Naša Správa o transparentnosti za prvý polrok 2023

25. októbra 2023

Dnes zverejňujeme našu najnovšiu Správu o transparentnosti, ktorá sa týka prvého polroka 2023.

Naším poslaním je umožniť ľuďom, aby sa vyjadrili, žili prítomným okamihom, učili sa o svete a bavili sa spolu. Bezpečnosť a pohoda našej komunity sú nevyhnutné na to, aby sa Snapchatteri cítili pohodlne pri každej z týchto vecí. Naše polročné správy o transparentnosti sú dôležitým nástrojom na to, aby sme sa mohli zodpovedať a zdieľať informácie a aktualizácie o našom úsilí bojovať proti porušovaniu obsahu a účtov na našej platforme.

Ako pri každej správe o transparentnosti sme pracovali na zlepšení, aby táto správa lepšie slúžila našej komunite a kľúčovým zainteresovaným stranám. Do tejto správy sme pridali niekoľko nových dátových bodov, z ktorých niektoré konkrétne súvisia s Európskym zákonom o digitálnych službách, vrátane:

Odvolania účtu

Pridali sme informácie týkajúce sa nášho prvého zavedenia odvolaní účtu. Odvolania účtu umožňujú Snapchatterom, ktorí nemajú prístup k svojmu účtu, znovu získať prístup, ak náš moderátorský tím zistí, že v počiatočnom rozhodnutí došlo k chybe. V budúcich správach o transparentnosti budeme ďalej stavať na tejto sekcii s odvolaniami vo viacerých kategóriách.

Akcie moderovania reklamy

Rozširujeme transparentnosť nášho úsilia o moderovanie obsahu reklamy v Európskej únii. Okrem vydania našej galérie reklám Snapchat (špecifická pre EÚ) teraz predstavujeme čísla o zastavení šírenia reklám zo služby Snapchat. V našej správe o transparentnosti sme načrtli celkový počet reklám, ktoré boli nahlásené službe Snapchat, a celkový počet reklám, ktoré sme z platformy odstránili z dôvodu porušenia našich Komunitných pokynov.

Transparentnosť zákona o digitálnych službách

Aktualizovali sme našu stránku Európskej únie, ktorá bola prvýkrát pridaná toto leto, aby bola v súlade s našimi povinnosťami DSA, o ďalšie informácie a pohľady na naše postupy moderovania a informácie relevantné pre EÚ. Napríklad sme pridali podrobnosti o jazykoch, ktoré naši moderátori podporujú pri kontrole obsahu. Okrem iného sme poskytli ďalšie podrobnosti o našich automatických nástrojoch na moderovanie obsahu, zárukách moderovania obsahu a priemerných mesačných aktívnych príjemcoch našej aplikácie Snapchat v rámci EÚ.

Vysvetľujúca príručka a glosár

Keďže naším hlavným cieľom pri týchto správach je poskytnúť zainteresovaným stranám množstvo informácií, vieme, že naše správy o transparentnosti môžu byť veľmi dlhé. Aby sme to zjednodušili, pokračovali sme v zahrnutí „Sprievodcu správami o transparentnosti spoločnosti Snap“ a rozšírili sme glosár, aby obsahoval ďalšie informácie a vysvetlenia k našim Komunitným pokynom. Tieto informácie umožňujú rodičom, opatrovateľom, členom našej komunity a ďalším zainteresovaným stranám lepšie pochopiť, ako interpretovať správy o transparentnosti vrátane toho, čo znamenajú jednotlivé kategórie obsahu, a ľahko porovnať, čo je nové s našimi predchádzajúcimi správami. Ak teraz ľudia chcú preskúmať viac, než je iba rýchla definícia v správe, môžu sa kliknutím na ďalšie informácie rýchlo ponoriť hlbšie.

Naďalej sme odhodlaní získavať a udržiavať dôveru našich komunít a zainteresovaných strán. Budeme pokračovať v práci, aby sme pomohli udržať našu komunitu v bezpečí, podávať správy o našom pokroku a niesť zodpovednosť.

Naspäť na Správy