Evropska unija
Nazadnje posodobljeno 25. aprila 2024

Dobrodošli na naši strani za preglednost v Evropski uniji (EU), kjer objavljamo posebne informacije v skladu z zahtevami Akta EU o digitalnih storitvah (DSA), Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD) in nizozemskim Aktom o digitalnih trgih (DMA).   Najnovejša različica teh poročil o preglednosti je objavljena na ameriškem trgu.

Pravni zastopnik 

Skupina Snap Group Limited je za svojega pravnega zastopnika za namene Akta o digitalnih storitvah imenovala družbo Snap B.V. Na zastopnika se lahko glede Akta o digitalnih storitvah obrnete prek e-naslova dsa-enquiries [at] snapchat.com, glede Direktive EU o avdio vizualnih medijskih storitvah in Akta o digitalnih trgih prek e-naslova vsp-enquiries [at] snapchat.com ali prek naše spletne strani za podporo [tukaj] ali pa preko poštnega naslova:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Nizozemska

Če ste organ za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, sledite korakom, navedenim tukaj.

Regulativni organi

V okviru Akta o digitalnih storitvah sta naša regulativna organa Evropska komisija in nizozemski organ za potrošnike in trge.  V okviru Direktive EU o avdio vizualnih medijskih storitvah in Akta o digitalnih trgih pa je naš regulativni organ Nizozemska komisija za medije (CvdM)

Poročilo o preglednosti na podlagi Akta o digitalnih storitvah

Družba Snap mora v skladu s členi 15, 24 in 42 Akta o digitalnih storitvah objavljati poročila, ki vsebujejo predpisane podatke o tem, kako družba Snap moderira vsebino za Snapchatove storitve, ki se štejejo za "spletne platforme", tj. Spotlight, For You, Public Profiles, Maps, L, tj.es in Advertising. Poročilo je treba od 25. oktobra 2023 objavljati vsakih 6 mesecev.

Družba Snap dvakrat letno objavlja poročila o preglednosti, ki omogočajo pregled prizadevanj družbe Snap glede varnosti ter vrst in obsega vsebin na naši platformi. Naše najnovejše poročilo za drugo polovico leta 2023 (od 1. julija do 31. decembra) je na voljo tukaj. Meritve, ki so posebej povezane z Zakonom o digitalnih storitvah, najdete na tej strani.

Povprečno mesečno število aktivnih prejemnikov 
(Zakon o digitalnih storitvah, člen 24.2 in 42.3)

Od 31. decembra 2023 imamo 90.9 milijona povprečnih mesečnih aktivnih prejemnikov (»AMAR«) v aplikaciji Snapchat v EU. To pomeni, da je v zadnjih 6-ih mesecih v povprečju 90,9 milijonov registriranih uporabnikov v EU vsaj enkrat v danem mesecu odprlo aplikacijo Snapchat.

To število je tako razporejeno po državah članicah:

Ti izračuni so namenjeni izpolnjevanju trenutnih pravil Akta o digitalnih storitvah in se je mogoče nanje opirati samo za namene Akta o digitalnih storitvah. Način za izračun te številke smo skozi čas prilagajali, vključno kot odziv na spremenjeno notranjo politiko, smernice regulatorjev in tehnološki napredek, zato številke niso primerne za medsebojno primerjavo med obdobji. Lahko se tudi razlikuje od izračunov drugih podatkov o aktivnih uporabnikih, ki jih objavljamo za druge namene.


Zahteve organov držav članic
( Člen 15.1(a) Akta o digitalnih storitvah)

Zahtevki za odstranitev

V tem obdobju nismo prejeli nobenega zahtevka za odstranitev od držav članic Evropske unije v skladu s členom 9 Akta o digitalnih storitvah.

Zahtevki za podatke

V tem obdobju smo prejeli toliko zahtevkov za podatke od držav članic Evropske unije v skladu s členom 10 Akta o digitalnih storitvah:

Povprečni čas odziva za obveščanje pristojnih organov o prejemu zahtev za podatke je 0 minut - pošljemo samodejni odgovor, ki potrdi prejem. Povprečni čas za obravnavo zahtev za pridobitev podatkov znaša okoli 10 dni. Ta metrika prikazuje časovno obdobje od prejema zahteve za podatke s strani družbe Snap do trenutka, ko družba Snap presodi, da je zahteva popolnoma rešena. V nekaterih primerih je trajanje tega postopka delno odvisno od hitrosti, s katero pristojni organi odgovorijo na morebitne zahteve za pojasnilo s strani družbe Snap, ki so potrebne za obdelavo njihove zahteve.

Moderiranje vsebine


Vsa vsebina v aplikaciji Snapchat mora biti skladna z našimi Smernicami skupnosti in Pogoji storitve, pa tudi dodatnimi pogoji, smernicami in pojasnili. Na podlagi mehanizmov za proaktivno odkrivanje in prijavljanje vsebin in računov, ki so nezakoniti ali v nasprotju s pravili, se izvede pregled, pri katerem naša sistemska orodja zahtevo obdelajo, zberejo ustrezne metapodatke in zadevno vsebino prek strukturiranega uporabniškega vmesnika, zasnovanega za učinkovito in uspešno pregledovanje, posredujejo naši ekipi za moderiranje. Kadar naše ekipe za moderiranje po človeškem ali avtomatiziranem pregledu ugotovijo, da je uporabnik kršil naše Pogoje, lahko vsebine ali račune, ki so v nasprotju s pravili, odstranimo, ukinemo zadevni račun ali omejimo njegovo vidnost, in/ali obvestimo organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, kakor je navedeno v Pojasnilu Snapchata o moderiranju, uveljavljanju in pritožbah.  Uporabniki, katerih račune naša varnostna ekipa zaradi kršitev Smernic skupnosti zaklene, lahko vložijo pritožbo zaradi zaklenjenega računa, prav tako se lahko uporabniki pritožijo zoper nekatere ukrepe glede vsebin.

Obvestila o vsebini in računu (člen 15.1(b) Akta o digitalnih storitvah)

Družba Snap je vzpostavila mehanizme, ki omogočajo uporabnikom in neuporabnikom, da obvestijo družbo Snap o vsebini in računih, ki kršijo naše smernice skupnosti in pogoje storitev na platformi, vključno s tistimi, ki se zdijo nezakonite v skladu s členom 16 Akta o digitalnih storitvah. Te poročevalne mehanizme je mogoče uporabiti kar v aplikaciji (tj. neposredno iz vsebine) ali na naši spletni strani.

V relevantnem obdobju smo prejeli naslednja obvestila o vsebini in računih v EU:

V drugi polovici leta 2023 smo obravnavali 664.896 obvestil izključno prek avtomatiziranih sredstev. Vsa ta dejanja so bila izvedena v skladu z našimi smernicami skupnosti, saj naše smernice skupnosti zajemajo nezakonito vsebino.

Poleg vsebine in računov, ki jih ustvarijo uporabniki, moderiramo tudi oglase, če kršijo pravilnike naše platforme. Spodaj so prikazani skupni oglasi, ki so bili prijavljeni in odstranjeni v EU.

Obvestila o zaupanja vrednih prijaviteljih (člen 15.1(b))

V obdobju našega najnovejšega poročila o preglednosti (H2 2023) ni bilo formalno imenovanih Zaupanja vrednih prijaviteljev v skladu z Aktom o digitalnih storitvah. Posledično je bilo število obvestil, ki so jih predložili taki Zaupanja vredni prijavitelji, v tem obdobju nič (0).

Proaktivno moderiranje vsebine (člen 15.1(c))

V relevantnem obdobju je družba Snap v EU samoiniciativno izvajala moderiranje vsebine in računov ter uveljavila naslednje ukrepe:

Vsa moderacijska dela, ki jih je družba Snap izvajala na lastno pobudo, so vključevali človeške vire ali avtomatizacijo. Tam, kjer se pri nas objavlja javna vsebina, le-ta pred objavo za širše občinstvo načeloma prestane avtomatizirano in človeško moderiranje. Avtomatizirana orodja vključujejo:

  • Proaktivno odkrivanje vsebine, ki so nezakonite in v nasprotju s pravili, s strojnim učenjem,

  • Orodja za iskanje ujemanj, kot so PhotoDNA in Googlov CSAI Match;

  • Odkrivanje žaljivega izražanja, ki omogoča zavrnitev vsebine na podlagi opredeljenega in redno posodobljenega seznama ključnih žaljivih besed, vključno z emoji-ji


Pritožbe (člen 15.1(d))

V relevantnem obdobju je družba Snap v EU obravnavala naslednje pritožbe glede vsebine in računov prek svojih notranjih sistemov za obravnavo pritožb:


Dobrodošli na naši strani za preglednost v Evropski uniji (EU), kjer objavljamo posebne informacije v skladu z zahtevami Akta EU o digitalnih storitvah (DSA), Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD) in nizozemskim Aktom o digitalnih trgih (DMA).  

Povprečno mesečno število aktivnih prejemnikov 

Od 1. avgusta 2023 imamo 102 milijona povprečnih mesečnih aktivnih prejemnikov (»AMAR«) aplikacije Snapchat v EU. To pomeni, da sta v zadnjih 6-ih mesecih v povprečju 102 milijona registriranih uporabnikov v EU vsaj enkrat v danem mesecu odprla aplikacijo Snapchat.

To število je tako razporejeno po državah članicah:

Ti izračuni so namenjeni izpolnjevanju trenutnih pravil Akta o digitalnih storitvah in se je mogoče nanje opirati samo za namene Akta o digitalnih storitvah. Izračune lahko sčasoma spreminjamo, tudi glede na spremembo smernic regulatorja in tehnologije. Lahko se tudi razlikuje od izračunov drugih podatkov o aktivnih uporabnikih, ki jih objavljamo za druge namene.

Pravni zastopnik 

Družba Snap Group Limited je za svojega zakonitega zastopnika imenovala Snap, B.V. Na zastopnika se lahko glede Akta o digitalnih storitvah obrnete prek e-naslova dsa-enquiries [at] snapchat.com, glede Direktive EU o avdio vizualnih medijskih storitvah in Akta o digitalnih trgih prek e-naslova vsp-enquiries [at] snapchat.com ali prek naše spletne strani za podporo [tukaj] ali pa preko poštnega naslova:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Nizozemska

Če ste organ za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, sledite korakom, navedenim tukaj.

Regulativni organi

V okviru Akta o digitalnih storitvah sta naša regulativna organa Evropska komisija in nizozemski organ za potrošnike in trge. 

V okviru Direktive EU o avdio vizualnih medijskih storitvah in Akta o digitalnih trgih pa je naš regulativni organ Nizozemska komisija za medije (CvdM).

Poročilo o preglednosti na podlagi Akta o digitalnih storitvah

Družba Snap mora v skladu s členi 15, 24 in 42 Akta o digitalnih storitvah objavljati poročila, ki vsebujejo predpisane podatke o tem, kako družba Snap moderira vsebino za Snapchatove storitve, ki se štejejo za "spletne platforme", tj. Spotlight, For You, Public Profiles, Maps, L, tj.es in Advertising. Poročilo je treba od 25. oktobra 2023 objavljati vsakih 6 mesecev.

Družba Snap dvakrat letno objavlja poročila o preglednosti, ki omogočajo pregled prizadevanj družbe Snap glede varnosti ter vrst in obsega vsebin na naši platformi. Naše najnovejše poročilo za prvo polovico leta 2023 (1. januar – 30. junij) najdete tukaj. Poročilo vsebuje naslednje podatke:

  • Zahteve držav, vključno z zahtevami za odstranitev informacij in vsebin; 

  • Kršitve glede vsebine, vključno z ukrepanjem v zvezi z nezakonitimi vsebinami in srednjim odzivnim časom; 

  • Pritožbe, ki so bile prejete in obravnavane v okviru našega notranjega postopka obravnavanja pritožb.

Navedeno se nanaša na informacije, ki so predpisane v skladu s členom 15.1(a), (b) in (d) Akta o digitalnih storitvah. Upoštevajte, da še ne vsebuje celotnega nabora podatkov, ker najnovejše poročilo zajema prvo polovico leta 2023, ko Akt o digitalnih storitvah še ni veljal. 

Spodaj navajamo nekaj dodatnih informacij o vidikih, ki niso zajeti v poročilu o preglednosti za prvo polovico leta 2023:

Moderiranje vsebine (člen 15.1(c) in (e), člen 42.2)

Vsa vsebina na Snapchatu mora biti skladna z našimi Smernicami skupnosti in Pogoji storitve, pa tudi dodatnimi pogoji, smernicami in pojasnili. Na podlagi mehanizmov za proaktivno odkrivanje in prijavljanje vsebin in računov, ki so nezakoniti ali v nasprotju s pravili, se izvede pregled, pri katerem naša sistemska orodja zahtevo obdelajo, zberejo ustrezne metapodatke in zadevno vsebino prek strukturiranega uporabniškega vmesnika, zasnovanega za učinkovito in uspešno pregledovanje, posredujejo naši ekipi za moderiranje. Kadar naše ekipe za moderiranje po človeškem ali avtomatiziranem pregledu ugotovijo, da je uporabnik kršil naše Pogoje, lahko vsebine ali račune, ki so v nasprotju s pravili, odstranimo, ukinemo zadevni račun ali omejimo njegovo vidnost, in/ali obvestimo organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, kakor je navedeno v Pojasnilu Snapchata o moderiranju, uveljavljanju in pritožbah.  Uporabniki, katerih račune naša varnostna ekipa zaradi kršitev Smernic skupnosti zaklene, lahko vložijo pritožbo zaradi zaklenjenega računa, prav tako se lahko uporabniki pritožijo zoper nekatere ukrepe glede vsebin.

Orodja za avtomatizirano moderiranje vsebin

Tam, kjer se pri nas objavlja javna vsebina, le-ta pred objavo za širše občinstvo načeloma prestane avtomatizirano in človeško moderiranje. Avtomatizirana orodja vključujejo:

  • Proaktivno odkrivanje vsebine, ki so nezakonite in v nasprotju s pravili, s strojnim učenjem,

  • Orodja za primerjanje digitalnih prstnih odtisov (na primer PhotoDNA in Googlove CSAI Match),

  • Odkrivanje žaljivega izražanja, ki omogoča zavrnitev vsebine na podlagi opredeljenega in redno posodobljenega seznama ključnih žaljivih besed, vključno s čustvenčki.

V obdobju, na katerega se nanaša naše najnovejše poročilo o preglednosti (prva polovica leta 2023), zbiranje uradnih kazalnikov/napak za te avtomatizirane sisteme ni bilo predpisano. Te sisteme kljub temu redno spremljamo, redno pa pregledujemo tudi pravilnost človeških odločitev o moderiranju.


Človeško moderiranje

Naša ekipa za moderiranje vsebin deluje po vsem svetu, zato lahko Snapchatterjem zaščito zagotavljamo 24 ur na dan in 7 dni na teden. V nadaljevanju je seznam naših človeških moderatorjev glede na njihovo jezikovno specializacijo (nekateri so specializirani za več jezikov) od avgusta 2023:

Dobrodošli na naši strani za preglednost v Evropski uniji (EU), kjer objavljamo posebne informacije v skladu z zahtevami Akta EU o digitalnih storitvah (DSA), Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD) in nizozemskim Aktom o digitalnih trgih (DMA).  

Povprečno mesečno število aktivnih prejemnikov 

Od 1. avgusta 2023 imamo 102 milijona povprečnih mesečnih aktivnih prejemnikov (»AMAR«) aplikacije Snapchat v EU. To pomeni, da sta v zadnjih 6-ih mesecih v povprečju 102 milijona registriranih uporabnikov v EU vsaj enkrat v danem mesecu odprla aplikacijo Snapchat.

To število je tako razporejeno po državah članicah:

Dobrodošli na naši strani za preglednost v Evropski uniji (EU), kjer objavljamo posebne informacije v skladu z zahtevami Akta EU o digitalnih storitvah (DSA), Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD) in nizozemskim Aktom o digitalnih trgih (DMA).  

Povprečno mesečno število aktivnih prejemnikov 

Od 1. avgusta 2023 imamo 102 milijona povprečnih mesečnih aktivnih prejemnikov (»AMAR«) aplikacije Snapchat v EU. To pomeni, da sta v zadnjih 6-ih mesecih v povprečju 102 milijona registriranih uporabnikov v EU vsaj enkrat v danem mesecu odprla aplikacijo Snapchat.

To število je tako razporejeno po državah članicah: