Informacije glede poročila o preglednosti
1. januar 2023 – 30. junij 2023

V tem poročilu o preglednosti izpostavljamo, kako zagotavljamo varnost in zasebnost na naši platformi. Poleg preprostega poročanja naših podatkov tukaj nudimo dodaten kontekst in vpogled v naša načela, politike in prakse varnosti ter povezave do različnih virov o varnosti in zasebnosti.

Zgodovina poročanja o preglednosti aplikacije Snap

Od leta 2015 izdelujemo poročila o preglednosti, ki nudijo pomemben vpogled v obseg in naravo vladnih zahtev za informacije o računih uporabnikov aplikacije Snap in drugih pravnih obvestil.

Od novembra 2015 je naša praksa, da obveščamo uporabnike aplikacije Snap, ko prejmemo pravni postopek, ki zahteva informacije o njihovem računu, razen v primerih, ko nam to zakonsko ni dovoljeno, ali ko menimo, da obstajajo izjemne okoliščine (kot so spolna zloraba otrok ali neposredna nevarnost smrti ali resne telesne poškodbe).

Leta 2020 smo izboljšali naše poročilo o preglednosti, da bi zagotovili vpoglede v obseg in naravo prijav računov v aplikaciji Snapchat zaradi kršitev naših pogojev storitve ali smernic skupnosti. Vključili smo tudi razčlenitev po državah, ki je na voljo za vse države v prenosljivi obliki CSV. Leta 2021 smo razširili naše kategorije, da vključujejo lažne informacije, obvestila o blagovnih znamkah in stopnjo ogledov vsebin s kršitvami.

Trenutno smo v postopku nadaljnjega izboljševanja našega poročila o preglednosti v skladu z zahtevami Zakona o digitalnih storitvah. Te informacije bodo dopolnile informacije, ki jih že nudimo v našem poročilu o preglednosti za prvo polovico leta 2023 in na našem spletnem mestu za preglednost za Evropo.

Dodatni viri za varnost in zasebnost

Družba Snap se zavezuje k razvoju ekosistema varnosti znotraj naše platforme. Tukaj je nekaj dodatnih virov, ki pojasnjujejo in informirajo o naših politikah, ukrepih in pogledih na varnost in transparentnost.

Vodnik s pojasnili po poročilu o preglednosti aplikacije Snap

Poročila o preglednosti obsegajo obilo informacij, ki so lahko včasih za starše, skrbnike in druge zainteresirane deležnike, ki se iskreno zanimajo za varnost naše skupnosti, zahtevna za razumevanje. Ta vodnik s pojasnil je ustvarjen z namenom, da vam omogoči boljše razumevanje našega zadnjega poročila in vam olajša primerjavo novosti v letošnjem letu.

Središče za pomoč

Aplikacija Snapchat je namenjena najstnikom, ki so stari 13 let in več. Naš cilj je pomagati uporabnikom ter njihovim staršem, da spoznajo varno uporabo naše aplikacije in se seznanijo s ključnimi varnostnimi zaščitami. Naše Središče za pomoč vključuje vpoglede v naše varnostne pravilnike, seznam varnostnih virov, navodila, kako prijaviti zaskrbljujočo vsebino v aplikaciji Snapchat, ter vire za starše in skrbnike. Poleg tega vključuje informacije o Družinskem središču Snapchat, našem sistemu starševskega nadzora.

Smernice skupnosti

Naše smernice skupnosti predstavljajo temelj naših varnostnih načel in so namenjene obveščanju uporabnikov o odgovorni uporabi aplikacije Snapchat. Sistematično preverjamo naše smernice kot del našega aktivnega prizadevanja za ohranjanje varnosti v aplikaciji Snapchat.

Poročanje v aplikaciji

Medtem ko naše ekipe za varnost in napredna umetna inteligenca delujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, da ohranjajo varnost v aplikaciji Snapchat, se zanašamo tudi na naše uporabnike, da poročajo o zaskrbljujočih vsebinah. V ta namen zagotavljamo orodja znotraj aplikacije in na spletu, ki omogočajo prijavo vsebin in posameznikov, ki so v nasprotju z našimi smernicami.

Družinsko središče

Družinsko središče je naše orodje za starševski nadzor znotraj aplikacije, ki staršem pomaga pridobiti več vpogleda v to, s kom so njihovi najstniki prijatelji v aplikaciji Snapchat in s kom so komunicirali, ne da bi razkrili vsebino teh pogovorov.

Vodnik za starše

Ta vodnik je namenjen za pomoč staršem in skrbnikom, da razumejo, kako deluje aplikacija Snapchat, ključne zaščite, ki jih nudimo za najstnike, kako uporabljati naš starševski nadzor in odgovoriti na pogosta vprašanja.

Here for You

Dobrobit in varnost naših uporabnikov sta za uslužbence družbe Snap najpomembnejši. Da bi zagotovili privlačne in visoko kakovostne vire za naše uporabnike, smo razvili orodja znotraj aplikacije, kot je Here for You, ki zagotavlja proaktivno podporo v aplikaciji za uporabnike, ki se morda znajdejo v krizi na področju duševnega zdravja ali čustvenega počutja. 

Središče za zasebnost

V družbi Snap je vaša zasebnost prednostnega pomena. Vsakič, ko uporabljate aplikacijo Snapchat ali katerega koli od naših izdelkov, si prizadevamo pridobiti vaše zaupanje, zato vaše informacije obravnavamo drugače kot večina drugih tehnoloških podjetij. Čeprav se naši izdelki nenehno razvijajo, naša načela zasebnosti in močna zavezanost k zasebnosti uporabnikov ostajajo nespremenjeni.

Vodnik za izvrševanje zakonodaje

Ta vodnik zagotavlja informacije za uslužbence organov kazenskega pregona, ki od družbe Snap zahtevajo zapise računov Snapchat (to je podatke uporabnikov aplikacije Snapchat).

Spletni dnevnik o varnosti in njenem vplivu

Naš spletni dnevnik, ki ga ustvarjamo od aprila 2021, je koristen vir za različne deležnike in zagovornike, ki jih zanima, kako aktivno delujemo pri podpori varnosti, zasebnosti ter dobremu počutju naše Snapchat skupnosti.