Naše poročilo o preglednosti za prvo polovico leta 2023

25. oktober 2023

Danes objavljamo najnovejše poročilo o preglednosti, ki zajema prvo polovico leta 2023. 

Naše poslanstvo je ljudem omogočiti, da se izrazijo, uživajo v slehernem trenutku, spoznavajo svet in se skupaj zabavajo. Varnost in dobro počutje naše skupnosti sta bistvenega pomena, da bi uporabnikom Snapchata zagotovili, da bodo lahko nemoteno počeli vsako od teh stvari. Naša poročila o preglednosti, ki jih objavljamo dvakrat letno, so pomembno orodje, s katerim zagotavljamo, da smo odgovorni, in z vami delimo informacije in novice o svojih prizadevanjih za preprečevanje kršeče vsebine in računov na naši platformi.

Kot pri vsakem poročilu o preglednosti smo si prizadevali za izboljšave, da bo to poročilo še bolje koristilo naši skupnosti in najpomembnejšim deležnikom. V tem poročilu smo dodali več novih podatkovnih točk, od katerih se nekatere posebej nanašajo na Evropski akt o digitalnih storitvah, vključno z naslednjim: 

Ugovori glede računov

Dodali smo informacije o začetni uvedbi možnosti ugovora glede računov. Ugovori glede računov uporabnikom Snapchata omogočajo, da znova pridobijo dostop, če naša ekipa za moderiranje ugotovi, da je bila pri prvotni odločitvi storjena napaka. V prihodnjih poročilih o preglednosti bomo ta razdelek z ugovori nadgrajevali z več kategorijami.

Ukrepi za moderiranje oglaševanja

Razširjamo preglednost svojih prizadevanj za moderiranje oglaševanja za vsebine v Evropski uniji. Poleg uvedbe galerije Snapchatovih oglasov (samo v EU) zdaj predstavljamo tudi podatke o odstranitvah oglasov iz Snapchata. V poročilu o preglednosti smo povzeli skupno število oglasov, prijavljenih Snapchatu, in skupno število oglasov, ki smo jih odstranili s platforme zaradi kršenja smernic skupnosti.

Preglednost glede Akta o digitalnih storitvah

Stran za Evropsko unijo, ki smo jo prvič dodali letos poleti, smo posodobili tako, da je v skladu z našimi obveznosti iz ADS, in sicer z dodatnimi informacijami in vpogledi v naše postopke moderiranja ter podatki, ki se nanašajo na EU. Dodali smo na primer podrobnosti o jezikih, ki jih naši moderatorji podpirajo pri pregledovanju vsebine. Med drugim smo dodali več podrobnosti o svojih orodjih za avtomatizirano moderiranje vsebin, zaščitnih ukrepih za moderiranje vsebine in povprečnem mesečnem številu aktivnih prejemnikov aplikacije Snapchat v EU.

Vodnik s pojasnili in slovarček

Ker je naš glavni cilj za ta poročila, da bi deležnikom zagotovili širok razpon informacij, se zavedamo, da so lahko naša poročila o preglednosti zelo dolga. Da bi to poenostavili, še naprej vključujemo »Vodnik po Snapovih poročilih o preglednosti« in razširili slovarček, tako da vključuje več informacij in pojasnil o smernicah skupnosti. Te informacije omogočajo staršem, skrbnikom, članom naše skupnosti in drugim deležnikom boljše razumevanje tega, kako si razlagati poročila o preglednosti, vključno s tem, kaj pomenijo posamezne kategorije vsebine, in zlahka primerjati novosti glede na naša prejšnja poročila. Če želijo bralci zdaj dodano raziskovati več kot kratko opredelitev v poročilu, se lahko zlahka poglobijo s klikom za več informacij.

Še naprej smo zavezani k temu, da si pridobimo in ohranimo zaupanje svojih skupnosti in deležnikov. Še naprej si bomo prizadevali zagotoviti, da bo naša skupnost varna, poročati o napredku in biti odgovorni.

Nazaj na novice