Pokyny pre prístup k údajom výskumníka

Ak ste výskumník s nekomerčným cieľom a chcete požiadať o prístup k verejne dostupným údajom Snapu v súlade so Zákonom o digitálnych službách (DSA), môžete o to poslaním žiadosti o výskum na DSA-Researcher-Access[at]snapchat.com s uvedením nasledujúcich informácií:
  • Vaše meno a meno pridruženej výskumnej organizácie;
  • podrobný opis údajov, ku ktorým chcete pristupovať;
  • podrobný opis účelu, na ktorý údaje žiadate;
  • podrobný opis plánovaných výskumných činností a metodiky;
  • podrobnosti o zdrojoch financovania výskumu, ktorý vykonávate;
  • potvrdenie, že váš výskum je určený na nekomerčné účely;
  • podrobnosti o časovom rámci požadovaných údajov,
Po prijatí vašu žiadosť prehodnotíme z hľadiska oprávnenosti a súladu so zákonom, následne vás budeme kontaktovať.