Moderovanie, presadzovanie dodržiavania predpisov a odvolávanie sa na Snapchate

Séria vysvetlení našich Smerníc komunity

Aktualizované: august 2023

Zaviazali sme sa na celom Snapchate presadzovať bezpečnosť a zároveň rešpektovať súkromie našej komunity. K boju so škodami pristupujeme vyvážene a na základe rizík – kombinujeme transparentné postupy pri moderovaní obsahu, konzistentné a spravodlivé presadzovanie dodržiavanie predpisov a jasnú komunikáciu, aby sme sa zodpovedali za férové uplatňovanie našich politík.


Moderácia obsahu


Snapchat sme vytvorili dbajúc na bezpečie, a táto jeho vlastnosť zásadne napomáha predchádzaniu šírenia škodlivého obsahu. Snapchat neposkytuje otvorené spravodajské kanály, kde by nepreverené vydavateľstvá či jednotlivci mali príležitosť vysielať nenávistný, dezinformačný či násilný obsah. 

Okrem týchto ochrán zabudovaných do Snapchatu používame kombináciu automatizovaných nástrojov a recenzie ľuďmi na moderovanie našich rozhraní s verejným obsahom (ako sú Spotlight, Verejné príbehy a Mapy) – vrátane nástrojov strojového učenia a špecializovaných tímov skutočných ľudí – na preskúmanie potenciálne nevhodného obsahu vo verejných príspevkoch. 

Napríklad na Spotlighte, kde môžu tvorcovia posielať kreatívne a zábavné videá na zdieľanie so širšou komunitou na Snapchate, pred akýmkoľvek šírením najprv všetok obsah automaticky skontroluje umelá inteligencia. Keď nejaká časť obsahu získa viac divákov, vtedy ju kontrolujú ľudskí moderátori, než jej poskytneme príležitosť zasiahnuť veľké publikum. Tento viacstupňový prístup k moderovaniu obsahu na Spotlighte okrem podporovania zábavného, pozitívneho a bezpečného používania pre každého taktiež znižuje riziko šírenia dezinformácií, nenávistného prejavu či iného potencionálne škodlivého obsahu. 

Podobne platí, že redakčný obsah tvorený mediálnymi spoločnosťami, ako napríklad Vydavateľské príbehy alebo prehliadky, podlieha súboru Smerníc o obsahu – ktoré zakazujú šírenie dezinformácií, nenávistného prejavu, konšpiračných teórií, násilia a mnohých ďalších kategórií škodlivého obsahu, pričom od týchto partnerov očakávame dodržiavanie vyšších štandardov bezpečnosti a integrity. Okrem toho používame technológiu proaktívneho odhaľovania škôd na iných verejných alebo exponovaných rozhraniach – ako napríklad Príbehy – na lepšiu identifikáciu škodlivého obsahu a používame filtrovanie kľúčových slov na predchádzanie návratu škodlivého obsahu (ako sú účty pokúšajúce sa propagovať ilegálne drogy alebo iný ilegálny obsah) vo výsledkoch vyhľadávania.  

Na všetkých našich produktových rozhraniach môžu používatelia nahlasovať účty a obsah za možné porušenie našich Smerníc komunity. Uľahčujeme Snapchatterom podávať dôverné hlásenia priamo nášmu Tímu dôvery a bezpečnosti, ktorý je vyškolený na vyhodnocovanie týchto hlásení, podnikanie primeraných krokov podľa našich zásad a oznamovanie výsledku nahlasujúcemu – bežne do niekoľkých hodín. Viac informácií o nahlasovaní škodlivého obsahu alebo správania nájdete v tomto zdroji na našej Stránke podpory. Viac o krokoch k identifikácii a odstraňovaniu škodlivého obsahu a podpory zdravia a bezpečnosti na Snapchate nájdete tu.Presadzovanie dodržiavania zásad v spoločnosti Snap

V spoločnosti Snap nám záleží na tom, aby naše zásady viedli ku konzistentnému a férovému presadzovaniu dodržiavania predpisov. Z tohto dôvodu posudzujeme kombináciu faktorov pri určovaní primeraných sankcií za porušenie Smerníc komunity. Najdôležitejšie z týchto faktorov sú závažnosť danej škody a akékoľvek relevantné minulé porušenia predpisov zo strany daného Snapchattera.

Používame prístup založený na riziku na rozlišovanie medzi tými najzávažnejšími škodami a inými druhmi porušenia predpisov, ktoré nemusia byť natoľko závažné. Kvôli informáciám o našom postihovaní závažných škôd a o druhoch porušení predpisov, ktoré spadajú do tejto kategórie, sme vytvorili tento zdroj.

Účty, o ktorých usúdime, že sa používajú primárne na porušovanie našich Smerníc komunity alebo na páchanie vážnych škôd, budú okamžite zablokované. Medzi príklady patria účty páchajúce vážnu šikanu alebo obťažovanie, falšovanie identity, podvody, propagáciu extrémistickej alebo teroristickej činnosti alebo inak používajúce spoločnosť Snap na páchanie trestnej činnosti.

Pri iných porušeniach našich Smerníc komunity spoločnosť Snap vo všeobecnosti uplatňuje postup postihovania zložený z troch častí:

  • Prvý krok: odstránime obsah porušujúci predpisy.

  • Druhý krok: Dotyčný Snapchatter dostane oznámenie o porušení našich Smerníc komunity, o odstránení daného obsahu a varovanie, že opakované porušovanie predpisov bude mať za následok ďalšie opatrenia vrátane zablokovania účtu.

  • Tretí krok: náš tím zaznamená tomuto účtu Snapchattera jeden strajk.

Strajkom sa vytvorí záznam o porušení predpisov konkrétnym Snapchatterom. Každý strajk sprevádza oznámenie danému Snapchatterovi a ak nejaký Snapchatter dostane priveľa strajkov za určité časové obdobie, jeho účet zablokujeme.

Tento systém strajkov zabezpečuje, že spoločnosť Snap uplatňuje svoje zásady konzistentne a spôsobom, ktorý poskytuje upozornenia a poučenia používateľom, ktorí porušujú naše Smernice komunity. Primárnym cieľom našich politík je zabezpečiť, že každý môže používať Snapchat spôsobom, ktorý zodpovedá našim hodnotám a poslaniu. Tento rámec presadzovania dodržiavania predpisov sme vytvorili na to, aby sme tento cieľ podporovali v adekvátnej miere.  


Oznamovacie a odvolacie procesy

Aby sme zabezpečili, že Snapchatteri dobre rozumejú, prečo sme proti ich účtu podnikli kroky, a aby sme poskytli príležitosť zmysluplne rozporovať výsledok presadzovania dodržiavania predpisov, vytvorili sme oznamovacie a odvolacie procesy, ktoré ochraňujú záujmy našej komunity a zároveň práva Snapchatterov.

Aby ste lepšie rozumeli, prečo sme podnikli určité kroky presadzovania dodržiavania predpisov, upozorňujeme vás, že uplatňujeme naše Smernice komunity a Podmienky používania, keď vyhodnocujeme, či postihovať nejaký účet, a uplatňujeme naše Smernice komunity, Podmienky používania a Smernice o vhodnosti obsahu pre odporúčanie na moderovanie snímok Snap odoslaných na Discover a Spotlight.

Kvôli informáciám o tom, ako fungujú naše odvolacie procesy, sme vytvorili podporné články o odvolaniach k účtom a odvolaniach k obsahu.

Keď Snapchat prijme odvolanie voči uzamknutiu účtu, obnovíme prístup k danému účtu. Bez ohľadu na úspešnosť odvolania včas informujeme odvolávaciu sa stranu o našom rozhodnutí.