Nezakonite ali nadzorovane dejavnosti

Serija pojasnjevalnih vsebin za smernice skupnosti

Posodobljeno: januar 2024

  • Snapchata ne uporabljajte za nezakonite dejavnosti. To vključuje spodbujanje, omogočanje ali sodelovanje pri kriminalnih dejavnostih, kot so nakup, prodaja, izmenjava ali omogočanje prodaje prepovedanih ali nadzorovanih drog, tujega blaga (kot so posnetki spolne zlorabe ali izkoriščanja otrok), orožja ali ponarejenega blaga ali dokumentov. Sem spada tudi promocija ali omogočanje vseh oblik izkoriščanja, vključno s trgovino z ljudmi in trgovino s spolnimi storitvami.

  • Prepovedujemo nezakonito promocijo nadzorovanega blaga in panog, nedovoljeno promocijo iger na srečo, tobačnih izdelkov in alkohola.Pregled

Naša prepoved nezakonitih in nadzorovanih dejavnosti odraža našo trdno zavezanost varnosti na Snapchatu. Upoštevanje teh pravil ne le zagotavlja, da naša platforma ne bo zlorabljena v nezakonite namene, temveč tudi pomaga zaščititi uporabnike Snapchata pred resnimi tveganji. Da bi pripomogli k uresničevanju teh ciljev, intenzivno sodelujemo z zainteresiranimi stranmi na področju varnosti, nevladnimi organizacijami in organi pregona, da bi naši skupnosti zagotovili izobraževalne vire in na splošno spodbujali javno varnost.


Kaj lahko pričakujete

Čeprav se zakoni in predpisi v različnih državah po svetu razlikujejo, Snapchat pa postaja vse bolj globalna skupnost, lahko uporabniki pričakujejo, da bomo ukrepali proti vsem dejavnostim, ki ogrožajo javno varnost ali kršijo človekove pravice, zakone Združenih držav Amerike ali zakone države, v kateri se uporabnik nahaja.

V vseh primerih bodo prepovedane nezakonite dejavnosti vključevale spodbujanje kriminalne dejavnosti, omogočanje ali sodelovanje pri kibernetskem kriminalu ter kupovanje, prodajo ali omogočanje prodaje prepovedanih ali nadzorovanih drog, tujega blaga, orožja in ponarejenega blaga ali dokumentov.

Naša pravila prav tako prepovedujejo uporabo naše platforme za nepooblaščeno prodajo ali promocijo blaga ali dejavnosti, ki jih državni organi nadzorujejo tako, da je za zakonit nakup, prodajo ali uporabo treba pridobiti posebno dovoljenje ali izpolnjevati druge upravne zahteve. Primeri nadzorovanih dejavnosti, za katere je potrebna predhodna odobritev storitve Snap, vključujejo omogočanje spletnih iger na srečo, prodajo alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ali izdelkov za vape ter promocijo podjetij s THC. Podjetjem priporočamo, da si v tem viru ogledajo navodila glede ustreznega trgovanja in oglaševanja na Snapchatu. 

Prizadevamo si, da bi uporabnikom Snapchata zagotovili čim več informacij o vrstah spletnega vedenja in dejavnosti, ki lahko kršijo zakon in predstavljajo resno tveganje za njihovo varnost. S partnerstvi z neprofitnimi organizacijami in sodelovanjem z različnimi deležniki na področju varnosti si prizadevamo za ozaveščanje o tveganih dejavnostih in načinih, kako lahko uporabniki Snapchata ostanejo varni. To vključuje vire v aplikacijah, kot sta Here for You in Opozorilo, ter zunanja partnerstva z zainteresiranimi stranmi, kot sta AdCouncil in Bela hiša. Sodelujemo tudi z organi pregona v primeru veljavnih pravnih postopkov v zvezi z dejavnostmi na Snapchatu, ki lahko zagotovijo dokaze o kaznivem dejanju.


Kako uveljavljamo ta pravila

Vsebina, ki krši naša Pravila proti nezakonitim ali nadzorovanih dejavnostim, bo odstranjena. V številnih primerih bodo uporabniki, ki delijo, promovirajo ali razširjajo vsebino, ki krši te pravilnike, prejeli opozorilo, uporabnikom, ki večkrat kršijo te pravilnike, pa bo omejen dostop do računa. Vendar pa obstajajo nekatere nezakonite dejavnosti, npr. preprodaja drog ali trgovina z ljudmi, do katerih resnično nimamo nobene tolerance. Te kršitve bodo povzročile izgubo privilegijev računa že po enem samem prekršku.

Pomemben način zagotavljanja varnosti Snapchata je takojšnja prijava nezakonitih dejavnosti z orodjem za poročanje v aplikaciji. Ko prejmemo prijavo, lahko naše varnostne ekipe po hitrem postopku sprejmejo ustrezne ukrepe. Na naših platformah velikega dosega, npr. V žarišču in Odkrijte, proaktivno pristopamo k moderiranju vsebine in spodbujanju celovitosti informacij, vendar pa še vedno izjemno cenimo prijave o škodljivi vsebini, na katero lahko naletite na teh platformah; opozarjajo na morebitne napake v naših postopkih za preprečevanje nezakonitih ali nevarnih dejavnosti v teh prostorih.


Cilji

Zelo resno jemljemo odgovornost za spodbujanje javne varnosti in zaščito uporabnikov Snapchata pred škodljivimi ali nezakonitimi dejavnostmi.

Pri nadaljnjih prizadevanjih smo zavezani k zagotavljanju preglednega vpogleda v učinkovitost našega pristopa. V naših Poročilih o preglednosti zagotavljamo informacije na ravni države, povezane z izvrševanjem nezakonitih ali nadzorovanih dejavnosti. Da bi zagotovili dodatne podrobnosti v zvezi s temi prizadevanji, smo v našem Poročilu o preglednosti razčlenili podatke o poročanju in izvrševanju za kršitve, povezane z drogami in orožjem, v prihodnjih poročilih pa nameravamo zagotoviti podrobnejše razčlenitve teh kršitev.

Uporabnike pozivamo, naj prijavijo primere nezakonitih dejavnosti, da bi Snapchat ostal varen in vključujoč prostor za vse. Vedno iščemo priložnosti za izboljšanje naše zmožnosti obravnavanja škodljive vsebine ali vedenja in zavezani smo sodelovanju z različnimi voditelji iz celotne varnostne skupnosti, da bi zagotovili odgovorno uresničevanje teh ciljev. Za več informacij o naših prizadevanjih za varnost obiščite naš Center za zasebnost in varnost