Nezákonné alebo regulované aktivity

Séria vysvetlení našich Smerníc komunity

Aktualizované: január 2024

  • Nepoužívajte Snapchat na žiadnu nezákonnú aktivitu. Patrí sem propagovanie alebo umožňovanie trestnej činnosti alebo účasť na nej, ako je napríklad nákup, predaj, výmena alebo umožnenie predaja nezákonných alebo regulovaných drog, kontrabandu (napríklad vyobrazenia sexuálneho vykorisťovania alebo zneužívania detí), zbraní alebo falšovaného tovaru alebo dokumentov. Zahŕňa to aj propagáciu alebo umožňovanie akejkoľvek formy vykorisťovania vrátane obchodovania s ľuďmi alebo obchodovania so sexom.

  • Zakazujeme nezákonnú propagáciu regulovaného tovaru alebo odvetví vrátane neoprávnenej propagácie hazardných hier, tabaku a alkoholu.Prehľad

Náš zákaz nezákonných a regulovaných aktivít odráža náš pevný záväzok k bezpečnosti na Snapchate. Dodržiavanie týchto pravidiel nielenže pomáha zabezpečiť, aby sa naša platforma nezneužívala na nezákonné účely, ale tiež pomáha chrániť používateľov Snapchatu pred rizikami vážneho poškodenia. Aby sme pomohli dosiahnuť tieto ciele, rozsiahlo spolupracujeme so zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti, mimovládnymi organizáciami a organizáciami činnými v trestnom konaní, aby sme našej komunite poskytli vzdelávacie zdroje a vo všeobecnosti podporili verejnú bezpečnosť.


Čo by ste mali očakávať

Aj keď sa zákony a predpisy v jurisdikciách na celom svete líšia – a Snapchat je čoraz globálnejšia komunita – používatelia môžu očakávať, že podnikneme kroky proti akejkoľvek činnosti, ktorá podkopáva verejnú bezpečnosť alebo porušuje ľudské práva, zákony Spojených štátov amerických alebo zákony krajiny, v ktorej sa používateľ nachádza.

Vo všetkých prípadoch bude zakázané nezákonné konanie zahŕňať propagáciu trestnej činnosti; napomáhanie alebo účasť na počítačovej kriminalite; a nákup, predaj alebo uľahčenie predaja nelegálnych alebo regulovaných drog, kontrabandu, zbraní a falšovaného tovaru alebo dokumentov.

Naše pravidlá tiež zakazujú používanie našej platformy na neoprávnený predaj alebo propagáciu tovaru alebo činností, ktoré sú regulované vládnymi orgánmi spôsobmi, ktoré si vyžadujú legálne zakúpenie, predaj alebo používanie špeciálnych licencií alebo iných administratívnych predpisov. Príklady regulovaných činností, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas od spoločnosti Snap, zahŕňajú sprostredkovanie online hazardných aktivít; predaj alkoholických nápojov a tabakových alebo vapovacích výrobkov; a propagáciu THC podnikov. Firmám odporúčame, aby si prezreli tento zdroj a získali rady týkajúce sa vhodných obchodných a reklamných aktivít na Snapchate. 

Zaviazali sme sa zabezpečiť, aby mali používatelia Snapchatu čo najviac informácií o typoch online správania a aktivít, ktoré môžu porušovať zákon a predstavovať vážne riziko pre ich bezpečnosť. Prostredníctvom partnerstiev s neziskovými organizáciami a spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti sme sa zaviazali zvyšovať povedomie o vysoko rizikových aktivitách a spôsoboch, ako môžu používatelia Snapchatu zostať v bezpečí. Zahŕňa to zdroje v aplikácii, ako sú Here for You a Upozornenie, ako aj externé partnerstvá so zainteresovanými stranami, ako sú AdCouncil a Biely dom. Spolupracujeme aj s orgánmi činnými v trestnom konaní v reakcii na platný právny proces týkajúci sa aktivít na Snapchate, ktoré môžu poskytnúť dôkazy o trestnom čine.


Ako presadzujeme tieto zásady

Obsah, ktorý porušuje naše pravidlá proti nezákonným alebo regulovaným aktivitám, bude odstránený. V mnohých prípadoch používatelia, ktorí zdieľajú, propagujú alebo distribuujú obsah porušujúci pravidlá, dostanú upozornenie a používateľom, ktorí opakovane porušujú tieto pravidlá, bude obmedzený prístup k účtu. Existujú však určité nezákonné činnosti – ako napríklad obchodovanie s drogami alebo s ľuďmi – ku ktorým máme skutočne nulovú toleranciu; tieto porušenia budú mať za následok stratu privilégií účtu aj po jedinom porušení.

Dôležitým spôsobom, ako nám pomôcť udržať Snapchat bezpečný, je okamžité nahlásenie nezákonných aktivít pomocou nášho nástroja na nahlasovanie v aplikácii. Keď dostaneme hlásenie, naše tímy dôvery a bezpečnosti môžu rýchlo podniknúť kroky, aby riziko náležite vyriešili. Na našich platformách s vysokým dosahom, ako sú Stred záujmu a Objaviť, zastávame veľmi proaktívny prístup k moderovaniu obsahu a podpore integrity informácií, no stále je nesmierne cenné dostávať hlásenia používateľov týkajúce sa akéhokoľvek škodlivého obsahu, s ktorým sa na týchto platformách môžete stretnúť. Upozorňuje nás to na akékoľvek poruchy v našich procesoch na udržanie týchto priestorov bez nezákonných alebo nebezpečných aktivít.


Súhrn na záver

Prispievať k podpore verejnej bezpečnosti a ochrane používateľov Snapchatu pred škodlivými alebo nezákonnými aktivitami je zodpovednosť, ktorú berieme veľmi vážne.

Keďže pokračujeme v tomto úsilí, zaviazali sme sa poskytovať transparentné informácie o účinnosti nášho prístupu. Prostredníctvom našich správ o transparentnosti poskytujeme informácie na úrovni krajiny súvisiace s našimi krokmi proti nezákonným alebo regulovaným aktivitám. S cieľom poskytnúť ďalšie podrobnosti týkajúce sa tohto úsilia sme v našej správe o transparentnosti rozčlenili naše údaje o hláseniach a krokoch presadzovaných proti porušeniam týkajúcim sa drog a zbraní a plánujeme poskytnúť podrobnejšie rozpisy týchto porušení v našich budúcich správach.

Odporúčame používateľom, aby nahlasovali prípady nezákonnej činnosti, aby sme pomohli udržať Snapchat bezpečným a inkluzívnym priestorom pre všetkých. Neustále hľadáme príležitosti na zlepšenie našej schopnosti riešiť škodlivý obsah alebo správanie a zaviazali sme sa spolupracovať s rôznymi lídrami z celej bezpečnostnej komunity, aby sme zaistili, že tieto ciele napĺňame zodpovedne. Ďalšie informácie o našom úsilí o bezpečnosť nájdete v našom Centre ochrany súkromia a bezpečnosti.