Snapchat Denetleme, Yaptırım ve İtirazlar

Topluluk İlkeleri Açıklayıcı Serisi

Güncelleme: Mayıs 2024

Snapchat genelinde, topluluğumuzun gizlilik çıkarlarına saygı duymaya devam ederek güvenliği geliştirmeye kararlıyız. Zararlarla mücadelede dengeli ve risk temelli bir yaklaşım benimsiyoruz; şeffaf içerik denetim uygulamaları, tutarlı ve adil yaptırım ve politikalarımızı tarafsız bir şekilde uygulama konusunda hesap verebilirliğimizi pekiştirmek için açık iletişimi harmanlıyoruz.


İçerik Denetimi


Snapchat'i güvenliği göz önünde bulundurarak tasarladık ve bu tasarım, zararlı içeriğin yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için kilit önem taşıyor. Snapchat incelenmemiş yayıncıların veya bireylerin nefret, dezenformasyon veya şiddet içeren içerikler yayımlamalarına fırsat tanıyan açık haber akışı sunmaz. 

Bu tasarım önlemlerine ek olarak, herkese açık içerik alanlarımızı (Sahne Işığı, Herkese Açık Hikayeler ve Haritalar gibi) denetlemek için herkese açık gönderilerdeki potansiyel olarak uygunsuz içeriği incelerken makine öğrenimi kullanan otomatik araçlar ve gerçek insanlardan oluşan özel ekiplerin uyguladığı insan incelemesinin bir kombinasyonunu kullanıyoruz. 

Örneğin, içerik oluşturucuların daha geniş Snapchat topluluğuyla paylaşmak üzere yaratıcı ve eğlenceli videolar gönderebildiği Sahne Işığı'nda, tüm içerikler herhangi bir dağıtıma başlamadan önce yapay zeka tarafından otomatik olarak inceleniyor. Bir içerik parçası daha fazla görüntüleme kazandığında, geniş bir izleyici kitlesine ulaşma fırsatı verilmeden önce insan denetçiler tarafından incelenir. Sahne Işığı üzerindeki içeriğin denetlenmesine yönelik bu katmanlı yaklaşım, herkes için eğlenceli, pozitif ve güvenli bir deneyimi teşvik etmenin yanı sıra yanlış bilgi, nefret söylemi veya diğer potansiyel olarak zararlı içeriğin yayılma riskini azaltır. 

Benzer şekilde, Yayıncı Hikayeleri veya Programlar gibi, medya şirketleri tarafından üretilen editoryal içerikler, yanlış bilgi, nefret söylemi, komplo teorileri, şiddet ve diğer birçok zararlı içerik kategorisinin yayılmasını yasaklayan ve bu ortakları güvenlik ve dürüstlük açısından yüksek standartlara tabi tutan bir dizi içerik kuralına tabidir. Ayrıca, zararlı içeriğin tespit edilmesine yardımcı olmak için Hikayeler gibi diğer herkese açık veya yüksek görünürlüğe sahip alanlarda proaktif zarar tespit teknolojisi kullanıyoruz ve zararlı içeriğin (yasadışı uyuşturucular veya diğer yasadışı içeriklerin reklamını yapmaya çalışan hesaplar gibi) arama sonuçlarında görünmesini önlemeye yardımcı olmak için anahtar kelime filtrelemesini kullanıyoruz.  

Tüm ürün yüzeylerimizde kullanıcılar, Topluluk İlkelerimizin olası ihlalleri için hesapları ve içerikleri bildirebilir. Snapchat kullanıcılarının doğrudan Güven ve Güvenlik ekibimize gizli rapor göndermelerini kolaylaştırıyoruz; bu ekip raporu değerlendirmek, politikalarımıza göre uygun önlemleri almak ve rapor eden tarafa sonucu bildirmek üzere eğitilmiştir ki bu genelde birkaç saat içinde gerçekleşir. Zararlı içeriği veya davranışları bildirme hakkında daha fazla bilgi için Destek Sitemizdeki bu kaynağı ziyaret edin. Ayrıca, zararlı içerikleri tespit edip kaldırmaya ve Snapchat'te sağlık ve güvenliği teşvik etmeye yönelik çalışmalar hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Lütfen başkalarının içeriklerine veya hesaplarına karşı tekrar eden ve asılsız bildirimler yaparak ya da Topluluk İlkelerimiz kapsamında izin verilen içerikleri veya hesapları tekrar tekrar bildirerek Snap'in raporlama sistemlerini kötüye kullanmayın. Burada bu şekilde bir davranışta bulunarak birden fazla rapor göndermeniz durumunda, size ilk önce bir uyarı vereceğiz; ancak bu durum devam ederse, 90 gün boyunca sizden gelen raporları incelemeye öncelik vermeyeceğiz.

Snap'te Politika Uygulama

Snap'te politikalarımızın tutarlı ve adil bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek bizim için önemlidir. Bu nedenle Topluluk İlkelerinin ihlaline yönelik uygun yaptırımları belirlemek için bir dizi faktörü bir arada değerlendiriyoruz. Bu faktörlerden en önemlileri, zararın ciddiyeti ve Snapchat Kullanıcısının önceki ihlallerle ilgili sicilidir.

En ciddi zararları, aynı ciddiyet seviyesine ulaşmayabilecek diğer ihlal türlerinden ayırmak için risk bazlı bir yaklaşım uyguluyoruz Ciddi zararlara yönelik yaptırımlarımız ve bu kategoriye giren ihlal türleri hakkında bilgi sağlamak için bu kaynağı oluşturduk.

Öncelikli olarak Topluluk İlkelerimizi ihlal etmek veya ciddi zararlar vermek için kullanıldığını tespit ettiğimiz hesaplar derhal devre dışı bırakılacaktır. Örnekler arasında ciddi zorbalık veya taciz, başka bir kimliğe bürünme, dolandırıcılık, aşırılık yanlısı veya terörist faaliyetlerin teşviki veya Snap'i yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kullanan hesaplar yer alır.

Topluluk İlkelerimizin diğer ihlalleri için Snap genellikle üç aşamalı bir yaptırım süreci benimser:

  • Birinci adım: İhlal eden içerik kaldırılır.

  • İkinci adım: Snapchat kullanıcısı, Topluluk İlkelerimizi ihlal ettiğini, içeriğinin kaldırıldığını ve tekrarlanan ihlallerin hesabının devre dışı bırakılması da dahil olmak üzere ek yaptırımlarla sonuçlanacağını belirten bir bildirim alır.

  • Üçüncü adım: Ekibimiz, Snapchat kullanıcısının hesabı için bir ihtar kaydı yapar.

İhtar, belirli bir Snapchat kullanıcısı tarafından yapılan ihlallerin bir kaydını oluşturur. Her ihtara, Snapchat kullanıcısına yapılan bir bildirim eşlik eder ve Snapchat kullanıcısı, belirli bir süre içinde çok fazla ihtar alırsa, hesabı devre dışı bırakılır.

Bu ihtar sistemi, Snap'in politikalarını tutarlı bir şekilde uygulamasını ve bunu Topluluk İlkelerimizi ihlal eden kullanıcılara uyarı ve eğitim sağlayacak şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Politikalarımızın birincil amacı, herkesin Snapchat'i değerlerimizi ve misyonumuzu yansıtacak şekillerde kullanabilmesini sağlamaktır; bu yaptırım çerçevesini, bu hedefi geniş ölçekte desteklemeye yardımcı olmak için geliştirdik.  


Bildirim ve İtiraz Süreçleri

Snapchat kullanıcılarının hesaplarına karşı neden bir işlem yapıldığını net bir şekilde anlamalarını sağlamak ve yaptırım sonucuna anlamlı bir şekilde itiraz etme fırsatı sunmak için, Snapchat kullanıcılarının haklarını korurken topluluğumuzun çıkarlarını da gözeten Bildirim ve İtiraz süreçlerini oluşturduk.

Bir yaptırımın neden uygulandığını daha iyi anlamak için, bir hesaba karşı ceza uygulayıp uygulamayacağımızı değerlendirirken Topluluk İlkelerimizi ve Kullanım Şartlarımızı kullandığımızı ve Keşfet ile Sahne Işığı'na gönderilen Snap'leri denetlemek için Topluluk İlkelerimizi, Kullanım Şartlarımızı ve Tavsiye Uygunluğu için İçerik Kurallarımızı kullandığımızı lütfen unutmayın.

İtiraz süreçlerimizin nasıl işlediği hakkında bilgi için, hesap itirazları ve içerik itirazları hakkında destek makaleleri oluşturduk.

Snapchat bir hesabın kilitlenmesine yapılan itirazı işleme aldığında, Snapchat kullanısının hesabına erişimi tekrar sağlanacaktır. İtiraz başarılı olsun ya da olmasın, kararımızı itiraz eden tarafa zamanında bildireceğiz.