Poročilo o preglednosti
1. julij 2023 – 31. december 2023

Izdano:

25. april 2024

Posodobljeno:

25. april 2024

Ker želimo v prihodnje zagotoviti vpogled v prizadevanja podjetja Snap za varnost in ponuditi informacije o naravi in obsegu vsebin na naši platformi, ki so deležne prijav, dvakrat letno objavimo to poročilo o preglednosti. Zavezani smo k nadaljnjemu izpopolnjevanju teh poročil, da bi bila še bolj obsežna in informativna, s ciljem zagotavljanja varnosti in blaginje naše skupnosti ter vseh deležnikov, ki jim je iskreno mar za naše prakse moderiranja vsebin in sodelovanja z organi pregona.

To poročilo o preglednosti zajema drugo polovico leta 2023 (od 1. julija do 31. decembra). Tako kot prejšnja poročila tudi tokratno poročilo vsebuje globalne podatke o številu vsebin v aplikaciji in prejetih prijavah s strani računov, na podlagi katerih smo izvršili ukrepe zaradi kršenja določenih kategorij pravil, opredeljenih v naših pravilnikih, informacije o tem, kako smo se odzvali na zahteve organov pregona in vlad; Vsebuje pa tudi informacije o izvršenih ukrepih razčlenjene po državah.

V okviru naše stalne zavezanosti k nenehnemu izboljševanju poročil o preglednosti, v tej izdaji predstavljamo nekaj novih elementov.

Najprej smo našo osrednjo tabelo dopolnili tako, da zdaj zajema poročila in ukrepe proti vsebinam in računom, ki so povezani tako s terorizmom in nasilnim ekstremizmom kot tudi s spolnim izkoriščanjem in zlorabo otrok (CSEA). V preteklih poročilih smo v ločenih razdelkih izpostavili izbris računov, ki je bil izveden kot odziv na te kršitve. Naše proaktivne in reaktivne ukrepe proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otrok (CSEA), kot tudi poročila, ki jih posredujemo Nacionalnem centru za pogrešane in zlorabljene otroke (NCMEC), bomo še naprej podrobno opisovali v posebnem razdelku.

Drugič, podali smo razširjene informacije o pritožbah, kjer smo navedli skupno število pritožb in obnovitev računov v skladu z izvajanjem smernic skupnosti.

Za zaključek smo razširili naš odsek za Evropsko unijo, s čimer smo zagotovili bolj poglobljen vpogled v aktivnosti družbe Snap v EU. Natančneje, objavljamo naše zadnje poročilo o preglednosti po direktivi DSA in dodatne metrike, povezane s skeniranjem medijev za odkrivanje CSEA.

Za več informacij o naših pravilnikih za boj proti škodljivim vsebinam na spletu in o načrtih za nadaljnji razvoj naših praks poročanja, preberite naš najnovejši spletni dnevnik o varnosti in vplivu, ki zadeva to poročilo o preglednosti.  Dodatne vire o varnosti in zasebnosti v aplikaciji Snapchat najdete v zavihku »Poročila o preglednosti« na dnu strani.

Upoštevajte, da je najnovejša različica tega poročila o preglednosti tista, ki je objavljena za ameriški trg.

Pregled kršitev pravil glede vsebin in računov

Od 1. julija do 31. decembra 2023 je družba Snap na globalni ravni ukrepala proti 5,376,714 vsebinam, ki so bile prijavljene in so kršile naša pravila skupnosti.

V času poročevalskega obdobja smo zabeležili stopnjo ogledov vsebin s kršitvami (VVR) 0,01 %, kar pomeni, da je na vsakih 10.000 ogledov Snapov in zgodb v aplikaciji Snapchat, ena vsebovala vsebino, ki krši naše pravilnike. Povprečni čas odziva za ukrepanje proti prijavljeni vsebini je bil približno 10 minut.

Analiza kršitev pravil glede vsebin in računov

Naše splošne stopnje poročanja in izvajanja sankcij so ostale sorazmerno enake kot v prejšnjih šestih mesecih. V tem ciklu smo zabeležili približno 10-% povečanje skupnega števila prijav vsebin in računov.

V tem obdobju se je začel konflikt med Izraelom in Hamasom, kar je privedlo do povečanja števila vsebin, ki kršijo naše predpise. Skupno število prijav zaradi sovražnega govora se je povečalo za približno 61%, število ukrepov proti vsebinam, ki vsebujejo sovražni govor, pa za približno 97 %, medtem ko so ukrepi proti posameznim računom zaradi tega narasli za približno 124 %. Poročila in ukrepi povezani s terorizmom in nasilnim ekstremizmom so se prav tako povečali, vendar predstavljajo manj kot 0,1 % vseh ukrepov proti vsebinam na naši platformi. Naše ekipe za zaupanje in varnost ostajajo pozorne ob pojavu globalnih konfliktov, da bi zagotovile varnost aplikacije Snapchat. Poleg tega smo razširili naše poročilo o transparentnosti z dodatnimi informacijami na globalni in državni ravni o skupnem številu prijav, ukrepih proti vsebinam in posegih v posamezne račune, ki so kršili naše pravilnike o terorizmu in nasilnem ekstremizmu.

Boj proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otrok

Spolno izkoriščanje kateregakoli člana naše skupnosti, zlasti mladoletnikov, je nezakonito, neprimerno in prepovedano v skladu z našimi Smernicami skupnosti. Družba Snap postavlja preprečevanje objavljanja, odkrivanje in odstranjevanje podob spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok s platforme za svojo prednostno nalogo. Nenehno tudi razvijamo zmogljivosti za boj proti tem in drugim kaznivim dejanjem.

Pri naših prizadevanjih uporabljamo aktivna tehnološka orodja za zaznavanje podob, kot sta zanesljivo orodje PhotoDNA za iskanje ujemanj podob in Googlovo orodje za ujemanje podob spolne zlorabe otrok, ki prepoznava znane nezakonite podobe in videoposnetke spolne zlorabe otrok. Tovrstne vsebine prijavljamo ameriškemu Nacionalnemu centru za pogrešane in zlorabljene otroke (NCMEC), kot to zahteva zakonodaja. Center NCMEC se nato po potrebi usklajuje z nacionalnimi in mednarodnimi organi kazenskega pregona.

V drugi polovici leta 2023 smo proaktivno odkrili in obravnavali 59 % vseh prijavljenih primerov spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok. To odraža 39-% zmanjšanje v primerjavi s prejšnjim obdobjem, kar je posledica izboljšav v možnostih prijavljanja uporabnikov aplikacije Snapchat, ki so povečale našo sposobnost zaznavanja morebitnih primerov CSEA, ki so posredovani v aplikaciji Snapchat.

*Vsaka predložitev vsebin ameriškemu Nacionalnemu centru za pogrešane in zlorabljene otroke (NCMEC) lahko vsebuje več prispevkov. Skupno število posameznih medijskih vsebin, predloženih centru NCMEC, je enako skupnemu številu ukrepanj zoper tovrstne vsebine. Ta številka ne vsebuje umaknjenih prijav ameriškemu Nacionalnemu centru za pogrešane in zlorabljene otroke

Vsebine, ki spodbujajo k samopoškodovanju in samomorilnemu ravnanju

Skrb za duševno zdravje in dobro počutje uporabnikov aplikacije Snapchat močno vpliva na naše odločitve pri drugačnem razvoju aplikacije Snapchat. Ker je platforma namenjena komunikaciji med resničnimi prijatelji, menimo, da lahko aplikacija Snapchat igra edinstveno vlogo pri tem, kako prijateljem omogočiti, da si medsebojno pomagajo v težkih časih.

Ko naša ekipa za zaupanje in varnosti zazna, da je uporabnik aplikacije Snapchat v stiski, lahko posreduje vire za preprečevanje samopoškodovanja in podporo ter obvesti reševalne službe, če se to izkaže za potrebno. Viri, ki jih delimo z uporabniki, so na voljo na našem globalnem seznamu virov na temo varnosti, ki so javno dostopni vsem uporabnikom aplikacije Snapchat.

Pritožbe

V našem prejšnjem poročilu smo uvedli merila za pritožbe, pri čemer smo poudarili, kolikokrat so uporabniki zahtevali, da ponovno preučimo našo prvotno odločitev o moderiranju njihovih računov. V tem poročilu smo razširili obseg pritožb, tako da zdaj pokrivajo vse kategorije naših pravilnikov, povezanih s kršitvami na ravni računov.

* Naša glavna prioriteta je zaustavitev širjenja vsebin ali dejavnosti, povezanih s spolnim izkoriščanjem otrok. Družba Snap temu cilju namenja znatna sredstva in ne dopušča takšnega ravnanja. Za obravnavo pritožb, povezanih s spolnim izkoriščanjem otrok, je potrebno posebno usposabljanje. Zaradi grafične narave vsebine, te naloge opravlja le omejena ekipa agentov. Jeseni leta 2023 je družba Snap uvedla spremembe pravilnikov, ki so vplivale na doslednost določenih ukrepov povezanih s spolnim izkoriščanjem otrok. Te neskladnosti smo odpravili z dodatnim usposabljanjem agentov in nadzorom kakovosti. Pričakujemo, da bo naslednje poročilo o transparentnosti družbe Snap razkrilo napredek v skrajšanju časov odzivanja na pritožbe spolnega izkoriščanja otrok ter v izboljšanju natančnosti začetnih ukrepov.

Moderiranje oglasov

Družba Snap si prizadeva za zagotovitev, da so vsi oglasi popolnoma v skladu z našimi pravilniki oglaševanja. Verjamemo v odgovoren in spoštljiv pristop k oglaševanju, saj s tem ustvarjamo varno in prijetno izkušnjo za vse uporabnike. V nadaljevanju smo podali podroben vpogled v naš postopek moderiranja plačanih oglasov v aplikaciji Snapchat. Upoštevajte, da lahko oglase v aplikaciji Snapchat odstranimo iz različnih razlogov, kot je opisano v pravilnikih oglaševanja podjetja Snap. Razlogi med drugim vključujejo zavajajoče vsebine, vsebine za odrasle, nasilne ali moteče vsebine, sovražni govor in kršitve, ki zadevajo intelektualno lastnino. Poleg tega lahko zdaj v navigacijskem stolpcu tega poročila o preglednosti najdete galerijo oglasov v aplikaciji Snapchat

Območni in državni pregled

Ta odstavek nudi pregled uveljavljanja naših Smernic skupnosti v vzorcih glede na geografske regije. Naše smernice veljajo za vse vsebine v aplikaciji Snapchat in za vse uporabnike aplikacije po vsem svetu, ne glede na lokacijo.

Podatki za posamezne države, vključno z vsemi državami članicami Evropske unije, so dostopni za prenos v priloženi datoteki CSV.

Zahteve za odstranitev s strani državnih organov in zahteve za odstranitev na podlagi varstva intelektualne lastnine

Informacije glede poročila o preglednosti

Glosar poročila o preglednosti