Informovanie o transparentnosti
1. január 2023 – 30. jún 2023

V celej tejto Správe o transparentnosti zdôrazňujeme, ako presadzujeme bezpečnosť a súkromie na našej platforme. Okrem toho, že naše údaje nahlasujeme, tu poskytujeme dodatočný kontext a vysvetlenia našich bezpečnostných zásad, stratégií a postupov a taktiež odkazy na viaceré zdroje týkajúce sa bezpečia a súkromia.
História nahlasovania transparentnosti spoločnosti Snap
Od roku 2015 vytvárame Správy o transparentnosti, ktoré poskytujú dôležitý prehľad o množstve a povahe vládnych žiadostí o informácie o účtoch používateľov Snapchatu a taktiež o iných právnych oznámeniach.
Od novembra 2015 je našou zásadou informovať používateľov Snapchatu, keď sa staneme súčasťou právneho postupu za účelom získania informácii o ich účte s výnimkou prípadov, keď máme na základe zákona zakázané tak urobiť alebo keď veríme, že došlo k výnimočným okolnostiam (ako napríklad sexuálne vykorisťovanie detí alebo bezprostredné riziko smrti alebo vážneho telesného zranenia).
V roku 2020 sme vylepšili našu Správu o transparentnosti, ktorá teraz zahŕňa prehľad o množstve a povahe účtov nahlásených na Snapchate za porušenie našich Podmienok používania alebo Smerníc komunity. Taktiež sme zahrnuli rozdelenie podľa krajín, ktoré je dostupné pre všetky krajiny vo forme stiahnuteľného súboru CSV. V roku 2021 sme rozšírili svoje kategórie o falošné informácie, upozornenia týkajúce sa ochranných známok a mieru zobrazení porušujúceho obsahu.
Teraz pracujeme na ďalšom vylepšení našej Správy o transparentnosti v súlade s požiadavkami Zákona o digitálnych službách. Tieto informácie doplnia informácie, ktoré už poskytujeme vo svojej Správe o transparentnosti za H1 2023 a našej stránke Transparentnosti v EÚ.
Ďalšie zdroje týkajúce sa bezpečnosti a súkromia
Spoločnosť Snap sa zaviazala k tvoreniu ekosystému bezpečia na našej platforme. Tu sú niektoré ďalšie zdroje, ktoré vysvetľujú a formujú naše zásady, opatrenia a prístupy ohľadom bezpečnosti a transparentnosti.  
Správy o transparentnosti obsahujú veľa informácií, ktoré niekedy môžu byť zložité na úplne pochopenie pre rodičov, opatrovateľov a iné zainteresované strany, ktorým veľmi záleží na bezpečnosti našej komunity. Táto vysvetľujúca príručka má za účel pomôcť vám lepšie pochopiť našu najnovšiu správu a pomôcť vám ľahko zistiť, čo je nové tento rok.
Snapchat je platforma pre dospievajúcich vo veku 13 a viac rokov a chceme pomôcť používateľom aj ich rodičom chápať, ako používať našu aplikáciu bezpečne, a kritické ochranné prostriedky, o ktorých by mali vedieť. Naše Bezpečnostné centrum obsahuje informácie o našich bezpečnostných politikách, zoznam zdrojov o bezpečnosti, usmernenia o tom, ako na Snapchate nahlasovať problémy, a zdroje pre rodičov a opatrovateľov. Okrem toho obsahuje informácie o Rodinnom centre Snapchatu, našom systéme rodičovskej kontroly. 
Naše Smernice_komunity tvoria základ našich zásad bezpečnosti a sú určené na informovanie používateľov o zodpovednom používaní Snapchatu. Naše Smernice bežne posudzujeme, čo je len jeden zo spôsobov, ako aktívne pracujeme na bezpečnosti Snapchatu.
Hoci naše bezpečnostné tímy a umelá inteligencia pracujú 24/7, aby prispievali k bezpečnosti Snapchatu, taktiež sa spoliehame na našich používateľov, že budú nahlasovať problémy. Na to ponúkame nástroje v aplikácii aj online, pomocou ktorých sa dá nahlasovať obsah a jednotlivcov, ktorí porušujú naše pravidlá.  
Rodinné centrum je náš nástroj rodičovskej kontroly v aplikácii, ktorý pomáha rodičom mať lepší prehľad o tom, s kým sa ich dospievajúci priatelia na Snapchate a s kým komunikujú, bez toho, aby odhalil podstatu ich rozhovorov.
Táto príručka má pomôcť rodičom a opatrovateľom rozumieť tomu, ako Snapchat funguje, kľúčovú ochranu, ktorú ponúkame pre dospievajúcich, ako používať našu rodičovskú kontrolu a odpovedať na bežné otázky.
Well-being a bezpečnosť našich používateľov sú pre nás v spoločnosti Snap prvoradé. Aby sme našim používateľom poskytli pútavé a osobné zdroje, vytvorili sme nástroje v aplikácii ako Here for You, ktorý poskytuje proaktívnu podporu v aplikácii používateľom Snapchatu, ktorí môžu prežívať emocionálnu alebo psychickú krízu. 
V spoločnosti Snap je vaše súkromie našou prioritou. Usilujeme sa získať vašu dôveru vždy, keď používate Snapchat alebo akýkoľvek z našich produktov – preto s vašimi informáciami zaobchádzame inak ako väčšina iných technologických spoločností. Hoci sa naše produkty neustále vyvíjajú, naše zásady ochrany súkromia a pevný záväzok k ochrane súkromia používateľov sa nemenia.
Táto príručka poskytuje informácie pre činiteľov činných v trestnom konaní, ktorí chcú získať záznamy o účtoch na Snapchate (napr. údaje o používateľoch Snapchatu) od spoločnosti Snap.
Náš blog, spustený v apríli 2021, má za cieľ slúžiť ako užitočný zdroj pre mnohé zainteresované strany a zástancov, ktorých zaujíma, ako pracujeme na podpore bezpečnosti, súkromia a well-beingu našej snapchatovej komunity.