taciz ve Zorbalık: Sıradan bir insanın duygusal sorunlar yaşamasına yol açabilecek, sözlü istismar, cinsel taciz veya istenmeyen cinsel ilgi gibi her türlü istenmeyen davranışı ifade eder. Bu kategori, rızanın bulunmadığı özel görüntülerin (NCII) paylaşılması veya alınmasını da içerir. Daha fazla bilgi için lütfen Taciz ve Zorbalık hakkındaki açıklayıcı sayfamızı inceleyin.

Tehdit ve Şiddet: Ciddi fiziksel veya duygusal zarara neden olma niyetini dile getiren içeriği ifade eder. Şiddet, insanlara karşı şiddeti, hayvan suistimalini, vahşeti veya şiddet içeren görüntüleri teşvik etme, yüceltme veya betimleme girişimleri içeren her türlü içeriği ifade eder. Daha fazla bilgi için lütfen Tehditler, Şiddet ve Zarar hakkındaki açıklayıcı sayfamızı inceleyin.

Kendine Zarar Verme ve İntihar: Kendini yaralama, intihar ve yeme bozukluklarının teşviki dahil olmak üzere kendine zarar vermenin yüceltilmesini ifade eder. Daha fazla bilgi için lütfen Tehditler, Şiddet ve Zarar hakkındaki açıklayıcı sayfamızı inceleyin.

Yanlış Bilgi: Yanlış Bilgi; trajik olayların gerçekleştiğini inkar etme, asılsız tıbbi iddialar ve yurttaşlıkla ilgili süreçlerin baltalanması gibi, zarara neden olan veya kötü niyetli, yanlış veya yanlış yönlendirici içerikleri ve hatalı ya da yanlış yönlendirici amaçlar için manipüle edici içerikleri kapsar. Daha fazla bilgi için lütfen Zararlı Yanlış veya Aldatıcı Bilgiler hakkındaki açıklayıcı sayfamıza bakın.

Başkasının Kimliğine Bürünme: Bir hesabın başka bir kişi veya marka ile ilişkiliymiş gibi davranması anlamına gelir. Daha fazla bilgi için lütfen Zararlı Yanlış veya Aldatıcı Bilgiler hakkındaki açıklayıcı sayfamıza bakın.

İstenmeyen Mesaj: İstenmeyen mesaj; zararla sonuçlanan bir karışıklığa yol açabilecek veya meşru kullanıcılar için risk veya sıkıntı yaratabilecek, istenmeyen mesajlar veya alakasız içeriklerin paylaşımını ifade eder. Daha fazla bilgi için lütfen Zararlı Yanlış veya Aldatıcı Bilgiler hakkındaki açıklayıcı sayfamıza bakın.

Uyuşturucular: Uyuşturucular, (sahte haplar dahil) yasadışı uyuşturucuların dağıtılması ve kullanılmasını ve uyuşturucu içeren diğer yasadışı faaliyetleri ifade eder. Daha fazla bilgi için lütfen Yasadışı veya Düzenlemeye Tabi Faaliyetler hakkındaki açıklayıcı sayfamızı inceleyin.

Silahlar: Ölüme, bedensel yaralanmaya veya bir mala yönelik zarara yol açmak üzere tasarlanan veya kullanılan araçları ifade eder. Daha fazla bilgi için lütfen Yasadışı veya Düzenlemeye Tabi Faaliyetler hakkındaki açıklayıcı sayfamızı inceleyin.

Diğer Denetime Tabi Mallar: Yasa dışı kumar, tütün ürünleri ve alkol dahil olmak üzere denetime tabi malların veya sektörlerin tanıtımını ifade eder. Bu kategori aynı zamanda, yasadışı davranışlar içerebilecek veya bir bireyin hayatı, güvenliği veya iyiliği için ciddi bir risk oluşturabilecek davranışları tanıtan veya teşvik eden yasa dışı veya tehlikeli faaliyetleri de içerir. Daha fazla bilgi için lütfen Yasadışı veya Düzenlemeye Tabi Faaliyetler hakkındaki açıklayıcı sayfamızı inceleyin.

Nefret Söylemi: Bir bireyi veya bireyler grubunu, ırkı, rengi, sosyal sınıfı, etnik kökeni, milliyeti, dini, cinsel yönelimi, cinsel kimliği, engellilik veya gazilik durumu, göçmenlik durumu, sosyoekonomik durumu, yaşı, kilosu veya hamilelik durumu nedeniyle küçük düşüren veya bu kişilere karşı ayrımcılığı teşvik eden içerikler. Daha fazla bilgi için lütfen Nefret Dolu İçerikler, Terörizm ve Şiddet İçeren Aşırılık hakkındaki açıklayıcı sayfamızı inceleyin.

Çocuklara Yönelik Cinsel Sömürü ve İstismar: Çocuklara Yönelik Cinsel Sömürü ve İstismar, bir çocuğun cinsel içerikli görüntülerinin yanı sıra çocuklara yönelik cinsel sömürü ve istismarı içeren her türlü görüntüyü (ÇYCSİ) ve bir çocuğun herhangi bir cinsel amaçla güvenini kazanmaya veya kandırmaya çalışma girişimlerini içeren içerikler olarak tanımlanır. Çocuklara yönelik tüm cinsel sömürü ve istismar vakalarını yetkililere bildiriyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen Cinsel İçerikler hakkındaki açıklayıcı sayfamızı inceleyin.

Terörizm ve Şiddet İçeren Aşırılık: Bireyler ve/veya gruplar tarafından politik, dinsel, sosyal, ırksal veya çevresel nitelikte olanlar gibi ideolojik hedefleri desteklemek için teşebbüs edilen terör veya diğer şiddet ve suç eylemlerini teşvik eden veya destekleyen içerikleri ifade eder. Herhangi bir yabancı terör örgütünü veya şiddet yanlısı aşırılıkçı bir nefret grubunu teşvik eden veya destekleyen hür türlü içeriğin yanı sıra bu tür örgütlere veya şiddet yanlısı aşırılıkçı faaliyetlere katılımcı bulmayı amaçlayan içerikleri de kapsar. Daha fazla bilgi için lütfen Nefret Dolu İçerikler, Terörizm ve Şiddet İçeren Aşırılık hakkındaki açıklayıcı sayfamızı inceleyin.

İçerik ve Hesap Bildirimleri (İhbarları): Uygulama içi bildirim menümüz aracılığıyla Snap'e bildirilen tüm içerik parçalarının ve hesapların sayısı.

Yaptırım: Bir içerik veya hesaba karşı gerçekleştirilen bir işlem (ör. silme, uyarma, kilitleme). Bildirilen içerik ihlallerine karşı yaptırımlar, gerçek insanlar veya (yüksek hassasiyetli otomasyonun mümkün olduğu durumlarda) otomasyon tarafından gerçekleştirilebilir.

Yaptırım Uygulanan İçeriklerin Toplam Sayısı: Snapchat'te yaptırım uygulanan içerik parçalarının (ör. Snap'ler, Hikayeler) toplam sayısı. 

Yaptırım Uygulanan Toplam Benzersiz Hesap Sayısı: Snapchat'te yaptırım uygulanan toplam benzersiz (tekrar sayılmayan) hesap sayısı. Örneğin, tek bir hesaba çeşitli nedenlerle birden fazla kez yaptırım uygulandıysa (ör. bir kullanıcının yanlış bilgi gönderdiği için uyarılması ve daha sonra başka bir kullanıcıyı taciz ettiği için silinmesi gibi), bu ölçümde yalnızca bir hesap sayılacaktır. Bununla birlikte, her iki yaptırım eylemi de "İçeriğe ve Hesap İhlallerine Bakış" tablomuzda yer alacaktır: "Yanlış Bilgi" için bir benzersiz hesap yaptırımı ve "Taciz ve Zorbalık" için bir benzersiz hesap yaptırımı belirtilecektir.

Yaptırım Uygulanan Toplam İçeriğin %'si: Bu değer, belirli bir kategorideki yaptırım uygulanan içeriklerin sayısının yaptırım uygulanan toplam içeriklerin sayısına bölümünü yüzdesel olarak gösterir. Bu istatistiksel bilgi, Topluluk İlkelerimizden kaynaklanan yaptırımların dağılımını ifade eder. 

Dönüş Süresi: Güven ve Güvenlik ekiplerimizin bir bildirimi aldıkları ilk andan (bu genellikle bir bildirimin gönderildiği andır) son yaptırım işlemi zaman damgasına kadar geçen süre. Birden fazla inceleme gerçekleştirilirse, bitiş zamanı, yapılan son işlemde hesaplanır.

İhlal Edici Görüntüleme Oranı (İEGO): İEGO, Snapchat'te ihlal edici içeriğe sahip Hikaye ve Snap görüntülemelerinin tüm Hikaye ve Snap görüntülemelerine oranının yüzdesel değeridir. Örneğin, İEGO değerimiz %0,03 ise, bu, Snapchat'te yapılan her 10.000 Snap ve Hikaye görüntülemesinden 3'ünün kurallarımızı ihlal eden içeriğe sahip olduğu anlamına gelir. Bu ölçüm, Snapchat'teki görüntülemelerin yüzdesel olarak ne kadarının Topluluk İlkelerimizi ihlal eden (bildirilmiş veya proaktif olarak yaptırım uygulanmış) içeriklerden geldiğini anlamamıza olanak tanır.