Snímky Snap a čety

Rovnako ako rozhovor s niekým naživo alebo telefonicky, aj konverzácia cez snímky Snap a čety vám umožňuje vyjadriť, čo máte v danom čase na mysli – bez toho, aby sa automaticky uchoval trvalý záznam o všetkom, čo ste kedy povedali.
Snímku Snap si môžete samozrejme pred odoslaním uložiť a príjemcovia si môžu vždy urobiť snímku obrazovky. Môžete si tiež uložiť správu v čete. Stačí na ňu ťuknúť. Snapchat uľahčuje ukladanie toho, čo je dôležité, a to bez všetkých ostatných nepotrebných vecí.
Ukladanie snímok Snap bolo navrhnuté s ohľadom na súkromie. Vy máte pod kontrolou, či je možné vaše snímky Snap v Snapchate ukladať. Ak nenastavíte žiadny časový limit snímky Snap, umožníte jej uloženie. Všetky správy, ktoré ste odoslali, vrátane snímok Snaps, ktoré boli uložené v čete, môžete vždy vymazať. Stlačením a podržaním snímky zrušíte jej uloženie. Keď si uložíte snímku Snap, či už pred jej odoslaním, alebo po ňom, môže sa stať súčasťou vašich Spomienok. Keď si váš priateľ uloží snímku Snap, ktorú mu pošlete, môže sa stať súčasťou jeho Spomienok. Viac informácií o Spomienkach si môžete prečítať v podrobných informáciách o Spomienkach nižšie.
Hlasový a video čet vám umožňuje spojiť sa s priateľmi. Ak chcete len zanechať hlasovú správu, sme tu pre vás. Stačí stlačiť a podržať mikrofón a nahrať hlasovú správu. Používatelia Snapchatu môžu tiež používať funkciu prepisu hlasových správ, ktorá nám umožňuje vytvoriť a sprístupniť prepisy hlasových četov, aby ich bolo možné čítať.
Snímky Snap a čety sú predvolene súkromné a vymazávajú sa, a to vrátane hlasových a video četov medzi vami a vašimi priateľmi. To znamená, že ich obsah neprehľadávame na účely prispôsobovania vášho zážitku, tvorby odporúčaní ani zobrazovania reklám. Z toho vyplýva, že nevieme, o čom četujete alebo čo snímate s výnimkou obmedzených okolností súvisiacich s bezpečnosťou (napríklad ak dostaneme hlásenie o obsahu, ktorý je označený pre porušenie našich Smerníc komunity, alebo na zabránenie posielaniu malvéru alebo iného škodlivého obsahu spamermi) alebo ak nás o to požiadate (napríklad ak používate funkciu prepisu hlasového četu).

Snapchat pre web

Snapchat pre web vám umožňuje používanie aplikácie Snapchat z pohodlia vášho počítača. Stačí sa prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov Snapchatu a možete začať. Po prihlásení môžeme poslať oznámenie do aplikácie Snapchat, aby sme sa uistili, že ste to naozaj vy.
Keď už budete mať všetko rozbehnuté, budete si môcť všimnúť, že Snapchat pre web je veľmi podobný prostrediu aplikácie Snapchat, ale je tu niekoľko rozdielov, o ktorých by ste mali vedieť. Ak napríklad voláte niekomu cez Snapchat pre web, budete mať prístup len k vybranému súboru Objektívov a nemusíte mať k dispozícii všetky kreatívne nástroje. Môžete očakávať ďalšie zmeny. Viac sa dozviete v zdrojoch uvedených dole!

My AI

My AI je chatbot vybudovaný na technológii generatívnej umelej inteligencie navrhnutej s ohľadom na bezpečnosť. S My AI môžete četovať priamo alebo môžete v konverzáciách použiť zmienku @ My AI. Generatívna umelá inteligencia je vyvíjajúca sa technológia, ktorá môže poskytovať neobjektívne, nesprávne, škodlivé alebo zavádzajúce odpovede. Takže by ste sa nemali spoliehať na poskytnuté rady. Takisto by ste nemali zdieľať žiadne dôverné ani citlivé informácie. Ak tak urobíte, My AI ich použije.
Vaše konverzácie s My AI fungujú odlišne ako čety a snímky Snap s priateľmi – obsah, ktorý posielate My AI a dostávate od My AI (ako sú snímky Snap a čety), uchovávame, kým ho neodstránite v aplikácii alebo kým neodstránite svoj účet. Keď komunikujete s My AI, používame vami zdieľaný obsah a vašu polohu (ak ste umožnili zdieľanie polohy so Snapchatom) na zlepšenie produktov spoločnosti Snap vrátane vylepšenia bezpečnosti a zabezpečenia technológie My AI a na prispôsobenie vášho zážitku vrátane reklám.
My AI môže vo svojich odpovediach (vrátane konverzácií, v ktorých spomeniete My AI prostredníctvom @) spomenúť vašu polohu alebo životopis, ktorý ste nastavili pre My AI.
Ak máte menej ako 18 rokov, dôveryhodná dospelá osoba – ako váš rodič alebo opatrovník – môže používať Rodinné centrum na kontrolu, či ste četovali s My AI, a na zapnutie alebo vypnutie vášho prístupu k My AI. Dôveryhodní dospelí nevidia obsah vašich četov s My AI.
Na zabezpečenie chodu My AI zdieľame vaše informácie s poskytovateľmi služieb a reklamnými partnermi.
Neustále pracujeme na zlepšovaní My AI. Ak sa vám niektoré odpovede My AI nepáčia, dajte nám vedieť.
Viac informácií nájdete v zdrojoch uvedených nižšie!

Príbehy

Na Snapchate máme niekoľko rôznych typov Príbehov, ktoré vám umožnia zdieľať svoje zachytené chvíle s preferovaným publikom. V súčasnosti ponúkame tieto typy Príbehov:
  • Súkromný príbeh. Ak chcete zdieľať Príbeh len s vybraným počtom priateľov, môžete si vybrať možnosť Súkromný príbeh.
  • Príbeh BFF. Ak chcete zdieľať Príbeh len s najlepšími priateľmi, môžete si vybrať formát Príbeh BFF.
  • Môj príbeh – priatelia. Môj príbeh – priatelia vám umožňuje zdieľať Príbeh so všetkými priateľmi. Upozorňujeme, že ak v nastaveniach príbehu typu Môj príbeh – priatelia nastavíte, že si ho môžu pozrieť „Všetci“, váš Príbeh sa bude považovať za verejný a môže byť viditeľný pre každého.
  • Zdieľané príbehy. Zdieľané príbehy sú príbehy medzi vami a skupinou iných používateľov Snapchatu.
  • Komunitné príbehy. Ak ste na Snapchate členom komunity, môžete prispieť do Komunitného príbehu. Tento obsah sa tiež považuje za verejný a môžu ho vidieť členovia komunity.
  • Môj príbeh – verejný. Ak chcete, aby bol váš príbeh verejný a oslovil širšie publikum, môžete ho zverejniť ako Môj príbeh – verejný. Bude sa tak môcť zobraziť v iných častiach aplikácie, ako napríklad v sekcii Objaviť.
  • Snap mapa. Príbehy odoslané do Snap mapy sú verejné a môžu byť zobrazené na Snap mape aj mimo Snapchatu.
Väčšina Príbehov sa vymaže po 24 hodinách, pokiaľ nezmeníte nastavenia, neuložíte Príbeh do Verejného profilu alebo si ho vy alebo váš priateľ neuložíte v čete. Keď Príbeh zverejníte, vaši priatelia a iní používatelia ho môžu použiť. Môžu napríklad použiť rovnaký Objektív ako vy, urobiť remix snímky Snap alebo zdieľať s priateľmi a inými ľuďmi.
Pamätajte: každý môže urobiť snímku obrazovky alebo nahrať Príbeh!

Profily

Profily uľahčujú vyhľadanie informácií a funkcií Snapchatu, na ktorých vám najviac záleží. Na Snapchate existujú rôzne typy profilov. Patria sem Môj profil, Profily priateľstva, Skupinové profily a Verejné profily.
Môj profil zahŕňa vaše informácie na Snapchate, ako sú Bitmoji, poloha na mape, informácie o priateľoch a mnoho iného. Profil priateľstva je jedinečný pre každé priateľstvo. Tu môžete nájsť snímky Snap a čety, ktoré ste si uložili, informácie o vašom priateľovi na Snapchate, ako sú Bitmoji a poloha na mape (ak ju s vami zdieľa), a je to aj miesto, kde môžete spravovať priateľstvo a nahlásiť, zablokovať alebo odstrániť priateľa. Skupinové profily prezentujú vaše uložené snímky Snap a čety v rámci skupinového četu a informácie o vašich priateľoch na Snapchate.
Verejné profily umožňujú, aby používateľov Snapchatu mohli na Snapchate objaviť iní ľudia. Ak máte viac ako 18 rokov, vo väčšine regiónov môžete používať Verejný profil. Pri používaní Verejného profilu môžete predviesť svoje obľúbené verejné Príbehy, Stredy záujmu, Objektívy a ďalšie informácie. Ostatní používatelia Snapchatu budú môcť sledovať váš Verejný profil. Počet vašich sledovateľov je predvolene vypnutý, ale ak chcete, môžete ho v nastaveniach zapnúť.

Spotlight

Stred záujmu vám umožňuje objaviť svet Snapchatu na jednom mieste a vyzdvihuje najzábavnejšie snímky Snap bez ohľadu na to, kto ich vytvoril!
Snímky a komentáre odoslané do Stredu záujmu sú verejné a ostatní používatelia Snapchatu ich môžu zdieľať na Snapchate aj mimo neho alebo ich dokonca použiť na Remix snímok Snap zo Stredu záujmu. Môžu napríklad prebrať snímku Snap vášho zábavného tanca a pridať na ňu vrstvu s reakciou. Ovládacie prvky a prehľad snímok Snap, ktoré ste odoslali do Stredu záujmu, nájdete vo svojom profile. Obsah v Strede záujmu môžete tiež označiť ako obľúbený. Keď to urobíte, pridáme ho do vášho zoznamu obľúbených a použijeme ho na prispôsobenie vášho Stredu záujmu.
Keď budete objavovať obsah v Strede záujmu a zapájať sa, prispôsobíme vaše skúsenosti so Stredom záujmu a ukážeme vám viac obsahu, o ktorom si myslíme, že sa vám bude páčiť. Ak napríklad nemôžete prestať pozerať tanečné výzvy, ukážeme vám viac obsahu súvisiaceho s tancom. Môžeme tiež dať vedieť vašim priateľom, že ste zdieľali, odporúčali alebo okomentovali snímku Snap v Strede záujmu.
Keď odošlete snímku Snap do Stredu záujmu, žiadame vás, aby ste dodržiavali naše Smernice komunity, Podmienky Stredu záujmu a Smernice Stredu záujmu. Vaše príspevky do Stredu záujmu sú uložené na našich serveroch, kým ich neodstránite, a môžu byť viditeľné na Snapchate po dlhú dobu. Ak chcete odstrániť snímku Snap, ktorú ste odoslali do Stredu záujmu, môžete to urobiť vo svojom profile.

Spomienky

Funkcia Spomienky uľahčuje spätné prehliadanie uložených snímok Snap a dokonca ich úpravu a opätovné odoslanie! K obsahu uloženému v Spomienkach (ako aj obsahu v galérii vášho zariadenia, ak ste nám k nej povolili prístup) pridávame kúzlo Snapchatu. Robíme to pridaním štítkov na základe obsahu, aby ste ho mohli ľahko vyhľadať a aby sme my vedeli, aký typ obsahu vás zaujíma. Vďaka tomu vám môžeme v Spomienkach alebo iných častiach našich Služieb, ako je napríklad Stred záujmu, ukázať podobný obsah. Ak si napríklad v Spomienkach uložíte veľa snímok Snap vášho psa, rozpoznáme, že je tam pes, a prispôsobíme váš zážitok tým, že vám ukážeme snímky Snap v Strede záujmu alebo reklamy s najroztomilejšími hračkami pre psov!
Môžeme tiež navrhnúť spôsoby, ako zdieľať Spomienky a obsah vašej galérie s priateľmi novým a nezvyčajným spôsobom – napríklad so zábavným Objektívom –, ale je na vás, kedy a kde ich budete zdieľať. Pomôžeme vám aj s orientáciou vo vašich Spomienkach, napríklad ich zoskupením okolo určitého času alebo miesta, aby ste mohli ľahšie vytvoriť Príbehy alebo snímky v Strede záujmu obsahujúce vaše obľúbené Spomienky.
Zálohovanie Spomienok online ich pomáha chrániť pred stratou, ale to by nemalo znamenať, že musíte obetovať svoje súkromie alebo bezpečnosť. To je dôvod, prečo sme vytvorili funkciu „Len pre mňa“, ktorá vám umožní udržať vaše snímky Snap v bezpečí, zašifrované a chránené heslom, ktoré si zvolíte. Týmto spôsobom, aj keď vám niekto ukradne zariadenie a nejakým spôsobom sa prihlási do Snapchatu, tieto súkromné snímky sú stále v bezpečí. Bez hesla nemôže tieto veci po ich uložení s funkciou Len pre mňa nikto zobraziť, a to ani my! Buďte však opatrní, pretože ak zabudnete svoje heslo, neexistuje spôsob, ako tieto zašifrované snímky obnoviť.
V Spomienkach môžete okrem toho vidieť aj portréty vás a vašich priateľov vygenerované umelou inteligenciou. Selfie, ktoré nahráte na vytvorenie týchto portrétov, sa s pomocou generatívnej umelej inteligencie použijú na vytvorenie neobvyklých obrázkov vás a vašich priateľov.

Objektív

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vám Objektívy pridávajú psie uši alebo menia farbu vlasov?
Za určitým čarom Objektívov stojí „detekcia objektu“. Detekcia objektu je algoritmus navrhnutý na to, aby pomáhal počítaču všeobecne pochopiť, aké objekty sú na obrázku. V tomto prípade nám umožňuje vedieť, že nos je nos alebo oko je oko.
Avšak detekcia objektu nie je to isté ako identifikácia tváre. Zatiaľ čo Objektívy vedia povedať, čo je alebo nie je tvár, neidentifikujú konkrétne tváre!
Mnohé z našich Objektívov sa pri vytváraní zábavných zážitkov a transformácii vášho obrázku a zážitku na niečo špeciálne spoliehajú na generatívnu umelú inteligenciu.

Súprava Snap

Súprava Snap je súbor vývojárskych nástrojov, ktoré vám umožňujú jednoducho zdieľať snímky Snap, Príbehy a Bitmoji s vašimi obľúbenými aplikáciami alebo z aplikácií a webových stránok s účtom Snapchat! Keď sa rozhodnete pripojiť k aplikácii alebo webovej stránke, môžete si prečítať, ktoré informácie sú zdieľané cez Súpravu Snap. Prístup aplikácie alebo webovej stránky môžete tiež kedykoľvek odstrániť v nastaveniach Snapchatu.
Ak pripojenú aplikáciu alebo webovú stránku neotvoríte v priebehu 90 dní, odstránime jej prístup. Ak máte otázky o akýchkoľvek údajoch, ktoré sa už zdieľali, môžete sa obrátiť na vývojára.

Okuliare, ktoré nahrávajú video

Spectacles sú slnečné okuliare, ktoré zachytávajú váš svet tak, ako ho vidíte. Stačí stlačiť tlačidlo a uložiť si okamih v danom okamihu – bez toho, aby vám zavadzal telefón. Spectacles sme vytvorili špeciálne ako slnečné okuliare, pretože sa majú používať vonku – či už si užívate dobrodružstvo, alebo ide o váš bežný deň.
Kedykoľvek vytvoríte fotografiu alebo video pomocou Spectacles, rozsvietia sa LED svetielka, aby vaši priatelia vedeli, že vytvárate snímku Snap alebo nahrávate video.
Naše Smernice komunity vždy od používateľov Snapchatu požadovali, aby boli ohľaduplní a rešpektovali súkromie iných ľudí – a táto filozofia sa vzťahuje aj na Spectacles, a to už od fázy ich návrhu!
Spectacles neustále inovujeme – rôzne generácie majú svoje jedinečné a vzrušujúce funkcie. Tieto nové Spectacles prekrývajú svet okolo vás pohlcujúcimi Objektívmi a obsahujú niektoré funkcie skenovania opísané nižšie.

Váš účet Snapchat

Väčšinu kľúčových informácií o svojom účte a nastavenia ochrany súkromia si môžete prezrieť a upraviť priamo v Snapchate. Ak vás však zaujíma niečo, čo nie je v našich aplikáciách, môžete navštíviť stránku accounts.snapchat.com, kliknúť na „Moje údaje“ a potom na možnosť „Odoslať žiadosť“. Pripravíme kópiu informácií o vašom účte a dáme vám vedieť, keď bude pripravená na stiahnutie. Ak by ste chceli Snapchat navždy opustiť, môžete na stránke accounts.snapchat.com svoj účet aj odstrániť.

Skenovanie

Pomocou funkcie Skenovania môžete používať svoj telefón na skenovanie kódov Snapcode a QR kódov. Keď spustíte skenovanie, zobrazí sa vám odkaz, ktorý vás nasmeruje na zamýšľanú destináciu kódu.

Snap mapa

Snap mapa je najprispôsobenejšou mapou. Umožňuje vám vidieť, kde sa vy a vaši priatelia nachádzate, kde ste boli, čo sa deje okolo vás, uložiť si a nájsť obľúbené reštaurácie a bary a dokonca zistiť, čo sa deje na celom svete.
Na Snap mape priateľov sa zobrazíte až vtedy, keď budete navzájom priateľmi, po prvýkrát otvoríte Mapu, poskytnete povolenie na zdieľanie polohy zariadenia a rozhodnete sa zdieľať svoju polohu s priateľmi. Ak aplikáciu neotvoríte v priebehu 24 hodín, vaši priatelia vás na mape neuvidia, až kým znova neotvoríte Snapchat. Výnimkou je situácia, keď ste sa rozhodli zdieľať s nimi svoju aktuálnu polohu na neurčito. V nastaveniach Snap mapy môžete vždy aktualizovať ľudí, s ktorými zdieľate svoju polohu. Alebo prejdite do Režimu duchov a skryte svoju polohu pred všetkými okrem tých, s ktorými zdieľate svoju aktuálnu polohu. Ak chcete prestať zdieľať svoju aktuálnu polohu, je na to samostatné nastavenie. Môžeme vám tiež pripomenúť, ak máte zdieľanie polohy zapnuté už dlhší čas.
Snímky Snap odoslané do Snap mapy alebo ktoré sa objavujú Strede záujmu s označením miesta sa môžu zobraziť na mape – ale nezobrazia sa tu všetky snímky Snap. Väčšina snímok Snap na mape sa vyberá prostredníctvom automatizovaného procesu. Nezabudnite: Snímky Snap odoslané do Snap mapy alebo s označením polohy v Strede záujmu sú verejný obsah a môžu sa objaviť mimo Snapchatu, ak sú tam zdieľané. Príspevky do Snap mapy sa môžu uchovávať dlhší čas a môžu byť na Snapchate viditeľné dlhé časové obdobia – niekedy aj roky. Ak chcete odstrániť snímku Snap, ktorú ste zverejnili na Snap mape alebo umiestnili s označením miesta v Strede záujmu, môžete to urobiť vo svojom profile. Môžete si tiež vybrať, že snímku Snap zverejníte na Snap mape bez toho, aby bola spojená s vaším menom alebo inými údajmi z profilu.
Keď sa zdá, že sa deje niečo zaujímavé, na Mape sa môže objaviť miniatúra Príbehu. Príbehy súvisiace s určitými miestami sa môžu objaviť aj pri priblížení Mapy. Vo väčšine prípadov sa vytvárajú automaticky, zatiaľ čo k Príbehom pre najväčšie udalosti sa môže pristupovať viac individuálne.
Pri odosielaní snímok Snap do Snap mapy a iných verejných oblastí Snapchatu buďte opatrní, pretože môžu prezradiť vašu polohu. Ak napríklad odošlete do Snap mapy snímku Snap Eiffelovej veže, jej obsah prezradí, že ste boli blízko Eiffelovej veže v Paríži.
Miesta na Snap mape uľahčujú komunikáciu s miestnymi podnikmi. Stačí ťuknúť na Miesto na Mape a pozrieť si jeho ponuku alebo ťuknúť na vyhľadávanie v hornej časti obrazovky Mapy a nájsť požadované Miesto. Miesta poskytujú prispôsobený zážitok z Mapy.
Ak narazíte na čokoľvek, čo porušuje naše Smernice komunity, kontaktujte nás a nahláste to!

Poloha

Zdieľanie vašej presnej polohy so Snapchatom, ako sú údaje o GPS, je predvolene vypnuté. Ak sa prihlásite na zdieľanie polohy, môžeme vám ponúknuť množstvo produktov a služieb, ktoré zlepšujú vaše skúsenosti. Niektoré geografické filtre a objektívy pracujú napríklad len na základe toho, kde sa nachádzate alebo čo sa okolo vás deje. Ak povolíte zdieľanie polohy, budeme môcť zobraziť vašu polohu na mape priateľom, ktorých si vyberiete, a ukázať vám, čo zaujímavé je vo vašom okolí. So zapnutým zdieľaním polohy môžete dokonca požiadať o odporúčania na neďaleké miesta počas četovania s My AI. Informácie o polohe nám tiež pomáhajú zistiť, čo by ste chceli vidieť – takže ľudia vo Francúzsku vidia obsah francúzskych vydavateľov, francúzske reklamy a tak ďalej.
Polohy podľa GPS uchovávame na určitý čas, aby sme zlepšili mapu a iné funkcie a presne zobrazovali miesta, ktoré majú pre vás väčší význam. Môžeme napríklad uložiť niektoré z miest, ktoré navštevujete najviac, aby sme vám pri vyhľadávaní mohli zobraziť relevantnejší obsah alebo aby sme aktualizovali aktivitu Bitmoji na mape. Môžeme tiež ukladať informácie o polohe zo snímok Snap, ktoré si uložíte do Spomienok alebo odošlete do Príbehov, Stredu záujmu alebo Snap mapy, s cieľom prispôsobiť vaše skúsenosti.
V nových Okuliaroch, ktoré nahrávajú video, môžu niektoré funkcie potrebovať údaje o polohe na správne fungovanie. Na odvodenie presnejšieho znázornenia vašej polohy môžeme použiť údaje z niekoľkých zdrojov. Ak napríklad nie je k dispozícii posledná poloha vašich slnečných okuliarov, môžeme sa pri poskytovaní funkcií na základe polohy spoliehať na používanie GPS vášho zariadenia Snapchatom.
Snapchat aj Okuliare, ktoré nahrávajú video, môžete používať, aj keď vypnete povolenia na zdieľanie polohy v nastaveniach vášho zariadenia, ale mnohé z týchto funkcií nebudú bez nich fungovať správne (alebo vôbec!). Niekedy môžeme na základe IP adresy stále odvodiť približnú polohu, ako je krajina alebo mesto, ale nie je to ideálne.

Cameo

Cameo vám umožňuje byť hviezdou vo vašich vlastných krátkych slučkových videách, ktoré môžete poslať priateľom cez čet. Ak chcete povoliť Cameo, urobte si selfie, aby sme vás mohli umiestniť do zábavných scén. Nepoužívame softvér na rozpoznávanie tváre. Namiesto toho Cameo segmentuje tvar vašej tváre a vlasy, aby vás umiestnilo do scén a zaistilo optimalizáciu Camea.
Svoju selfie máte vždy pod kontrolou. V nastaveniach Snapchatu ju môžete zmeniť, odstrániť a zabrániť v jej používaní ostatným v prípade prítomnosti dvoch osôb v Cameu.